ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΠΟΕ

image ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Π.Ο.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αιγιαλείας αρ. 30, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1. Τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

2. Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

3. Τις εδρεύσουσες στην Βουλή Κοινοβουλευτικές Ομάδες των Πολιτικών Κομμάτων, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ.

4. Τον κ. Υπουργό Πολιτισμού

5. Τον κ. Υφυπουργό Μέσων και Μ.Μ.Ε

6. Tον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

7. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο ΕΡΤ Α.Ε, που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Αττικής (Μεσογείων 432) όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

8. Την Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

9. Tην Ανεξάρτητη Διοικητικό Αρχή «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» που εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπιστημίου και Αμερικής αρ. 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

10. Την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισμού» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κότσικα αρ. 1α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

11. Την Δ/νση Οπτικοακουστικών Μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

12. Την Δ/νση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

13. Την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5.

________________________________________________

Το Σωματείο μας το οποίο έχει νόμιμα συσταθεί με την υπ’αριθμ. 2618/31.7.1975 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία με αριθμό 5198, έχει ως σκοπό την προστασία, την διαφύλαξη και προώθηση των δικαιωμάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του. Το Σωματείο μας εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των ανεξάρτητων παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και ως αντιπροσωπευτικός φορέας εκπροσωπείται και συμμετέχει σε επιτροπές και φορείς που έχει θεσπίσει η πολιτεία, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το γνωμοδοτικό συμβούλιο του ΥΠΠΟ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Με την παρούσα καταγγελία-αίτησή μας, επαγόμαστε τ’ ακόλουθα:

1. Η ΕΡΤ εξοφλεί τα τιμολόγια που αφορούν στην παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στα πλαίσια του ν. 1866/1989 που αφορά την υποχρέωσή της να διαθέτει το 1,5% του ετήσιου ακαθάριστου εσόδου της σε παραγωγές και συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών μετά από 14 μήνες παρά την έγγραφη δέσμευσή της για εξόφληση των τιμολογίων τρεις μήνες μετά την έκδοσή τους. Παρανομώντας, εξοφλεί 14 μήνες μετά και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Αποτέλεσμα της παράνομης και καταχρηστικής τακτικής της, είναι η οικονομική εξόντωση των ανεξάρτητων παραγωγών, οι οποίοι αναγκαζόμενοι να καταφεύγουν σε δανεισμό αδυνατούν ν’ανταπεξέλθουν στις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις.

2. Κανένα ιδιωτικό κανάλι αλλά ούτε και η ΕΡΤ, που άλλα υποστήριζε μέχρι τώρα, εφαρμόζουν τις υποχρεωτικού χαρακτήρα διατάξεις του Ν. 1866/1989 για την διάθεση του 1,5% του ετήσιου ακαθάριστου εσόδου της σε παραγωγές και συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών. Οσον αφορά τα ιδιωτικά κανάλια ουδέποτε έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους και παρά τις κυρώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η πολιτεία εξακολουθεί ν’αδιοφορεί και να τ’αδειοδοτεί. Οσον αφορά την ΕΡΤ επενδύει στην παραγωγή ταινιών περίπου το 20% του ποσού που θα όφειλε να διαθέτει και προσφάτως κατήργησε και την γνωμοδοτική της επιτροπή θέτοντας έτσι εν τοις πράγμασι ανεφάρμοστο τον Νόμο. Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται επίσης ότι εφόσον οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν επενδύουν στην παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, υποχρεούνται να διαθέτουν το ποσό που αναλογεί στην υποχρέωσή τους στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Ωστόσο ούτε αυτή την υποχρέωση τηρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί ενώ το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου σε ουδεμία νομική διαδικασία έχει ουδέποτε προβεί για την τήρηση του νόμου για την ευόδωση του καταστατικού του σκοπού.

3. Η ΕΡΤ δεν αγοράζει και ούτε προβάλει ελληνικές ταινίες στο πρόγραμμά της. Αντιθέτως επιμελείται ιδιαιτέρως των αθλητικών γεγονότων για να τα συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της πληρώνοντας πανάκριβα την μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων. Η πρακτική αυτή αντίκειται πλήρως στο πνεύμα και την ουσία του ρόλου της κρατικής τηλεόρασης, όπως αυτή οριοθετείται με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ 100/2000, άρθρα 4,5,6,7 και 9 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/36/ΕΚ).

Περαιτέρω, οι προαναφερόμενες διατάξεις ευρωπαικών οδηγιών και της ελληνικής νομοθεσίας περί ποσόστωσης μετάδοσης τηλεοπτικών προγρμμάτων παραγομένων από ανεξάρτητους παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων, δεν εφαρμόζονται και από τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια τα οποία ούτε ελέγχονται και ούτε υφίστανται κυρώσεις για την μη εφαρμογή τους, λειτουργώντας κατά τρόπο παράνομο και υπό την ανοχή των αρμόδιων κρατικών οργάνων της πολιτείας.

4. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αδυνατεί ν’ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις και να καταβάλει εμπροθέσμως τα συμφωνηθέντα στους παραγωγούς που παράγουν κινηματογραφικές ταινίες.

5. Ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί ο Ν.1986/1987 που προβλέπει την επιστροφή του φόρου επί του κινηματογραφικού εισιτηρίου στους παραγωγούς ενώ μάλιστα έχει εισπραχθεί από τους θεατές, αναγκαζόμενοι έτσι οι παραγωγοί να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη για την διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους.

Επισημαίνουμε ότι η προηγούμενη επιτροπή που συστάθηκε από το ΥΠΠΟ και κατόπιν πιέσεων του Σωματείου μας, για να βεβαιώσει το κόστος παραγωγής των ταινιών προκειμένου στη συνέχεια οι παραγωγοί να εισπράξουν την επιστροφή του φόρου, κατάφερε σε δύο ολόκληρα χρόνια να μην βεβαιώσει κανένα κόστος ταινίας. Η θητεία αυτής της επιτροπής έληξε και ακόμη δεν έχει συσταθεί η επόμενη.

Εδώ και 10 χρόνια σύσσωμη η κινηματογραφική κοινότητα ζητά το αυτονόητο, δηλαδή ένα σύγχρονο νόμο για τον κινηματογράφο, που να διέπεται από ορθολογισμό, απλοποίηση των διαδικασιών και διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου πλαισίου εισάγοντας τα απαραίτητα κίνητρα ανάπτυξης. Όλα αυτά τα χρόνια πολλαπλά σχέδια νόμου συντάχθηκαν και κατέληξαν στα συρτάρια του Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Κανένας τηλεοπτικός σταθμός δημόσιος και ιδιωτικός δεν μας αναγνωρίζει ως παραγωγούς, παρά το γεγονός ότι έχουμε την πρωτοβουλία και οικονομική ευθύνη της παραγωγής και συνάπτουμε συμβάσεις όπως ο νόμος ορίζει με όλους τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές δικαιούχους πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, μας μετονομάζει ως «εκτελεστές παραγωγούς» σε τηλεοπτικές σειρές και ντοκυμαντέρ, προκειμένου να απολαμβάνουν τα οφέλη που απορρέουν από το συγγενικό δικαίωμα του παραγωγού δυνάμει του Ν. 2121/1993, αξιώνοντας έτσι χρηματικά ποσά βάσει του άρθρου 18 του προαναφερόμενου νόμου για την ελεύθερη αναπαραγωγή έργων σε βάρος των πραγματικών παραγωγών, σφετερίζοντας με την κοινή και εναρμονισμένη πρακτική τους τα νόμιμα δικαιώματά μας που απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος καθένας έχει δικαίωμα ν’αναπτύσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος η τηλεόραση υπάγεται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση προίόντων λόγου και τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος η ανάπτυξη και η προαγωγή της τέχνης αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος το δικαίωμα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Ολα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαίωμα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

Επειδή είναι σαφές ότι τόσο το Κράτος παρανομεί κατάφωρα επιτρέποντας και ανεχόμενο να καταστρατηγούνται τα συμφέροντα των ανεξάρτητων παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

Επειδή οι πράξεις και παραλήψεις των αρμοδίων φορέων θίγουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα εκάστου των μελών μας.

Επειδή οι αρμόδιες αρχές και τα εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας αδρανούν να εκτελέσουν το Σύνταγμα και τους Νόμους.

Επειδή από τ’ ανωτέρω είναι σαφές ότι τα μέλη μας τα οποία εκπροσωπούμε είναι απροστάτευτοι από το Κράτος το οποίο συνειδητά παρανομεί, ουδείς σέβεται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας και ουδείς ενδιαφέρεται από όσους καταγγέλουμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

Με την παρούσα ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣ η οποία γίνεται για πολλοστή φορά

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

εντός της τασσομένης εκ του Νόμου προθεσμίας

  1. Να εφαρμοσθούν άμεσα οι ως άνω διατάξεις του Συντάγματος και οι διατάξεις του Ν.1866/1989, Ν.1597/86 άρθρο 7 σε συνδυασμό με Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/41038, Π.Δ. 100/2000, οι διατάξεις του Ν. 2121/93 για την αναγνώριση της ιδιότητάς μας ως παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και του συγγενικού δικαιώματός μας
  2. Να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις της ΕΡΤ Α.Ε και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με τους παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων
  3. Να μας απαντήσετε επί όλων των ανωτέρω, αναφέροντάς μας τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβείτε καθώς και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών σας σε όσα εκ των ανωτέρω θεμάτων άπτονται των αρμοδιοτήτων σας
  4. Επειδή τα όρια της υπομονής και αντοχής του καθενός από τα μέλη μας έχουν πλέον εξαντληθεί και απαιτούμε ως πολίτες του Κράτους αυτού να ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ την ανθρώπινη αξία μας και την προσωπικότητά μας και να λάβετε άμεσα τα απαραίτητα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα για τ’αναφερόμενα ανωτέρω,

ΑΛΛΩΣ σας δηλώνουμε

Ότι θ’ απευθυνθούμε στα αρμόδια ημεδαπά και ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα θέσουμε την παρούσα υπ’ όψη των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργάνων, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας αξιώνοντας χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί καθένας από εμάς από την προσβολή της προσωπικότητάς μας που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε παράνομες παραλείψεις ή ενέργειες αρμοδίων κρατικών οργάνων.

Πληρεξούσιο και αντίκλητο για την λήψη απαντητικών εγγράφων επί της παρούσας Καταγγελίας-Αίτησής μας, ορίζουμε την δικηγόρο Αθηνών, Χριστίνα Πηγάκη, κάτοικο Αθηνών, οδός Χέϋδεν αρ. 4, τηλ. (0030) 210 8254290.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.