ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. “Με αφορμή τις πρόσφατες επιχορηγήσεις για το ελεύθερο θέατρο που δόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, θα επιθυμούσαμε έναν διάλογο μαζί σας σχετικά με τα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής πολιτικής του Υπουργείου”. Πρωτοβουλία: ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΒΙΛΗ -αυθόρμητη συνάντηση καλλιτεχνών.