Απεβίωσε ο Νίκος Α. Κοκάντζης, συγγραφέας της Τζιοκόντα

image

Απεβίωσε το Σάββατο 25 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη ο συγγραφέας της Τζιοκόντας Νίκος Α. Κοκάντζης. Ο Νίκος Α. Κοκάντζης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1927. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική στο Λονδίνο, όπου έζησε αρκετά χρόνια.

Το έργο του Νίκου Κοκάντζη Τζιοκόντα πρωτοεκδόθηκε το 1975 (Κέδρος, 1η έκδ. 1975, 2η 1976, 3η 1981, 4η 1986, 5η 1996, 6η 1998). Παρουσιάστηκε σε σειρά 13 επεισοδίων από το Α΄ Πρόγραμμα της ΕΡΑ με την Πέμυ Ζούνη και το Γιάννη Φέρτη.

Η Τζιοκόντα, η αληθινή ιστορία ενός πρώτου έρωτα δύο δεκαπεντάχρονων παιδιών στη Θεσσαλονίκη της Κατοχής, έχει ήδη μεταφραστεί στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά, στα καταλάνικα, στα εβραϊκά, στα ολλανδικά και στα τουρκικά (η έκδοση αναμένεται το φθινόπωρο). Τον Ιανουάριο του 2005 κυκλοφόρησε σε νέα έκδοση από τις Εκδόσεις Πατάκη, ταυτόχρονα με την έκδοση της συλλογής διηγημάτων με τίτλο Εννέα ιστορίες και ένα λιμπρέτο και της ποιητικής συλλογής Κουαρτέτο (Μάρτιος 2005).

Διηγήματα του Νίκου Κοκάντζη έχουν δημοσιευτεί στο Βήμα, στο Αντί και στην Παραφυάδα.

«Σ’ αυ­τό το σύ­ντο­μο βι­βλί­ο των 102 σε­λί­δων συ­μπυ­κνώ­νε­ται έ­να κε­φά­λαιο της Ι­στο­ρί­ας –η πε­ρι­πέ­τεια των Ε­βραί­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης– αλ­λά χω­ρίς τις συ­νη­θι­σμέ­νες φρι­κια­στι­κές ει­κό­νες του πο­λέ­μου. Ο πό­λε­μος α­πο­δο­μεί­ται, γί­νε­ται σύμ­βο­λο. Και ο Νί­κος Κο­κά­ντζης ζω­γρα­φί­ζει το πορ­τρέ­το της γε­νιάς του με τη σο­φί­α ε­κεί­νων που έ­ζη­σαν τό­σο πολ­λά, ώ­στε να α­ντι­λαμ­βά­νο­νται την α­ση­μα­ντό­τη­τα των μι­κρών γε­γο­νό­των. Και να μπο­ρούν να τα πε­ρι­γρά­φουν δια­τη­ρώ­ντας την ψυ­χο­λο­γι­κή α­πό­στα­ση, κα­θώς και μια, έ­στω α­πα­τη­λή, προ­ο­πτι­κή».

Πε­ριο­δ. Chronika, Βερολίνο, Μά­ιος 1997

«Διάβασα την Τζιοκόντα του Θεσ­σα­λο­νι­κού για­τρού Νί­κου Κο­κά­ντζη στην πρώ­τη της έκ­δο­ση, στα τέ­λη της δε­κα­ε­τί­ας του ’70. Ή­ταν έ­να βι­βλια­ρά­κι λια­νό, ε­κα­τό σε­λί­δες ό­λο κι ό­λο· ό­μως στις σε­λί­δες του πύ­κνω­νε με τρό­πο ε­ξαί­σια λι­τό, ει­λι­κρι­νή και γνή­σιο η ευ­δαι­μο­νί­α του πρώ­του έ­ρω­τα και το α­πο­σβο­λω­τι­κό πλήγ­μα του βί­αιου χω­ρι­σμού. Ή­μουν πε­ρή­φα­νη που το εί­χα α­να­κα­λύ­ψει μό­νη, χω­ρίς να με πα­ρο­τρύ­νουν κρι­τι­κές ή βρο­ντώ­δεις βι­βλιο­πα­ρου­σιά­σεις – ή­ταν η ε­πο­χή που τα βι­βλί­α έ­βρι­σκαν μό­να το δρό­μο τους προς την καρ­διά μας. Αρ­γό­τε­ρα, το βι­βλί­ο ση­μεί­ω­σε α­πα­νω­τές εκ­δό­σεις, έ­γι­νε κλα­σι­κό… Υ­πάρ­χουν βι­βλί­α που α­ντι­στέ­κο­νται στην α­δρά­νεια του ρα­φιού – η Τζιο­κό­ντα, παρ’ ό­λη την α­πλό­τη­τά της, ή μάλ­λον ε­ξαι­τί­ας της, υ­πόρ­ρη­τα υπέβαλλε την κα­βα­φι­κή ε­πι­τα­γή: “ε­πέ­στρε­φε”».

Κατερίνα Σχινά, εφ. Ελευθεροτυπία

«Η Τζιοκόντα είναι μια αληθινή ιστορία: η ιστορία πάθους που έζησε στη Θεσσαλονίκη την εποχή

της γερμανικής Κατοχής ο έφηβος τότε Νίκος Κοκάντζης με μια νεαρή Εβραιοπούλα. Η αφήγησή

του περνάει από την παρθενική ανακάλυψη του θάμπους της σάρκας (ένα Άσμα Ασμάτων της αφύπνισης της επιθυμίας, της τελετουργίας

των χαδιών) στη συνειδητοποίηση ότι οι συναντήσεις τους είναι πράξεις αντίστασης, κι από κει

στην “αναχώρηση” της Τζιοκόντας και των δικών της για τους θαλάμους αερίων. Ο Κοκάντζης δεν είχε

το κουράγιο να γράψει αυτό το βιβλίο παρά τριάντα χρόνια μετά. Ακόμα πάλλεται».

Jean-Luc Douin, εφ. Le Monde, 1999

«Έ­να τρα­γού­δι α­γά­πης, μια μαρ­τυ­ρί­α και κυ­ρί­ως μια υ­πο­γράμ­μι­ση με κόκ­κι­νο με­λά­νι… Εί­ναι αυ­τή η ε­ναλ­λα­γή της ευ­τυ­χί­ας του έ­ρω­τα με το σκο­τει­νό προ­αί­σθη­μα για το ε­περ­χό­με­νο τέ­λος του που α­πο­τε­λεί τη ρα­χο­κο­κα­λιά της ι­στο­ρί­ας αυ­τής… που στο βά­θος εί­ναι α­πλή… Οι προ­τά­σεις, σύ­ντο­μες και με­τρη­μέ­νες, δια­κρί­νο­νται α­πό μια ποι­η­τι­κό­τη­τα που η με­τά­φρα­ση δια­τή­ρη­σε α­κέ­ραι­η».

Florence Noiville, εφ. Le Monde, Μάιος 1998

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.