Εξόντωση των ψυχικά ασθενών συνιστά η απαράδεκτη απόφαση συμμετοχής τους με 40-80% της σύνταξής τους στην πληρωμή των νοσηλείων.

PSYXIKA ASTHENEIS

Τη συμμετοχή των συνταξιούχων τροφίμων Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ (κυρίως ηλικιωμένων και ψυχικά πασχόντων) στις δαπάνες περίθαλψης αποφάσισε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Η απόφαση αφορά όσους νοσηλεύονται σε περίπου 100 ιδρύματα τα οποία επιχορηγούνται από το κράτος.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Μέρος της σύνταξής τους θα αποδίδεται στο Ίδρυμα είτε απευθείας είτε μέσω του ασφαλιστικού οργανισμού. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθορίζεται κλιμακωτά ως ακολούθως:

– Για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%.

– Για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%.

– Για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%.

– Για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%.

– Για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.

Το ποσό που αναλογεί στις ημέρες κατά τις οποίες ο περιθαλπόμενος δεν εξυπηρετείται από το Ίδρυμα αλλά μένει με την οικογένειά του θα του επιστρέφεται είτε με απευθείας καταβολή είτε με συμψηφισμό κατά τον επόμενο μήνα.

«Η απόφαση αυτή του υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την οποία κατάσχεται αυθαίρετα το μισό και παραπάνω της σύνταξης των πιο αδύναμων στρωμάτων αυτής της κοινωνίας, δείχνει ότι ο νεοφιλεύθερος απανθρωπισμός της πολιτικής του δεν έχει πάτο», κατήγγειλε στην «Ε» ο ψυχίατρος διευθυντής του ΨΝΑ Δαφνί, Θόδωρος Μεγαλοοικονόμου και διευκρίνισε:

«Αγγίζει τα άκρα»

«Μέσα σε μια δομή του «δημοσίου» ο περιθαλπόμενος, από εδώ και πέρα, θα πληρώνει με το, κυριολεκτικώς, υστέρημά του. Και αυτό με μια απλή υπουργική απόφαση. Είτε φιλοξενείται σ’ έναν ξενώνα ή οικοτροφείο είτε σε πτέρυγα χρόνιας παραμονής ιδρύματος. Είτε η περίθαλψη αυτή του επιτρέπει να βγαίνει έξω για έναν καφέ είτε είναι δεμένος σ’ ένα κρεβάτι ή κλεισμένος σ’ ένα κλουβί.

»Και όλο αυτό για τη «μείωση της κρατικής επιχορήγησης», όπως ανενδοίαστα αναφέρει στον ολιγόλογο φετφά που εξέδωσε. Για τη «σπατάλη» που προκαλούν και το «οικονομικό βάρος» που αποτελούν στον προϋπολογισμό οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Με αυτή την απόφαση και το τελευταίο ίχνος «κράτους πρόνοιας» ακυρώνεται εδώ, ο Λοβέρδος πραγματικά «αγγίζει τα άκρα»».

«Γνωρίζοντας την κοινωνική, ψυχολογική και υπαρξιακή συνθήκη των ανθρώπων από τους οποίους θα κατακρατηθεί η σύνταξη (συνήθως δεν υπάρχει προσωπικό ή οικογενειακό πλαίσιο στήριξης και δυνατότητα, προσωρινή ή μονιμότερη, αυτόνομης διαβίωσης)» πρόσθεσε ο κ. Μεγαλοοικονόμου «καταλαβαίνουμε ότι θα πρόκειται για μιαν άκρως αυθαίρετη και εκβιαστική διαδικασία, κατά την οποία είτε θα κληθούν να δώσουν τα λεφτά ή, αλλιώς, θα βρεθούν στο δρόμο, είτε δεν θα ερωτηθούν και, απλώς, θα υπάρξουν κάποια προσχηματικά έγγραφα διεκπεραίωσης της ληστείας. Για τους περισσότερους η κατακράτηση θα είναι «κεραυνός εν αιθρία», ενίοτε αναβίωση (άκρως πραγματική και αδιαμφισβήτητη αυτή τη φορά) του διωκτικού στοιχείου και της απόρριψης που διέπει τη ζωή τους και οι εκρήξεις και οι υποτροπές θα είναι αναπόφευκτες».

Τη νομιμότητα της απόφασης αμφισβήτησε ο ψυχίατρος διευθυντής του ΨΝΑ Δαφνί και είπε: «Εδώ, πλην των άλλων, προκύπτει ένα ερώτημα για τη νομιμότητα μιας τέτοιας απόφασης (ακόμα και καταφεύγοντας στον «συνταγματικό», ή μη, χαρακτήρα της), ακριβώς στο σημείο που αφορά όχι μόνο την ίδια την απόφαση, αλλά και τις διαδικασίες κατακράτησης αυτών των ποσών και το πώς κατοχυρώνονται η αξιόπιστη και η πλήρης άσκηση του δικαιώματος διαπραγμάτευσης του χρήστη των υπηρεσιών.

Προσφυγές

»Θα υπάρξουν δικαστικές προσφυγές και αγωγές κατά του υπουργού, των διοικητών και των διοικητικών υπαλλήλων που θα την εφαρμόσουν, αλλά και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – παρά τον εν γένει περιορισμένο χαρακτήρα τέτοιων ενεργειών.

»Συμπληρωματικά, να ληφθεί υπόψη ότι τα Ταμεία καλύπτουν τα νοσήλια για την παραμονή και φροντίδα του ατόμου στην όποια δομή, ιδρυματική χρόνιας παραμονής είτε εξωνοσοκομειακής στεγαστικής (ξενώνας ή οικοτροφείο).

»Και ως προς τα ιδρύματα, είναι γνωστές οι άθλιες συνθήκες για την παροχή των οποίων θα παρακρατείται η σύνταξη, προκειμένου να γίνει οικονομία από την ήδη διαρκώς συρρικνούμενη, έως μηδενισμού, κρατική επιχορήγηση του δημόσιου (ακόμα) ιδρύματος».

Η απόφαση

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
Τμήμα B’
Αθήνα, 27 -7-2011
Αρ. Πρωτ : Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.
Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας:101 87
Πληροφορίες :Δ. Νικόλσκυ
Τηλέφωνο :210 5227700
Εσωτ. :194
FAX :210 52 301 796
e-mail :
d.nikolsky@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Πίνακα αποδεκτών για ενέργεια
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Καθορισμός συμμετοχής στη δαπάνη περίθαλψης των
περιθαλπόμενων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία
παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α΄129),
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 66 του ν.3984/2011
(ΦΕΚ Α΄150)
Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (ΦΕΚ Α΄30)
Των άρθρων 14 και 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄81)
ΑΔΑ: 4ΑΣΔΘ-ΒΘΒ
Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄76)
2. Την ανάγκη κάλυψης λειτουργικών και λοιπών αναγκών, την
εξασφάλιση της βιωσιμότητας και την αποτελεσματική λειτουργία των
δημοσίων φορέων, Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, που παρέχουν
υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης σε άτομα που χρήζουν ειδικής και
συνεχούς μέριμνας (χρονίως πάσχοντα), την αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών και φροντίδας στα άτομα αυτά, με ταυτόχρονη
μείωση της κρατικής επιχορήγησης και την ανάπτυξη περαιτέρω κλινών
για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων ατόμων που χρήζουν μόνιμης
φιλοξενίας.
3.Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης με
παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη που λαμβάνουν από τον
ασφαλιστικό τους φορέα με ταυτόχρονη απόδοση αυτού στο νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τους φιλοξενεί. Το παρακρατηθέν ποσό
της σύνταξης αποδίδεται είτε απευθείας από τον ασφαλιστικό φορέα στο
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που φιλοξενεί τον περιθαλπόμενο είτε
παρακρατείται απευθείας από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
2. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης που θα παρακρατείται και θα
αποδίδεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθορίζεται
κλιμακωτά ως ακολούθως:
α) Για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ ποσοστό 40%
β) Για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ ποσοστό 50%
γ) Για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ ποσοστό 60%
δ) Για σύνταξη από 1000,01 ευρώ μέχρι 1500 ευρώ ποσοστό 70%
ε) Για σύνταξη από 1500,01 ευρώ και άνω ποσοστό 80%.
3. Το ποσό που αναλογεί στις ημερολογιακές ημέρες σε μηνιαία
βάση κατά τις οποίες ο περιθαλπόμενος δεν εξυπηρετείται από το νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά διαμένει με τους οικείους του θα
επιστρέφεται στον περιθαλπόμενο είτε με απευθείας καταβολή είτε με
συμψηφισμό κατά τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.
4. Το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου υποχρεούται να ενημερώνει τον περιθαλπόμενο για την
παρακράτηση του αναφερόμενου ποσοστού και να ζητάει από τον
περιθαλπόμενο την υποβολή κάθε εγγράφου απαραίτητου για την
εφαρμογή της παρούσας.
5. Τα παρακρατηθέντα ποσά εγγράφονται στα έσοδα του
προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και η
διαχείριση αυτών γίνεται όπως και τα υπόλοιπα έσοδα του φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

Αποδέκτες για ενέργεια
Με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας αρμοδιότητάς τους:
-1η Υγειονομική Περιφέρεια, Ζαχάρωφ 3, Αθήνα 11521
-2η Υγειονομική Περιφέρεια, Θηβών 46-48 Πειραιάς, 18543
-3η Υγειονομική Περιφέρεια, Αριστοτέλους 16, Θες/κη, 54623
-4η Υγειονομική Περιφέρεια, Αριστοτέλους 16, Θες/κη, 54623
-5η Υγειονομική Περιφέρεια, Νικηταρά 18, Λάρισσα, 54623
-6η Υγειονομική Περιφέρεια, Υπάτης 1 & Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών,
Πάτρα, 26441
-7η Υγειονομική Περιφέρεια, Σμύρνης 26, Ηράκλειο Κρήτης, 71201
Εσωτερική διανομή:
– Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Γραφεία Υφυπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
– Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας
– Δ/νση ΑΜΕΑ

6 σκέψεις σχετικά με το “Εξόντωση των ψυχικά ασθενών συνιστά η απαράδεκτη απόφαση συμμετοχής τους με 40-80% της σύνταξής τους στην πληρωμή των νοσηλείων.

Add yours

  1. ειναι κακουργημα ΑΘΛΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΠΟΛΑΡΗ ΑΘΛΙΟΙ ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ … ΑΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ?? ΕΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΛΕΦΤΑ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ . ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Blog στο WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: