ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2010-11, iTi’s Best – Web Version Το νέο σύστημα επικοινωνίας του ελληνικού θεάτρου και χορού με το εξωτερικό/ Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Διαδικασία

system athens 2010-2011

Όπως ίσως θα γνωρίζετε μια από τις πιο σημαντικές δράσεις του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου είναι η πλατφόρμα θεάτρου και χορού Σύστημα Αθήνα/Athens System, ένα σύστημα επικοινωνίας του ελληνικού θεάτρου και χορού με το εξωτερικό. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου που ήρθε να καλύψει μια ανάγκη που επανειλημμένα έχει διατυπωθεί ως αίτημα τόσο των Ελλήνων δημιουργών όσο και της διεθνούς θεατρικής κοινότητας για μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της σύγχρονης ελληνικής παραγωγής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.
Το Σύστημα Αθήνα ξεκίνησε σε πιλοτική μορφή το Μάιο του 2007.  H επίσημη έναρξή του πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2008, και η τρίτη διοργάνωση ακολούθησε το Νοέμβριο του 2009.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.  (Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου) λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά διατηρώντας το όραμα της συνέχισης σημαντικών θεσμών και της ενίσχυσης του διαλόγου του ελληνικού θέατρου με το εξωτερικό, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια καινοτομία που απ’ όσο γνωρίζουμε, αποτελεί παγκόσμια πρώτη:
Η νέα μορφή του Συστήματος Αθήνα θα είναι ηλεκτρονική προσφέροντας έτσι περισσότερες δυνατότητες προβολής των ελληνικών παραστάσεων θεάτρου και χορού σ’ όλο τον κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένας ειδικός ιστότοπος www.athensystem.gr στον οποίο κατά τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου 2010-11 θα αναρτώνται οι προτάσεις της Κριτικής Επιτροπής.
Ο ιστότοπος αυτός θα περιέχει:
– Τη λίστα των παραστάσεων που προτείνει η Κριτική Επιτροπή
– Ολιγόλεπτα τρέιλερ των παραστάσεων που θα μπορεί να δει οποιοσδήποτε χρήστης από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη
– Ειδικό λινκ μέσω του οποίου (και κατόπιν ειδικής διαπίστευσης) οι εκπρόσωποι θεάτρων/φεστιβάλ από το εξωτερικό θα μπορούν να δουν μαγνητοσκοπημένες ολόκληρες τις παραστάσεις
– Πληροφοριακά στοιχεία για την κάθε παράσταση
– Αρχειακό υλικό από τα τρία προηγούμενα Συστήματα Αθήνα

Σκοποί του Συστήματος Αθήνα
α)  Η προβολή της ελληνικής θεατρικής και χορευτικής παραγωγής στο εξωτερικό με απώτερο στόχο την παρουσία των αξιόλογων παραστάσεων στις διεθνείς σκηνές.
β) Η ενίσχυση της θέσης του ποιοτικού θεάτρου και χορού στην Ελλάδα μέσα από την ανάδειξη παραστάσεων της τρέχουσας περιόδου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
γ)  Η δημιουργία ψηφιακού αρχείου σύγχρονων ελληνικών παραστάσεων.

Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι κανένα οπτικοακουστικό μέσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωντανή σχέση ανάμεσα στο θεατή και τους συντελεστές μιας παράστασης.  Όμως:

Η ηλεκτρονική εκδοχή του Συστήματος Αθήνα συνεπάγεται:

• Οικονομία
Την παρούσα στιγμή είναι μια σαφώς πιο οικονομική λύση (έως και 100 φορές κάτω από το κόστος διοργάνωσης της ετήσιας πλατφόρμας).
• Προβολή περισσότερων παραστάσεων
Δίνει τη δυνατότητα στην επιτροπή να επιλέξει όσες παραστάσεις κρίνει άξιες ανεξάρτητα από οικονομικούς περιορισμούς.
• Απεξάρτηση από το χρόνο
Καθώς δεν θα υπάρχει η υποχρέωση της ζωντανής παρουσίασης, θα μπορούν να συμμετέχουν και παραστάσεις που ανεβαίνουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα (με την προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί τους θα έχουν καταρχήν τη διάθεση να τις αναβιώσουν).
• Υψηλότερο κύρος
Η παρουσία θιάσων/χορευτικών σχημάτων στην επίσημη ιστοσελίδα ενός οργανισμού-μέλους της Unesco και με διεθνή αναγνωρισιμότητα, τους προσδίδει ιδιαίτερη αίγλη καθώς θα αποτελούν τις «επίσημες» επιλογές του οργανισμού (εξ ου και ο τίτλος «iTi’s Best»)
• Ευρύτερη προβολή
Μέσω του ιστότοπου και ειδικών ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletters) θα ενημερώνεται σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός εκπρόσωπων φεστιβάλ και οργανισμών του εξωτερικού, σε σύγκριση με εκείνους που ήταν σε θέση (λόγων οικονομικών περιορισμών) να φιλοξενήσει στην Ελλάδα το Σύστημα Αθήνα τις περασμένες χρονιές.
• Γενικότερη προβολή
Πέρα απ’ τους επαγγελματίες του χώρου, τώρα θα μπορεί και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη να ενημερώνεται για μια ελληνική παράσταση.

Διαδικασία
• Μια επταμελής Κριτική Επιτροπή παρακολουθεί ήδη παραστάσεις και τις αξιολογεί με βασικό κριτήριο την καταλληλότητα τους να παρουσιαστούν εκτός των συνόρων της Ελλάδας.
• Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, για την ηλεκτρονική εκδοχή του Συστήματος Αθήνα 2010-11 δεν χρειάζεται η κατάθεση Δήλωσης Δυνατότητας Συμμετοχής (η οποία αφορούσε στη δυνατότητα του σχήματος να παρουσιάσει την παράστασή του σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο).  Παρ’ όλ’ αυτά, οι θίασοι που επιθυμούν να δει η Επιτροπή την παράστασή τους, μπορούν να στείλουν σχετική επιστολή και δελτίο τύπου στο system@hellastheatre.gr
• Όταν η Επιτροπή επιλέγει να συμπεριλάβει μια παράσταση στο iTi’s Best, το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. επικοινωνεί με τους παραγωγούς της.  Εάν εκείνοι δηλώσουν ότι τους ενδιαφέρει καταρχήν η προβολή της παράστασης τους στο εξωτερικό, ξεκινά η διαδικασία συλλογής των στοιχείων που θ’ αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συστήματος Αθήνα.
• Η παραγωγή των βίντεο (ολιγόλεπτο τρέιλερ και μαγνητοσκοπημένη εκδοχή ολόκληρης της παράστασης) καθώς και η συλλογή όλων των πληροφοριακών στοιχείων είναι αποκλειστική ευθύνη των παραγωγών της.  Το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. θα δίνει συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και ομοιομορφία των ιστοσελίδων.  Σε γενικές γραμμές το συνολικό κόστος δεν χρειάζεται να είναι καθόλου υψηλό, και εννοείται ότι το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. θα είναι στη διάθεση των θιάσων να τους καθοδηγεί καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας.
• Η ιστοσελίδα του Συστήματος Αθήνα  κατά τη φετινή περίοδο θα ενημερωθεί δυο φορές: η πρώτη θα είναι στις αρχές της Άνοιξης και η δεύτερη στις αρχές του Καλοκαιριού. Οι παραστάσεις που θα επιλεγούν, θα  παραμείνουν αναρτημένες στην κύρια ιστοσελίδα του Συστήματος Αθήνα μέχρι το τέλος του 2011.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Υποψήφιες για επιλογή στο ITI’s Best είναι όλες οι παραστάσεις που παρουσιάζονται από ελληνικούς θιάσους οπουδήποτε στην Ελλάδα στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2010  μέχρι τον Ιούνιο του 2011 – ανεξάρτητα από το πότε ανέβηκαν για πρώτη φορά.

Κριτική Επιτροπή
Πρόεδρος, Σάββας Πατσαλίδης, Καθηγητής ιστορίας και θεωρίας του αμερικανικού και ευρωπαϊκού θεάτρου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Καμαρωτός, Συνθέτης – μουσικολόγος
Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, Διδάκτωρ θεατρολογίας, Διδάσκουσα στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Παν/μίου Πατρών
Γιώργος Μητρόπουλος, δημοσιογράφος
Ειρήνη Μουντράκη, κριτικός θεάτρου – θεατρολόγος, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών
Χριστίνα Μπάμπου–Παγκουρέλη, μεταφράστρια, Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ITI worldwide)
Κάτια Σαβράμη, Χορολόγος, Λέκτορας στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Παν/μίου Πατρών

Όραμα πάντα του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου είναι να συμβάλλει διαρκώς στη διεύρυνση της επαφής των Ελλήνων καλλιτεχνών με το εξωτερικό. Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας την εποχή αυτή, πιστεύουμε ότι η προβολή του πολιτισμού της Ελλάδας είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ.
Η προσπάθεια που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια με το Σύστημα Αθήνα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε απλή. Το σίγουρο είναι ό,τι πέρα απ’ τις όποιες δυσκολίες κατά την υλοποίηση του, πρόθεση όλων όσοι εργάζονται –αφιλοκερδώς- γι’ αυτό, δεν είναι ούτε να αδικήσουν παραλείποντας κάποιους ούτε να πιέσουν επιλέγοντας άλλους, αλλά να βοηθήσουν.
Μ’ αυτό το σκεπτικό, ελπίζουμε στην καλή σας διάθεση απέναντι στην προσπάθεια αυτή.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας τηλεφωνικά στο 2103303149 και ηλεκτρονικά στο system@hellastheatre.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: