Πολιτικές της Εικόνας. Μεταξύ Εικονολατρίας και Εικονομαχίας. Politics of the Image. Between Iconolatry and Iconoclasm. Ημερίδα, 16 Οκτωβρίου 2009, 10.00-17.30, Λαΐδα, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134136 Κεραμεικός Αίθουσα Β.

image

Ευάγγελος Σόρογκας-Θόδωρος Αδαμόπουλος- Μαρία Κομνηνού

image

Μυρτώ Ρήγου

Πολιτικές της Εικόνας

Μεταξύ Εικονολατρίας και Εικονομαχίας

image

Κεν ΜακMάλεν

Politics of the Image

Between Iconolatry and Iconoclasm

Ημερίδα του Τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,

Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Tεχνολογίας.

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

One day Conference of the Department of Culture, Environment, Communication Applications and Technology.

Faculty of Communication and Mass Media Studies.

National & Kapodistrian University of Athens.

16. Οκτωβρίου 2009

Λαΐδα, Ταινιοθήκη της Ελλάδας

Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136

Κεραμεικός

Αίθουσα Β

16. October 2009

Laida, Greek Film Archive

48 Iera Odos & Meg. Alexandrou

Kerameikos

Room B

Πολιτικές της Εικόνας

Μεταξύ Εικονολατρίας και Εικονομαχίας

Η ζωή των εικόνων, η παραγωγή και η αρχειοθέτηση τους εγείρει ένα ηθικό πολιτικό ζήτημα, που προκύπτει από την μετάβαση σε μια νέα εποχή μηχανικά αναπαραγόμενων εικόνων, είτε μέσω χημικών είτε μέσω ψηφιακών τεχνολογιών. Το οπτικό καθεστώς άλλαξε από ανθρωποκεντρικό-στο οποίο η παραγωγή της επιθυμίας και της γνώσης είναι ισόμορφη με τον άνθρωπο-σε εικονοκεντρικό που κυριαρχείται από αυτοκαθοριζόμενες εικόνες. Ο καρτεσιανός οπτικοκεντρισμός ξεπεράστηκε από έναν αντι-οπτικοκεντρισμό, ο οποίος ωστόσο συμπίπτει με την επιτάχυνση της παραγωγής και της συσσώρευσης του οπτικού.

Σε αυτόν το πληθωρισμό οπτικής παραγωγής και καταγραφής και στην ανάδυση νέων θεωριών για το σκοπικό καθεστώς, το ζήτημα του αρχείου τόσο στον ρόλο του στην πολιτιστική κληρονομιά όσο και ως φύλακας της συλλογικής μνήμης τίθεται με υψηλή προτεραιότητα. Τι είδους γεγονός παράγεται από την διαδικασία αρχειοθέτησης και πώς θα την αναστοχαστούμε; Υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε ένα κληροδοτημένο σώμα από διατηρημένα καλλιτεχνικά έργα και σε μια μοντέρνα συλλογή από εικόνες, των οποίων η διατήρηση εξαρτάται από τις ψηφιακές τεχνολογίες; Πώς μεταβάλλεται η σινεφιλία στα ψηφιακά περιβάλλοντα μας; Τα αρχεία δρουν ως μουσεία ή ως ψηφιακές βιβλιοθήκες;

Μέσω της έννοιας του Αρχείου διαμεσολαβούμε στην νομικά καθοριζομένη κατηγορία της ερμηνείας. Κατανοούμε το Νόμο από τις ερμηνείες και τις αρχειοθετικές κωδικοποιήσεις του αλλά ποια είναι η εσώτερη φύση του Νόμου; Διαρθρώνει την απαγόρευση και την παραβατικότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να κινητοποιεί την επιθυμία με ανάλογο τρόπο όπως στο ηδονοβλεπτικό κοίταγμα; Υφίσταται ένας Νόμος της Εικόνας και έχει το Αρχείο την δικαιοδοσία να τον αποδώσει; Πώς να αναστοχαστούμε την παραβατικότητα του Νόμου και την συνάντηση με τον άλλο? Υπάρχει ένας Νόμος που ταξινομεί τον άλλο και ενοποιεί το υποκείμενο ή πρόκειται για μια σχιζοειδή επιθυμία διαφυλικής ετερότητας, ενός Νόμου χωρίς Θεό, μιας Εικόνας χωρίς Σημαίνον;

Μυρτώ Ρήγου

Μαρία Κομνηνού

Politics of the Image

Between Iconolatry and Iconoclasm

The life of images, their production and archiving raises a moral political issue which emerges in the transition to the new era of mechanically reproduced images either by chemical or digital technologies. The visual regime changed from an anthropocentric one, in which needs, desire and knowledge production is isomorphic with man, to an iconocentric one dominated by self conditioned images. The Cartesian occularcentrism has been superseded by a new anti-occularcentrism which however coincides with the acceleration of the production and the accumulation of the visual.

In this proliferation of the visual production and recording and in the emergence of new theories of the scopic regime, the issue of the archive and its role in cultural heritage but also as a keeper of collective memory is raised with urgent priority. What kind of event is produced in the process of archiving and how are we to reflect on it? Is there a fundamental difference between an inherited corpus of preserved artefacts kept in a museum and a modern collection of images whose preservation depends on new technologies of digitasation? How is cinephilia altered in our digital environment? Is the film archive to act as a museum or a digital library?

Through the notion of the archive we meditate on the legally designated faculty of interpretation. We apprehend the Law from its interpretations and from its archival codifications but what is Law’s intrinsic nature? Does it articulate prohibition and transgression in such a way so as to mobilise desire in an analogous way with the scopophilic look? Is there a Law of the Image and does the Archive have the authority to articulate such a Law? How do we reflect on the transgression of the Law and on the encounter with the οther? Is there a Law that classifies the οther and unifies the subject or is there a schizoid desire of transgendered otherness, a Law without God, an Image without a Signifier?

Mirto Rigou

Maria Komninou

Πολιτικές της Εικόνας.

Μεταξύ Εικονολατρίας και Εικονοκλασίας.

9.45-10.00 : Χαιρετισμός : Στέλιος Παπαθανασόπουλος

10.00-12.00 Εικόνα, Νόμος, Αρχείο:

φιλοσοφικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις

 • Κεν ΜακMάλεν: Έρευνα και η Αντίσταση του Μέσου.
 • Μαρία Κομνηνού: Η Κινηματογραφοφιλία και οι Δυσαρέσκειες της.
 • Μυρτώ Ρήγου: Η εκδοχή του Νόμου στην “Δίκη” του Κάφκα, στην κινηματογραφική μεταφορά της από τον Όρσον Ουέλς,
 • Βασίλης Βαμβακάς, Παναγής Παναγιωτόπουλος: Η εικόνα στις κοινωνικές επιστήμες. Η περίπτωση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.
 • Ιουλία Μέρμηγκα: “Ο Ιωάννης ο Βίαιος” της Τώνιας Μαρκετάκη.

12.00-12.30: Διάλειμμα

12.30-14.30 Αισθητική και πολιτικές της Εικόνας.

 • Άντζελα Ντάλε Βάτσε: Ο πρώιμος Γυναικείος Κινηματογράφος και το Αρχείο.
 • Πέπη Ρηγοπούλου: Ο Jeff Koons στις Βερσαλλίες· πολιτικές του απολιτικού στην σύγχρονη Τέχνη.
 • Αφροδίτη Λίττη: Αρχέτυπα: Η φυγή από την πραγματικότητα.
 • Χρυσάνθη Σωτηροπούλου: Περιπέτειες του βλέμματος στις κινηματογραφημένες πόλεις του 1960.
 • Iωάννα Αθανασάτου: Επιτελέσεις του φύλου: Η περίπτωση της ταινίας “Μερικοί το προτιμούν καυτό”.

14.30-15.30: Διάλλειμα

15.30-17.30 Εργαστήριο μελέτης της Εικόνας.

 • Θωμάς Τσακαλάκης: “Ο ανείπωτος λόγος” του Μπέκετ, ο μεσσιανισμός και το διοξείδιο του πυριτίου.
 • Ορσαλία Κασσαβέτη: “Ιδιωτική μου ζωή”: Μια απόπειρα εικονογραφίας του ελληνικού ερωτικού κινηματογράφου (1971- 1974).
 • Νίνα Βελιγράδι: Το μετά-ανθρώπινο σώμα, από τον Μποντριγιάρ στον Μάνσον.
 • Κωστής Σπηλιώτης: Το πούστικο αρχείο: αναζητώντας ιδιωτικά αρχεία LGBTQ θεματολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Politics of the Image.

Between Iconoclasts and Iconolaters

9.45-10.00: Welcome: Stelios Papathanasopoulos

10.00-12.00. Law, Image and Archive: philosophical and methodological approaches

 • Ken McMullen: Research and the resistance of the medium.
 • Maria Komninou: Cinephilia and its discontents.
 • Mirto Rigou: The variety of Law in Kafka’s “The Trial” in the filmic transference of Orson Welles.
 • Vasilis Vamvakas & Panagis Panagiotopoulos: The image in social sciences. The case of Greece in the Metapolitefsi.
 • Ioulia Mermigka: Tonia Marketaki’s “John the Violent”

12.00-12.30: Break

12.30.-14.30: Aesthetics and Politics of the image.

 • Angela Dalle Vacche: Women’s Early Cinema αnd the Archive.
 • Pepi Rigopoulou: Jeff Koons in Versailles; politics of the apolitical in contemporary art
 • Afroditi Litti : Archetypes: The escape from reality.
 • Chrisanthi Sotiropoulou: Adventures of the gaze in filmed cities of the 1960s.
 • Ioanna Athanasatu: Gender performativities: the case of the film“Some like it hot.

14.30-15.30: Lunch Break

15.30-17.30: Workshop for the study of the image.

 • Thomas Tsakalakis: Beckett’s Act Without Words I: ineffability, messianism, and silicon dioxide
 • Ursula Kassavetis: «Her Private life»: An iconographic approach on the Greek Erotica (1971- 1974).
 • Nina Veligradi: The posthuman body; from Baudrillard to Manson.
 • Kostis Spiliotis: The queer archive: searching for private LGBTQ collections in Athens and Salonica.

Ομιλητές-Speakers

Κεν ΜακΜάλεν: Καθηγητής Έρευνας στον Κινηματογράφο στο Κολέγιο Επικοινωνίας του Λονδίνου, Πανεπιστήμιο Τεχνών του Λονδίνου.

Ken McMullen: Research Professor in Cinema at London College of Communication, University of the Arts London.

Άντζελα Ντάλε Βάτσε: Καθηγήτρια Κινηματογραφικών Σπουδών, Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Γεωργίας.

Angela Dalle Vacche: Full Professor of Film Studies, Georgia Institute of Technology.

Μαρία Κομνηνού: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Maria Komninou: Assoc. Professor in Faculty of Media & Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών

Σπουδών Πάτρας.

Chryssanthi Sotiropoulou: Assist. Professor in Faculty of Theatre Studies, University of Patras.

Μυρτώ Ρήγου: Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Mirto Rigou: Professor in Faculty of Media & Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

Πέπη Ρηγοπούλου: Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Pepi Rigopoulou: Professor in Faculty of Media & Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

Αφροδίτη Λίττη: Επίκουρη καθηγήτρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Αθήνα.

Aphroditi Litti: Assist Professor in The Athens School of Fine Arts.

Ιωάννα Αθανασάτου: Πανεπιστημιακός και Ερευνήτρια του Κινηματογράφου.

Joanna Athanasatou: Academic and Researcher of Cinema.

Παναγής Παναγιωτόπουλος: Λέκτορας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Panagis Panagiotopoulos: Lecturer in Social Theory and Sociology, Faculty of Political Science and Public Administration, National & Kapodistrian University of Athens.

Βασίλης Βαμβακάς: Διδάσκων ΠΔ 407 στο ΕΜΜΕ.

Vasilis Vamvakas: Temporary Lecturer, Faculty of Media and Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

.

Νίνα Βελιγράδι: υπ. Δρ. στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Nina Veligradi: Ph.D. c.in the Faculty of Media & Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

Ούρσουλα-Ελένη Κασσαβέτη : υπ. Δρ. στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Ursula-Helen Kassaveti: Ph.D. c. in the Faculty of Media & Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

Ιουλία Μέρμηγκα: υπ. Δρ. στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Ioulia Mermigka: Ph.D. c. in the Faculty of Media & Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

Κωστής Σπηλιώτης: υπ. Δρ. στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Kostis Spiliotis: Ph.D. c. in the Faculty of Media & Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

Θωμάς Τσακαλάκης : Συγγραφέας, υπ. Δρ. στο Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Thomas Tsakalakis: Novelist, Ph.D. c. in the Faculty of Media & Communication, National & Kapodistrian University of Athens.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: