ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ (υπό κατάθεση) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι.


PROPYLAIA

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης

νοµική µορφή των Α.Ε.Ι.

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 16 του Συντάγµατος και τον παρόντα νόµο.

2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τοµείς:

α) τον πανεπιστηµιακό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήµια» και

β) τον τεχνολογικό τοµέα, που περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι».

3. Τα ιδρύµατα των δύο τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, µε διακριτή φυσιογνωµία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

1

Άρθρο 2 Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του, νοούνται ως:

α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών, µεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.

β) «Φοιτητές µερικής φοίτησης»: οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι επιλέγουν τη µερική φοίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 33.

γ) «Ενεργοί φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται σύµφωνα µε το άρθρο 33 και των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα εξάµηνα. Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραµµα σπουδών που παρακολουθούν. Ως ενεργοί φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, ενώ ως ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραµµα.

δ) «Γενικό πρόγραµµα σπουδών»: το πρόγραµµα σπουδών του πρώτου έτους µιας σχολής, εφόσον ακολουθείται από ειδικά προγράµµατα σπουδών.

ε) «Ειδικό πρόγραµµα σπουδών»: το πρόγραµµα σπουδών µετά το γενικό πρόγραµµα σπουδών µιας σχολής.

στ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστηµίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι.

ζ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστηµίου και ο πρόεδρος Τ.Ε.Ι.

η) «Κοσµητεία»: η κοσµητεία σχολής Πανεπιστηµίου και η διεύθυνση σχολής Τ.Ε.Ι.

θ) «Κοσµήτορας»: ο κοσµήτορας σχολής Πανεπιστηµίου και ο διευθυντής σχολής Τ.Ε.Ι.

2

ι) «Καθηγητές»: οι καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθµίδας), οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές.

ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωµα που απονέµεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

Άρθρο 3 Ακαδηµαϊκή ελευθερία

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδηµαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.

2. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. εφαρµόζεται η κοινή νοµοθεσία.

Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:

α) να παράγουν και να µεταδίδουν τη γνώση µε την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιµάζουν τους φοιτητές για την εφαρµογή της στο επαγγελµατικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισµό,

β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συµβάλλουν στη δια βίου µάθηση µε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, περιλαµβανοµένης και της διδασκαλίας από απόσταση, µε βάση την επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια,

γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να µεριµνούν για την επαγγελµατική ένταξη των αποφοίτων και να διαµορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,

δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελµατικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και την καινοτοµία, µε προσήλωση στις αρχές της επιστηµονικής δεοντολογίας, της βιώσιµης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,

3

ε) να προωθούν τη συνεργασία µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσµατική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συµβάλλοντας στην οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και

στ) να συµβάλλουν στη διαµόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε επιστηµονική, επαγγελµατική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και µε σεβασµό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυµάτων κάθε τοµέα
της ανώτατης εκπαίδευσης:

α) Τα Πανεπιστήµια δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην υψηλή και ολοκληρωµένη εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της επιστήµης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστηµονικής πρακτικής σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία.

β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στελεχών στις εφαρµογές των επιστηµών, της τεχνολογίας και των τεχνών στα αντίστοιχα επαγγελµατικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών µε υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύµατα οργανώνονται
και λειτουργούν µε κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και
προάσπιση ιδίως των αρχών:

α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,

β) της ερευνητικής και επιστηµονικής δεοντολογίας,

γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,

δ) της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του

προσωπικού, των πόρων και των υποδοµών τους,

ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,

στ) της αµεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη

αποφάσεων,

ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και

4

η) της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των φύλων και του σεβασµού κάθε διαφορετικότητας.

4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και οι επιµέρους στόχοι κάθε ιδρύµατος, µέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόµος, ορίζονται µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, αντίστοιχα.

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 5 Οργανισµός

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, εγκρίνεται ο Οργανισµός κάθε ιδρύµατος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται µετά από γνώµη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συµβούλιο.

2. Με τον Οργανισµό καθορίζονται τα θέµατα της οργανωτικής δοµής και λειτουργίας κάθε ιδρύµατος και ιδίως τα ακόλουθα:

α) η οργάνωση της ακαδηµαϊκής, διοικητικής και οικονοµικής λειτουργίας του ιδρύµατος,

β) η ίδρυση σχολής ή σχολών µεταπτυχιακών σπουδών και σχολής δια βίου µάθησης,

γ) τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, µετονοµασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων στις σχολές και καθορισµού των εσωτερικών τους κανονισµών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών τους και τα λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους,

δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συµβουλίου του ιδρύµατος, της Συγκλήτου, της κοσµητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και της συνέλευσης του τµήµατος, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύµατος,

ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύµατος,

στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισµού των καθηγητών του ιδρύµατος,

ζ) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των καθηγητών του ιδρύµατος,

η) τα κωλύµατα συµµετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα,

6

θ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστηµονικού έργου τους,

ι) τα κριτήρια απονοµής των τίτλων του Επίτιµου Διδάκτορα, του Οµότιµου και του Επίτιµου Καθηγητή,

ια) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύµατος,

ιβ) τα θέµατα επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των ιδρυµάτων,

ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των φοιτητών του ιδρύµατος,

ιδ) τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας και επιβολής ποινών για όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας,

ιε) τα πειθαρχικά παραπτώµατα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρµόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισµένων κανόνων από τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, οι αρµοδιότητές τους και η σχετική διαδικασία,

ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι µέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές µονάδες για ην απονοµή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαµήνων για ταχύρρυθµη διδασκαλία ύλης εξαµήνου,

ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,

ιη) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συµβούλου σπουδών,

ιθ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε φοιτητές,

κ) η διαδικασία ορισµού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύµατος,

7

κα) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού που προβλέπονται στο άρθρο 62,

κβ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισµού,

κγ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύµατος,

κδ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,

κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου,

κστ) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του γραµµατέα του ιδρύµατος,

κζ) η σύσταση τεχνικού συµβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέµατα που αφορούν τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους,

κη) η σύσταση οικονοµικού συµβουλίου και νοµικής υπηρεσίας,

κθ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύµατος και της περιουσίας του,

λ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών σε προγράµµατα σπουδών του ιδρύµατος, και, προκειµένου για την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών µονάδων,

λα) οι ποϋποθέσεις, ι όροι και η διαδικασία εισαγωγής στα προγράµµατα σπουδών σύντοµου κύκλου, όπου υπάρχουν,

λβ) οι τιµητικοί τίτλοι που απονέµονται από το ίδρυµα,

λγ) θέµατα που σχετίζονται µε την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του προσωπικού του ιδρύµατος µε αναπηρία,

λδ) θέµατα που συναρτώνται µε τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύµατος και

λε) θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), µπορεί α εγκριθεί πρότυπος Οργανισµός των Α.Ε.Ι., ο οποίος περιέχει βασικές αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και ρυθµίζει θέµατα που προβλέπονται στο παρόν

8

άρθρο. Ο πρότυπος Οργανισµός εφαρµόζεται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έγκριση του Οργανισµού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 6 Εσωτερικός Κανονισµός

1. Με απόφαση του οικείου Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός κάθε ιδρύµατος, µε τον οποίο καθορίζονται θέµατα εσωτερικής λειτουργίας του ιδρύµατος και, ιδίως, τα ακόλουθα:

α) ο οδηγός προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων µεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραµµα σπουδών, η διαδικασία ορκωµοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραµµάτων σπουδών,

β) η ποσοστιαία αναλογία µεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων στο πρόγραµµα σπουδών,

γ) οι προϋποθέσεις συµµετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,

δ) τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύµατος,

ε) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του ιδρύµατος,

στ) η διαδικασία απονοµής τιµητικών ακαδηµαϊκών τίτλων,

ζ) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιµοτυπικού χαρακτήρα και δηµόσιων σχέσεων,

η) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας,

θ) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,

ι) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και µουσείων του ιδρύµατος,

ια) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του

9

ιδρύµατος, όπως οι υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης,

ιβ) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές, ιγ) ειδικότερα θέµατα φύλαξης του ιδρύµατος και της περιουσίας του, ιδ) κάθε θέµα που σχετίζεται µε τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων, µονοµελών και συλλογικών, του ιδρύµατος και

ιε) τα θέµατα που ειδικότερα ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), µπορεί να εγκριθεί πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός των Α.Ε.Ι., ο οποίος ρυθµίζει θέµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισµού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 7 Σχολές

1. Κάθε ίδρυµα αποτελείται από σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές διοικητικές και ακαδηµαϊκές µονάδες του. Η σχολή καλύπτει µια ενότητα συγγενών επιστηµονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική προσέγγιση, τη µεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισµό τους. Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των προγραµµάτων σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε τµήµατα κατά την έννοια της επόµενης παραγράφου και απονέµει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, κατά τα οριζόµενα στον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος. Τα προγράµµατα σπουδών οργανώνονται ή καταργούνται µε απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας και γνώµη της Συγκλήτου, εγκρίνεται από το Συµβούλιο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το τµήµα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική µονάδα, προάγει την επιστήµη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο ενός προγράµµατος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της µάθησης σε αυτό. Το τµήµα αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών της σχολής που διδάσκουν σε ένα πρόγραµµα σπουδών.

3. Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα µουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

4. Η σχολή µεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί τη βασική διοικητική
µονάδα που εξασφαλίζει τη διεπιστηµονική συνεργασία και επικοινωνία,
συντονίζει και οργανώνει τα προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών του ιδρύµατος και αναθέτει την υλοποίησή τους σε τµήµατα ή
οµάδες διδασκόντων. Η σχολή αυτή ιδρύεται µε τον Οργανισµό του
ιδρύµατος.

5. Η σχολή δια βίου µάθησης αποτελεί τη βασική διοικητική µονάδα που
εξασφαλίζει το συντονισµό και τη διεπιστηµονική συνεργασία στην ανάπτυξη

11

προγραµµάτων δια βίου µάθησης. Η σχολή αυτή ιδρύεται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος.

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου ων οικείων
ιδρυµάτων και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), µπορούν να συγχωνεύονται, κατατέµνονται,
µετονοµάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να µεταβάλλεται η έδρα τους,
καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται,
µετονοµάζονται και καταργούνται σχολές και να µεταβάλλεται η έδρα τους για
τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους:

α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστηµονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονοµικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις σχολές που λειτουργούν.

β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα µεγάλο ή µικρό ετήσιο αριθµό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε. Ι. ή µια σχολή.

γ) Όταν η λειτουργία µεµονωµένων Α.Ε.Ι. ή σχολών δεν δικαιολογείται επιστηµονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.

Η γνώµη του Συµβουλίου για την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων που αφορούν σχολές, διατυπώνεται ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου.

7. α) Η συγχώνευση, κατάτµηση ή κατάργηση Α.Ε.Ι. καθώς και η
ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση ή κατάργηση σχολών, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ανάγκες και δυνατότητες της
εθνικής οικονοµίας..

β) Για την έκδοση των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων, η πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων πρέπει να συνοδεύεται από ειδική τεκµηρίωση.

12

8. Με τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 ρυθµίζονται τα θέµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία, µεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή σχολής, όπως ιδίως η κατανοµή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων ιδρυµάτων ή σχολών, τα θέµατα ισοτιµίας των παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και τα θέµατα που σχετίζονται µε την υπεισέλευση σε ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεµών δικών.

9. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύµφωνα µε το άρθρο αυτό υπεισέρχονται αυτοδικαίως από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγµα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων ιδρυµάτων. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε µία από αυτές.

10. Παραρτήµατα των Α.Ε.Ι µπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται µια
σχολή σε ίδρυµα της ηµεδαπής και τη διαδικασία που ισχύει για την ίδρυση
αντίστοιχης ακαδηµαϊκής δοµής στην άλλη χώρα.

13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8 Όργανα του ιδρύµατος

1. Τα όργανα του ιδρύµατος είναι:
α) το Συµβούλιο,

β) ο πρύτανης και γ) η Σύγκλητος.

2. α) Το Συµβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε µέλη. Σε ιδρύµατα στα
οποία ο αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας είναι µικρότερος των
πενήντα, τα µέλη του Συµβουλίου είναι έντεκα. Η θητεία των µελών του
Συµβουλίου συνεχίζεται ως τη λήξη της, ανεξαρτήτως αν έχει µεταβληθεί ο
αριθµός των καθηγητών πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος.

β) Τα εννέα ή επτά µέλη του δεκαπενταµελούς ή του ενδεκαµελούς Συµβουλίου, αντίστοιχα, είναι εσωτερικά µέλη του ιδρύµατος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι µέλη, αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα µέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα µέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά.

3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των
εσωτερικών και των εξωτερικών µελών του Συµβουλίου σε κάθε ίδρυµα έχει
τριµελής επιτροπή, αποτελούµενη από καθηγητές του ιδρύµατος, οι οποίοι
ορίζονται από το Συµβούλιο. Τρεις µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των
αποχωρούντων µελών του Συµβουλίου, ο πρόεδρός του είτε προκηρύσσει
εκλογές εφόσον πρόκειται για εσωτερικά µέλη είτε δηµοσιεύει ανοικτή
πρόσκληση εφόσον πρόκειται για εξωτερικά. Τα αποχωρούντα µέλη
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας τους,
έως την αντικατάστασή τους.

4. α) Υποψήφια εσωτερικά µέλη του Συµβουλίου µπορούν να είναι όλοι
οι πλήρους απασχόλησης καθηγητές πρώτης βαθµίδας και αναπληρωτές
καθηγητές του ιδρύµατος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές οι
οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς
θητείας.

14

β) Τα εσωτερικά µέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύµατος µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και µε σηµείωση από τους εκλογείς δίπλα από το όνοµα των υποψηφίων της σειράς προτίµησης µε διαδοχικούς ακέραιους αριθµούς (σύστηµα ταξινοµικής ψήφου). Στην εκλογή συµµετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστηµίων / καθηγητές εφαρµογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυµα σύµφωνα µε τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Τα εσωτερικά µέλη ανά σχολή δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα δύο, εκτός αν το πηλίκο του αριθµού των εσωτερικών µελών του συµβουλίου, πλην του φοιτητή, δια του αριθµού των σχολών του ιδρύµατος είναι µεγαλύτερο του δύο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται άπαξ σε προθεσµία ενός µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του συστήµατος της ταξινοµικής ψήφου.

5. α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού µέλους είναι η ευρεία
αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήµη, στα γράµµατα ή τις τέχνες, η
διάκρισή του στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική ή πολιτιστική ζωή σε εθνικό
ή σε διεθνές επίπεδο και η γνώση και εµπειρία από θέση ευθύνης. Κωλύονται
να εκλεγούν ως εξωτερικά µέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε
οικονοµική συναλλαγή µε σκοπό το κέρδος µε το ίδρυµα την τελευταία
πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οι
συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι.

β) Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά µέλη, µε φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των εσωτερικών µελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µέσα σε µία εβδοµάδα, οπότε και απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των εσωτερικών µελών. Με πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των µελών µπορεί να παυθεί εξωτερικό µέλος για λόγους πληµµελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του.

6. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύµατος εκλέγεται από τους
προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 49. Υποψήφιοι µπορούν να είναι οι προπτυχιακοί

15

φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

7. Τα µέλη του Συµβουλίου εκλέγουν µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των µελών του τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συµβουλίου µεταξύ των καθηγητών του ιδρύµατος που έχουν εκλεγεί στο Συµβούλιο.

8. α) Με την επιφύλαξη της επόµενης περίπτωσης, η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή τους για τρίτη συνεχόµενη θητεία στο Συµβούλιο του ίδιου ιδρύµατος.

β) Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρς δυνατότητα επανεκλογής.

9. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του ιδρύµατος µετέχει, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που
προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν
την οικεία κατηγορία προσωπικού. Οι εκπρόσωποι αυτοί αναδεικνύονται από
ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε κατηγορία προσωπικού κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στον Οργανισµό του ιδρύµατος. 10. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος
έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού
Κανονισµού:

α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξης του ιδρύµατος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαµόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του,

β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύµατος σύµφωνα µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό,

γ) την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισµού σύµφωνα µε το άρθρο 5,

δ) την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού σύµφωνα µε το άρθρο 6,

ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών γα τη σύνδεση του ιδρύµατος µε την κοινωνία και την οικονοµία, τη συµβολή του στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη συνεργασία µε εκπαιδευτικά ή µορφωτικά ιδρύµατα και επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,

16

στ) τον καθορισµό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύµατος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συµφωνών προγραµµατικού σχεδιασµού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συµφωνιών σε ετήσια βάση,

ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονοµικού προϋπολογισµού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονοµικού απολογισµού του ιδρύµατος, καθώς και του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυµα,

η) την έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού και απολογισµού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύµατος,

θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισµού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύµατος,

ι) την εκλογή του πρύτανη και των κοσµητόρων των σχολών και την παύση από τα καθήκοντά τους,

ια) την εποπτεία του νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58, την επιλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους,

ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη µελέτη ή διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του και

ιγ) τον ορισµό ή µη διδάκτρων και του ύψους τους για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών του ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.

11. Το Συµβούλιο συντάσσει κάθε δύο χρόνια έκθεση για τα πεπραγµένα του, την οποία δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο.

12. Τα µέλη του Συµβουλίου και ο πρόεδρος λαµβάνουν κατ’ αποκοπή αποζηµίωση, για τη συµµετοχή τους σε αυτό, η οποία καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

13. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συµβούλιο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη στην οποία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά και θέµατα που τίθενται από δύο τουλάχιστον µέλη του Συµβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών του και εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης

17

ενδιαφέροντος για την εκλογή του πρύτανη. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από µονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οργανισµό του.

14. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων εκδίδει
διαπιστωτική πράξη για τον διορισµό του προέδρου, του αναπληρωτή
προέδρου και των µελών του Συµβουλίου.

15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθµίδας Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της
ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισµένο κύρος και ικανή διοικητική εµπειρία.

16. α) Ο πρύτανης εκλέγεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα
από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον
πρόεδρο του Συµβουλίου.

β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης του πρύτανη έχει πενταµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του οικείου ιδρύµατος και συγκροτείται κατά τα οριζόµενα στα επόµενα εδάφια. Η συµµετοχή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί καθήκον στο πλαίσιο του διοικητικού έργου του καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα πέντε ηµερών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι καθηγητές κάθε τµήµατος αναδεικνύουν µε µυστική ψηφοφορία έναν εκπρόσωπό τους, µεταξύ των καθηγητών πρώτης βαθµίδας που υπηρετούν σε αυτό, ή αν δεν υπάρχουν, µεταξύ των αναπληρωτών καθηγητών. Από την ψηφοφορία εξαιρούνται ως υποψήφιοι µόνο όσοι δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν ενδιαφέρον να είναι υποψήφιοι ως µέλη του Συµβουλίου του ιδρύµατος, ως πρυτάνεις ή ως κοσµήτορες. Η εκλογή πραγµατοποιείται µε ευθύνη του διευθυντή του τµήµατος.

Αν ο αριθµός των τµηµάτων του ιδρύµατος είναι µικρότερος από δέκα, κάθε τµήµα αναδεικνύει δύο ή περισσότερους καθηγητές, ώστε εν τέλει να αναδειχθούν συνολικά σε κάθε ίδρυµα άνω των δέκα καθηγητών. Στη συνέχεια, µέσα σε προθεσµία µίας εβδοµάδας από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του

18

Συµβουλίου του ιδρύµατος, διενεργείται δηµόσια κλήρωση µεταξύ των εκλεγέντων από τα τµήµατα καθηγητών, για την ανάδειξη της πενταµελούς επιτροπής. Με πράξη του πρύτανη συγκροτείται σε σώµα η επιτροπή το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες.

Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύµατος και εκθέτει στο Συµβούλιο τα ακαδηµαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.

γ) Ο πρύτανης εκλέγεται µε φανερή ψηφοφορία, µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των µελών του Συµβουλίου, για θητεία τεσσάρων ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µέσα σε µία εβδοµάδα. Αν στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των δύο τρίτων, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των δύο τρίτων, τότε η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη διαδικασία εκλογής πρύτανη επαναλαµβάνεται µε την έκδοση νέας διεθνούς πρόσκλησης.

δ) Ο πρύτανης διορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί, παυθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται νέος πρύτανης για πλήρη θητεία.

ε) Δεν επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων πρύτανη από το ίδιο πρόσωπο για τρεις συνεχείς θητείες στο ίδιο ίδρυµα.

17. Η Σύγκλητος µπορεί, µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των µελών της, να αποκλείσει αιτιολογηµένα έως δύο υποψηφιότητες από το σύνολο των υποψηφιοτήτων, πριν την υποβολή της έκθεσης της πενταµελούς επιτροπής προς το Συµβούλιο, µε την προϋπόθεση ο αριθµός των υποψηφιοτήτων που αποµένουν να µην υπολείπεται των τριών. Στη σχετική ψηφοφορία δεν µετέχουν µέλη της Συγκλήτου που είναι υποψήφιοι.

18. Ο πρύτανης µπορεί να παυθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των µελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

19

19. Ο πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές
πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύµατος ως αναπληρωτές
πρύτανη, στους οποίους µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητές του, µε
απόφασή του που εγκρίνεται από το Συµβούλιο. Με την απόφαση ορισµού
των αναπληρωτών πρυτάνεων καθορίζεται η σειρά µε την οποία
αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για
οποιονδήποτε λόγο. Ο αριθµός των αναπληρωτών πρυτάνεων καθορίζεται
στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

20. Ο πρύτανης έχει ις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του
Εσωτερικού Κανονισµού:

α) Προΐσταται του ιδρύµατος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού και µεριµνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύµατος, των διδασκόντων και των φοιτητών.

β) Εκπροσωπεί το ίδρυµα δικαστικώς και εξωδίκως.

γ) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων µέλος της Συγκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο µέλος της Συγκλήτου. Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεών της.

δ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου του ιδρύµατος. Μπορεί, επίσης, να µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του ιδρύµατος.

ε) Καταρτίζει σχέδιο Οργανισµού και Εσωτερικού Κανονισµού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συµβούλιο του ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.

στ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονοµικό προϋπολογισµό και τελικό οικονοµικό απολογισµό του ιδρύµατος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Συµβούλιο.

ζ) Καταρτίζει και αναµορφώνει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύµατος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Συµβούλιο.

η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών.

20

θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισµού του προσωπικού του ιδρύµατος και χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού.

ι) Μπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταµένους των υπηρεσιών του ιδρύµατος.

ια) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συµβουλίου του ιδρύµατος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του ιδρύµατος.

ιβ) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συµβουλίου του ιδρύµατος, όταν αυτό παραλείπει παρανόµως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωµα ψήφου.

ιγ) Λαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων, όταν τα αρµόδια όργανα διοίκησης του ιδρύµατος, πλην του Συµβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

ιδ) Είναι υπεύθυνος για τη λήψη µέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύµατος,

ιε) Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύµατος.

ιστ) Κατανέµει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του δρύµατος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συµφωνίας προγραµµατικού σχεδιασµού.

ιζ) Ασκεί όσες αρµοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύµατος.

21. Ο συνολικός αριθµός των µελών της Συγκλήτου που έχουν δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι ένα ή τα τριάντα ένα αν ο αριθµός των σχολών του ιδρύµατος υπερβαίνει τις οκτώ και αποτελείται από:

α) τον πρύτανη,

β) τους κοσµήτορες,

γ) εκπροσώπους των καθηγητών µε διετή θητεία µη ανανεούµενη, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος προς τον αριθµό των σχολών του ιδρύµατος και οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της σχολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οικείο Οργανισµό,

δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των µεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,

21

ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, µε διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο µε καθολική ψηφοφορία των µελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν ζητήµατα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθµός των µελών της Συγκλήτου µε δικαίωµα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι αναπληρωτές του πρύτανη και ο γραµµατέας του ιδρύµατος.

22. Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρµοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:

α) Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύµατος.

β) Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

γ) Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, αν η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων έχει ανατεθεί στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58. Κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε µετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών.

δ) Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης.

ε) Η έγκριση των ειδικών µητρώων εσωτερικών και εξωτερικών µελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.

στ) Η έγκριση των κανονισµών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

ζ) Η έγκριση των κανονισµών σπουδών προγραµµάτων σύντοµου κύκλου και διά βίου µάθησης.

22

η) Η έγκριση του περιεχοµένου όλων των προγραµµάτων σπουδών του ιδρύµατος.

θ) Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραµµάτων σπουδών σε συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

ι) Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαµήνων.

ια) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη του ιδρύµατος για τον Οργανισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5.

Ιβ) Η διατύπωση σύµφωνης γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος για τον Εσωτερικό Κανονισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6.

ιβ)

ιγ) Η διατύπωση γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετονοµασία ή αλλαγή έδρας σχολών.

ιδ) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραµµάτων σπουδών.

ιε) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για τον προγραµµατικό σχεδιασµό.

ιστ) Η διατύπωση γνώµης προς τον πρύτανη για την κατανοµή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύµατος κατά την αντίστοιχη συµφωνία προγραµµατικού σχεδιασµού.

Άρθρο 9 Όργανα της σχολής

1. Όργανα της σχολής είναι:
α) ο κοσµήτορας,

β) η κοσµητεία και γ) η γενική συνέλευση.

2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσµήτορα µπορούν α είναι
αναγνωρισµένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθµίδας της σχολής µε
διοικητική εµπειρία, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από

23

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον πρύτανη. Ο κοσµήτορας εκλέγεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος και διορίζεται από τον πρύτανη.

β) Ύστερα από τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο πρύτανης ορίζει τριµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στην οικεία σχολή. Η επιτροπή αυτή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα της σχολής και εισηγείται στο Συµβούλιο µε βάση τα ακαδηµαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων.

γ) Ο κοσµήτορας εκλέγεται µε φανερή ψηφοφορία, µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων του συνόλου των µελών του Συµβουλίου για θητεία τεσσάρων ετών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται µέσα σε µία εβδοµάδα. Αν στη δεύτερη εκλογή δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των δύο τρίτων, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί πλειοψηφία των δύο τρίτων, τότε η διαδικασία κηρύσσεται άγονη και η όλη διαδικασία εκλογής κοσµήτορα επαναλαµβάνεται µε την έκδοση νέας πρόσκλησης.

δ) Ο κοσµήτορας δεν µπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχόµενη θητεία.

3. Η γενική συνέλευση της σχολής µπορεί να αποκλείσει αιτιολογηµένα υποψηφιότητα για την εκλογή συγκεκριµένου κοσµήτορα, µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των µελών της, πριν την υποβολή της έκθεσης της τριµελούς επιτροπής προς το Συµβούλιο. Στη σχετική ψηφοφορία δεν µετέχουν οι υποψήφιοι κοσµήτορες.

4. Ο κοσµήτορας µπορεί να παυθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των µελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

5. Ο κοσµήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:

α) συγκαλεί την κοσµητεία, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων µέλος της κοσµητείας, προεδρεύει των εργασιών της

24

και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος της κοσµητείας,

β) επιβλέπει την εφαρµογή των προγραµµάτων σπουδών και την τήρηση των νόµων, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού,

γ) µεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων της κοσµητείας,

δ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσµητείας,

ε) συγκροτεί, µετά από γνώµη της κοσµητείας, τις επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης των καθηγητών, και

στ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.

6. Ο κοσµήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισµού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής.

7. Ο κοσµήτορας αναπληρώνεται από τον διευθυντή τµήµατος, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή.

8. Η κοσµητεία αποτελείται από:
α) τον κοσµήτορα της σχολής,

β) τους διευθυντές των τµηµάτων και

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

9. Αν η σχολή οργανώνει ένα µόνο πρόγραµµα σπουδών, η κοσµητεία
αποτελείται από τον κοσµήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη διευθυντή
τµήµατος, από τρεις εκλεγµένους από τη γενική συνέλευση της σχολής
καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η
γενική συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρµοδιότητες της συνέλευσης
τµήµατος. Τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή της παραγράφου αυτής
καθορίζονται µε απόφαση του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

10. Η κοσµητεία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του
Εσωτερικού Κανονισµού:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραµµάτων σπουδών.

β) Την χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραµµατισµό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισµό των σχετικών δραστηριοτήτων της,

25

στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύµατος και των αποφάσεων του Συµβουλίου του.

γ) Τον προγραµµατισµό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τµηµάτων.

δ) Την κατάρτιση και τη δηµοσίευση των µητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.

ε) Τη διατύπωση γνώµης προς τον κοσµήτορα για τη σύνθεση των επταµελών επιτροπών εκλογής ή εξέλιξης των καθηγητών της σχολής.

στ) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλµένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής.

ζ) Τη σύµφωνη γνώµη της προς τον πρύτανη και τη Σύγκλητο για την έγκριση του περιεχοµένου των προγραµµάτων σπουδών, περιλαµβανοµένων των γενικών και ειδικών, όπου υπάρχουν, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από ειδική επιτροπή. Η ειδική επιτροπή συγκροτείται από τον κοσµήτορα και αποτελείται τουλάχιστον από πέντε καθηγητές της σχολής και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραµµα σπουδών, τον διευθυντή του τµήµατος. Η ίδια επιτροπή καταρτίζει το πρόγραµµα σπουδών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της συνέλευσης του οικείου τµήµατος εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραµµα σπουδών.

η) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράµµατα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράµµατος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαµβάνονται υπόψη η βαθµολογία των εισαγωγικών εξετάσεων και οι προτιµήσεις τους, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισµού.

θ) Την έγκριση αλλαγής προγράµµατος σπουδών από φοιτητές της σχολής µε µεταφορά πιστωτικών µονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαµβάνεται υπόψη η βαθµολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιµήσεις των φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθµού φοιτητών ανά πρόγραµµα σπουδών.

ι) Την απονοµή τίτλων σπουδών των προγραµµάτων σπουδών που αυτή οργανώνει.

26

ια) Την απονοµή τίτλων Επίτιµου Διδάκτορα, Οµότιµου και Επίτιµου Καθηγητή.

ιβ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραµµάτων σπουδών σε συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα.

ιγ) Τη διατύπωση γνώµης για τον προγραµµατικό σχεδιασµό του ιδρύµατος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή.

ιδ) Τη ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσµητείας.

ιε) Την τήρηση µητρώων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων των καθηγητών της σχολής.

ιστ) Τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης και συµµετοχής στα προγράµµατα σπουδών όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά.

11. Η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από καθηγητές της σχολής. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζεται ο αριθµός των µελών της συνέλευσης, η δυνατότητα εκ περιτροπής συµµετοχής των καθηγητών της σχολής στη γενική συνέλευση, αθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της. Η γενική συνέλευση έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόµο, καθώς και όσες γνωµοδοτικές αρµοδιότητες ορίζονται για κάθε σχολή µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος.

12. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις γα την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισµό και κάθε σχετικό θέµα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.

Άρθρο 10 Όργανα του τµήµατος

1. Όργανα του τµήµατος είναι:
α) ο διευθυντής και

β) η συνέλευση.

2. Ο διευθυντής εκλέγεται µεταξύ των καθηγητών πρώτης βαθµίδας και
των αναπληρωτών καθηγητών για δύο έτη από τη συνέλευση του τµήµατος,
µε απλή πλειοψηφία των παρόντων και εφόσον υπάρχει απαρτία. Ειδικότερα
θέµατα για την εφαρµογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό
Κανονισµό του ιδρύµατος.

27

3. Ο διευθυντής του τµήµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α) συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεµάτων µέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέµατα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο µέλος της συνέλευσης,

β) µεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισµού,

γ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων της αρµοδιότητας του τµήµατος,

δ) διαβιβάζει στην κοσµητεία τις απόψεις της συνέλευσης και

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τµήµατος και τη διαβιβάζει στην κοσµητεία.

4. Ο διευθυντής του τµήµατος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός
του, αναπληρώνεται από καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή
καθηγητή, που ορίζεται µε απόφασή του.

5. Η συνέλευση του τµήµατος αποτελείται από καθηγητές όλων των
βαθµίδων που διδάσκουν στο οικείο πρόγραµµα σπουδών.

Ο αριθµός των µελών, ο τρόπος συγκρότησης της συνέλευσης και η δυνατότητα εκ περιτροπής συµµετοχής καθηγητών σε αυτήν καθορίζονται στον Οργανισµό.

6. Η συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του
Εσωτερικού Κανονισµού:

α) την εκλογή του διευθυντή του τµήµατος,

β) την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της µάθησης σε αυτό,

γ) τον ορισµό των διδασκόντων των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών,

δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραµµάτων για κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών,

ε) τη διατύπωση γνώµης προς την κοσµητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράµµατος σπουδών,

στ) τη συγκρότηση οµάδων για την εσωτερική αξιολόγηση ου προγράµµατος σπουδών,

28

ζ) την εισήγηση προς την κοσµητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και

η) την εισήγηση προς την κοσµητεία της σχολής για την ίδρυση προγραµµάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.

7. Για προγράµµατα σπουδών Πανεπιστηµίων πενταετούς ή υπερπενταετούς διάρκειας, µε εισήγηση της συνέλευσης του τµήµατος προς την κοσµητεία, σύµφωνη γνώµη της κοσµητείας και απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µετατροπή τους σε ισοδύναµα προγράµµατα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, χωρίς να είναι απαραίτητη η χορήγηση τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου. Όλοι οι φοιτητές µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών εγγράφονται αυτοµάτως στον δεύτερο κύκλο σπουδών, για τον οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή διδάκτρων. Με την επιτυχή περάτωση του δεύτερου κύκλου σπουδών απονέµενεται τίτλος σπουδών δεύτερου κύκλου.

Άρθρο 11 Όργανα της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών

1. Όργανα της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών είναι:
α) ο κοσµήτορας,

β) η κοσµητεία,

γ) ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος σπουδών και

δ) η οµάδα διδασκόντων του µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος σπουδών.

2. Ο κοσµήτορας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών:
α) είναι καθηγητής πρώτης βαθµίδας του ιδρύµατος και

β) εκλέγεται και παύεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων περί εκλογής και παύσης των κοσµητόρων, για τετραετή θητεία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης από τον πρύτανη.

3. Ο κοσµήτορας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών έχει τις
αρµοδιότητες του κοσµήτορα σχολής προπτυχιακών σπουδών και όσες άλλες
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του
Εσωτερικού Κανονισµού.

29

4. Ο κοσµήτορας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών αναπληρώνεται
από το διευθυντή προγράµµατος µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών,
του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή και είναι µέλος της κοσµητείας της
σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.

5. Η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών αποτελείται από:
α) τον κοσµήτορα της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών,

β) τους διευθυντές των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και

γ) δύο µεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων ο ένας είναι υποψήφιος διδάκτορας εφόσον στο ίδρυµα υφίστανται σπουδές τρίτου κύκλου.

6. Ο συνολικός αριθµός των µελών της κοσµητείας της σχολής
µεταπτυχιακών σπουδών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς. Όταν τα
προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών υπερβαίνουν τα
δέκα, οι διευθυντές προγραµµάτων που µετέχουν στην κοσµητεία ορίζονται εκ
περιτροπής από όλες τις σχολές προπτυχιακών σπουδών µε διαδικασία που
ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

7. Η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου
αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:

α) εισήγηση προς τον πρύτανη της πολιτικής του ιδρύµατος για την ανάπτυξη των µεταπτυχιακών σπουδών και τη σύνταξη του τακτικού απολογισµού των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύµατος και των αποφάσεων του Συµβουλίου του,

β) γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,

γ) σύµφωνη γνώµη για έγκριση από τον πρύτανη των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών, που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39, αντίστοιχα, ύστερα από πρόταση που διατυπώνεται από τις κοσµητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών ή από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για τον σκοπό αυτό,

δ) ανάθεση της υλοποίησης των προγραµµάτων σπουδών σε οµάδες διδασκόντων,

30

ε) συνεργασία µε τις κοσµητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών του ιδρύµατος για την υποστήριξη της υλοποίησης των προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,

στ) απονοµή τίτλων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών,

ζ) διατύπωση γνώµης προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή ακαδηµαϊκό -αναπτυξιακό προγραµµατισµό του ιδρύµατος σχετικά µε τις µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές,

η) οργάνωση των υπηρεσιών της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών,

θ) συγκρότηση οµάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραµµάτων σπουδών,

ι) ορισµός επιβλέποντος ή επιβλεπόντων καθηγητών και εξεταστικών επιτροπών των υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν σπουδές τρίτου κύκλου και

ια) διατύπωση γνώµης προς το Συµβούλιο του ιδρύµατος για τον ορισµό ή µη διδάκτρων για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, καθώς και για το ύψος και την κατανοµή τους.

8. Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος εκλέγεται από την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος µε απλή πλειοψηφία του συνόλου των διδασκόντων για τετραετή θητεία. Τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.

Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:

α) συγκαλεί την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος και προεδρεύει των εργασιών της,

β) εισηγείται στην οµάδα διδασκόντων για τα θέµατα των αρµοδιοτήτων της,

γ) µεριµνά για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισµού,

δ) συγκροτεί επιτροπές για τη µελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων,

31

ε) διαβιβάζει στην κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών τις απόψεις της οµάδας διδασκόντων και

στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράµµατος και τη διαβιβάζει στην κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.

9. Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος, σ περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, κατά προτίµηση πρώτης βαθµίδας, που ορίζεται µε απόφασή του.

10. Η οµάδα διδασκόντων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος αποτελείται από τους διδάσκοντες στο πρόγραµµα και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού:

α) την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της µάθησης σε αυτό και

β) διατύπωση γνώµης προς την κοσµητεία της µεταπτυχιακής σχολής για τρόπους βελτίωσης του προγράµµατος σπουδών.

11. Κάθε θέµα σχετικό µε την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση µίας ή
περισσότερων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σχολών µεταπτυχιακών σπουδών,
καθώς και για τα ακαδηµαϊκά και λοιπά κριτήρια και τις διαδικασίες για την
έγκριση προγραµµάτων µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ορίζονται
στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

12. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος
αποτελεί ο κανονισµός µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στον
οποίον προβλέπονται, ιδίως, η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας των
µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών προγραµµάτων σπουδών,
τα κριτήρια γλωσσοµάθειας, καθώς και οι διαδικασίες αναστολής φοίτησης, οι
απαραίτητες πιστωτικές µονάδες, οι µέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι
εξεταστικές περίοδοι, τα αναλυτικά προγράµµατα µεταπτυχιακών και
διδακτορικών σπουδών και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του σχετικού τίτλου
σπουδών.

Άρθρο 12 Όργανα της σχολής δια βίου µάθησης

32

Η σχολή δια βίου µάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή µεταπτυχιακών σπουδών, όπως ορίζεται στον Οργανισµό και τον κανονισµό σπουδών δια βίου µάθησης, ο οποίος αποτελεί τµήµα του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος.

Άρθρο 13 Λοιπά όργανα και ειδικά θέµατα συγκρότησης

1. Για το συντονισµό της διδασκαλίας και της έρευνας µέρους του
γνωστικού αντικειµένου προγράµµατος ή προγραµµάτων σπουδών που
αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης, ο Οργανισµός του
ιδρύµατος µπορεί να προβλέπει τη σύσταση των αναγκαίων για το σκοπό
αυτό οργάνων, τις αρµοδιότητες και τη διαδικασία ορισµού τους.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπεται ότι ορισµένα
µέλη συλλογικών οργάνων εκλέγονται ή υποδεικνύονται από µέλη του
προσωπικού των Α.Ε.Ι. πλην των καθηγητών, από φοιτητές ή από τρίτους και
τα µέλη αυτά δεν έχουν ακόµη εκλεγεί ή υποδειχθεί, η συγκρότηση των
οργάνων αυτών είναι νόµιµη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η
υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 14 Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας

1. Κάθε ίδρυµα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.

2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, και πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 µε δικαίωµα ψήφου όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν ζητήµατα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως µέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισµό.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρµόδια, ιδίως, για:

α) την ανάπτυξη συγκεκριµένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύµατος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος,

β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος,

γ) τον συντονισµό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύµατος και

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

34

3. Το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος και οι διαδικασίες υλοποίησής του καθορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρύτανη και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύµατος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότερο κάθε έξι έτη.

4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π συνεργάζεται µε την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης ων δεδοµένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηµατική παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύµατος των σχετικών µε την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσµάτων τους.

5. Ο Εσωτερικός Κανονισµός του ιδρύµατος ορίζει τα θέµατα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π καθώς και τις ειδικότερες αρµοδιότητές της.

Άρθρο 15 Δηµοσιότηταδιαφάνεια

1. Τα . Ε. Ι. οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση
δηµοσιότητας και διαφάνειας, παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους τόπο, καθώς
και µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά µε τα
διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των
πόρων, την οργάνωση των σπουδών, τον αριθµό των εγγεγραµµένων
φοιτητών, το διοικητικό και άλλο προσωπικό µε την ιδιότητά του, τη
φωτογραφία του, εκτός αν δεν το επιθυµεί, περιγραφή της θέσης του και
τρόπους επικοινωνίας, την υλικοτεχνική υποδοµή και το σύνολο των
παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), οι σχολές
υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση
σχετικά µε τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν
τα µέλη τους, όπως ιδίως το καθεστώς απασχόλησής τους, τη χορήγηση
αδειών σε αυτά και τη συµµετοχή τους σε επιτροπές και οµάδες εργασίας, το
διοικητικό και άλλο προσωπικό µε την ιδιότητά του, τη φωτογραφία του, εκτός
αν δεν το επιθυµεί, περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, την
υλικοτεχνική υποδοµή, τους οικονοµικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε

35

ετήσια βάση, τα προγράµµατα σπουδών, το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδηµαϊκό έτος.

3. Κατά τη λήξη της θητείας τους ο πρύτανης και οι κοσµήτορες των σχολών υποβάλλουν πλήρη απολογισµό του ακαδηµαϊκού, οικονοµικού και διοικητικού έργου που επιτελέσθηκε από αυτούς, ο οποίος δηµοσιεύεται στον οικείο διαδικτυακό τόπο.

4. Ο διαδικτυακός τόπος τηρείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και µπορεί να τηρείται και στην αγγλική ή άλλη γλώσσα.

5. Αποφάσεις που δηµοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του
ιδρύµατος σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν εκτελούνται αν δεν προηγηθεί η
δηµοσιοποίηση αυτή.

36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 16 Καθηγητές

1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθµίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.

2. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως µόνιµοι. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλη µία θητεία ύστερα από κρίση.

3. Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυµα και κατανέµονται και ανακατανέµονται στις σχολές προπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών αυτών, µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη. Οι καθηγητές µπορούν να διδάσκουν σε περισσότερα από ένα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, καθώς και σε µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα και προγράµµατα δια βίου µάθησης.

4. α) Η διδασκαλία µαθηµάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένου του κλινικού έργου στην περίπτωση προγραµµάτων σπουδών ιατρικής, µπορεί να ανατίθενται, µε ατοµικές συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδηµαϊκών ετών, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, σε εντεταλµένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, καθώς και σε προσωπικότητες µε αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο. Δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος για γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και για την πρόσληψη εντεταλµένων

37

διδασκαλίας στα Τ.Ε.Ι., όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος,

β) Οι ανωτέρω συµβάσεις µπορεί να ανανεώνονται αλλά η συνολική θητεία των εντεταλµένων διδασκαλίας στο ίδιο ίδρυµα δεν µπορεί να υπερβαίνει α πέντε ακαδηµαϊκά έτη. Θέµατα σχετικά µε τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον τρόπο απασχόλησής τους και κάθε σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος. Στους εντεταλµένους διδασκαλίας καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, µπορούν να καλούνται ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωµένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήµονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης και απασχόλησης, καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αµοιβής των επισκεπτών καθηγητών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, µπορούν να καλούνται ως επισκέπτες µεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η µορφή της συνεργασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Οι επισκέπτες µεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν επιτρέπεται να αµείβονται από πόρους προερχόµενους από την κρατική επιχορήγηση.

7. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος µπορεί να προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής συνταξιούχων καθηγητών του αποκλειστικά σε προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οι συνταξιούχοι

38

καθηγητές που απασχολούνται στα προγράµµατα του προηγούµενου εδαφίου αµείβονται µόνο από ίδιους πόρους του ιδρύµατος.

8. Οι καθηγητές που χρησιµοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιµοποίησή του. Η ανακριβής ή µη πλήρης χρήση του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 17 Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των βαθµίδων

1. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των
βαθµίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος και η συνάφεια µε το
γνωστικό αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης είτε του αντικειµένου της
διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστηµονικού εν γένει έργου
του υποψηφίου.

2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικών αντικειµένων εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισµός του ιδρύµατος προβλέπει τους τρόπους αναγνώρισης της αξίας των υποψηφίων, όπως ιδίως βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισµούς, συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνή αναγνώριση καλλιτεχνικού έργου.

3. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την κατάληψη θέσης καθηγητή, συµπεριλαµβανοµένης και της διδακτικής ικανότητας, καθορίζονται, ανάλογα µε τη βαθµίδα, το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της σχολής, από τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.

Άρθρο 18 Εκλογήεξέλιξη

1. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται µε βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 17 και στον Οργανισµό

39

του Α.Ε.Ι., ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη και το γνωστικό αντικείµενο της θέσης.

2. Η εκλογή καθηγητή γίνεται µε ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.

3. Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την προκήρυξη θέσης στην επόµενη βαθµίδα ύστερα από παραµονή στη βαθµίδα που κατέχουν, οι µεν αναπληρωτές για τέσσερα έτη, οι δε επίκουροι καθηγητές για έξι έτη. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη της θέσης είναι υποχρεωτική. Το γνωστικό αντικείµενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη µε βάση τις ανάγκες της σχολής και το γνωστικό αντικείµενο του υποψηφίου, σε συνδυασµό µε το συνολικό επιστηµονικό και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του. Αν οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόµενη βαθµίδα, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν ξανά την προκήρυξη της θέσης µετά από παρέλευση τριών τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη µη εξέλιξή τους.

4. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου της προς πλήρωση θέσης µε το γνωστικό αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής ή του επιστηµονικού ή ερευνητικού έργου του υποψηφίου κρίνεται από την επιτροπή επιλογής.

5. Ο υποψήφιος για εκλογή σε θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθµίδας πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις κύκλους σπουδών εκτός του ιδρύµατος στο οποίο επιθυµεί να εκλεγεί, εκτός αν έχε αποδεδειγµένα εργαστεί για τουλάχιστον τρία έτη σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση καθηγητή ή η απασχόληση µε την ιδιότητα του εντεταλµένου διδασκαλίας στο ίδρυµα όπου ο υποψήφος έλαβε το διδακτορικό ου δίπλωµα πριν την πάροδο τριών τουλάχιστον ετών από τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος.

Άρθρο 19 Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών

1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθµίδων γίνεται από ειδικές επταµελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από καθηγητές ή

40

ερευνητές πρώτης βαθµίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθµίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθµίδας, µε επιστηµονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείµενο µε εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.

2. Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης
καθηγητών προέρχονται από το µητρώο εξωτερικών µελών που προβλέπεται
στην επόµενη παράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα µέλος προέρχεται
από οµοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα µέλη µπορεί α
προέρχονται είτε από το µητρώο εσωτερικών µελών που προβλέπεται στην
ίδια παράγραφο είτε από το µητρώο εξωτερικών µελών.

Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος και µπορεί να διαφοροποιείται µόνο µεταξύ των σχολών του.

Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά µέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθµό εξωτερικών και εσωτερικών µελών, αντίστοιχα.

3. α) Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται από µητρώα εσωτερικών και
εξωτερικών µελών του ιδρύµατος, τα οποία επικαιροποιούνται κάθε δύο
χρόνια ανά γνωστικό αντικείµενο από την κοσµητεία, ύστερα από εισήγηση
των συνελεύσεων των τµηµάτων της σχολής. Στα µητρώα εσωτερικών µελών
εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές της οικείας σχολής και του
ιδρύµατος. Στα µητρώα εξωτερικών µελών εγγράφονται καθηγητές άλλων
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και οµοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και
αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της
αλλοδαπής. Τα µητρώα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και δηµοσιεύονται σε
διακριτή θέση στον ιστότοπο του ιδρύµατος. Ο αριθµός των καθηγητών και
ερευνητών των µητρώων, τα γνωστικά αντικείµενα των µητρώων αυτών και τα
κριτήρια κατάρτισής τους ορίζονται στους Οργανισµούς των ιδρυµάτων.

β) Ο κοσµήτορας, ύστερα από διαβούλευση µε καθηγητές της σχολής µε επιστηµονικό έργο στο ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο και ύστερα από γνώµη της κοσµητείας, ορίζει µε αιτιολογηµένη απόφαση, µε βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1 και ιδίως µε βάση το πρόσφατο επιστηµονικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων µελών, και δηµοσιοποιεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 9 τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής, µαζί µε τα βιογραφικά σηµειώµατά τους.

41

4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών εκλεκτόρων ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε όση έκταση δεν είναι τούτο εφικτό, από διαπρεπείς καθηγητές ή ερευνητές που ανήκουν στο µητρώο των εσωτερικών εκλεκτόρων και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στα ητρώνα του ιδρύµατος.

5. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από πρόσκληση του κοσµήτορα και επιλέγει τον πρόεδρο µεταξύ των εσωτερικών της µελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα µισά µέλη και αποφασίζει µε πλειοψηφία του συνόλου των µελών της. Τα µέλη µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία και µέσω τηλεδιάσκεψης. Για την επίτευξη απαρτίας είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός τουλάχιστον µέλους της επιτροπής που δεν ανήκει στο ίδρυµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής µυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέµα σχετικό µε την τηλεδιάσκεψη.

6. Τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβουλεύονται,
αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφίζουν και επιλέγουν τον
καταλληλότερο από τους υποψηφίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά
ακαδηµαϊκά προσόντα για την κατάληψη της θέσης. Υποδεικνύουν επίσης, µε
χωριστή ψηφοφορία το δεύτερο καταλληλότερο υποψήφιο, εφόσον υπάρχει.
Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογηµένο πρακτικό, στο οποίο
αξιολογείται και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Ο τρόπος
αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων καθορίζεται στον
Εσωτερικό Κανονισµό κάθε ιδρύµατος. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί
το διορισµό του ή συντρέχει αντικειµενικό κώλυµα διορισµού του, διορίζεται ο
δεύτερος.

7. Ο κοσµήτορας διαβιβάζει άµεσα το πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης
στον πρύτανη για τον έλεγχο νοµιµότητας και το διορισµό του επιλεγέντος.

42

8. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Ο κοσµήτορας υπέχει πειθαρχική ευθύνη για παράβαση της προθεσµίας του προηγουµένου εδαφίου.

9. Η οργάνωση, παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών των ιδρυµάτων, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, γίνονται υποχρεωτικά µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης, µέσω του οποίου κάθε ίδρυµα καταρτίζει και τηρεί τα µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών κριτών. Τα θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήµατος αυτού ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος, µπορεί να καθορίζονται τα
σχετικά µε τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε
ξένη γλώσσα, καθώς και τη µετάφραση του έργου των υποψηφίων στη
γλώσσα αυτή.

11. Στα εξωτερικά µέλη των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης
καταβάλλεται ηµερήσια αµοιβή για το έργο τους. Οι δαπάνες µετακίνησης και
διαµονής των µελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιµο
εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή
µισθωµένου µεταφορικού µέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από
το οικείο Α.Ε.Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ηµερήσια αµοιβή των εξωτερικών µελών των
επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, το ποσό των δαπανών µετακίνησης και
διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και
κάθε σχετικό θέµα.

Άρθρο 20 Διορισµός

1. Ο διορισµός των καθηγητών γίνεται µε πράξη του πρύτανη, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου και ύστερα από έλεγχο της νοµιµότητας της επιλογής ή της εξέλιξης. Όσοι

43

διορίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν µέσα σε τρεις µήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Παράταση της προθεσµίας ανάληψης καθηκόντων για έξι ακόµα µήνες είναι δυνατή µε απόφαση του πρύτανη και µόνο όταν ο συγκεκριµένος καθηγητής κατοικεί µόνιµα στο εξωτερικό κατά την ηµεροµηνία διορισµού του. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους, οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη.

2. α) Με τον ανωτέρω έλεγχο ελέγχονται και πληµµέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο αυτόν και εφόσον ο φάκελος της επιλογής δεν αναπεµφθεί στη σχολή για επανάληψη της διαδικασίας, η πράξη διορισµού δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του πρύτανη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία και οι προθεσµίες άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθορίζονται από τον Οργανισµό του Ιδρύµατος.

β) Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ελέγχει τη νοµιµότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αναφορά που υποβάλλεται είτε από συνυποψήφιο του εκλεγέντος είτε από οποιοδήποτε µέλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας του ιδρύµατος. Ο έλεγχος νοµιµότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από την παραλαβή του φακέλου.

Άρθρο 21 Αξιολόγηση καθηγητών

1. Οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστηµονικό έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυµα, από επιτροπές αξιολόγησης µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, όπως, ιδίως, το συγγραφικό έργο, η συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράµµατα και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία καθορίζονται ειδικότερα στον Οργανισµό. Για τη συµπλήρωση της πενταετίας δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και

44

κοσµήτορα ή ο χρόνος αναστολής καθηκόντων, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι δεν το επιθυµούν.

2. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστηµίων και των
Τ.Ε.Ι. πραγµατοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από τρεις
καθηγητές πρώτης βαθµίδας άλλων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, ή
ερευνητές της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, µε διεθνώς αναγνωρισµένο
επιστηµονικό έργο συναφές µε το έργο των αξιολογουµένων, που επιλέγονται
από τα µητρώα κριτών του άρθρου 19, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση
δραστηριοτήτων του υπό αξιολόγηση καθηγητή για την παρελθούσα
πενταετία και µία έκθεση προγραµµατισµού για την επόµενη πενταετία στη
βάση της οποίας θα αξιολογηθεί την επόµενη φορά. Για την αξιολόγηση
συντάσσεται έκθεση, στην οποία λαµβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του
διδακτικού έργου από τους φοιτητές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 72, και η οποία κοινοποιείται στον αξιολογούµενο και στον οικείο
κοσµήτορα.

3. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, ο αξιολογούµενος µπορεί να επιβραβεύεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου 22.

4. Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της οικείας κοσµητείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα, να αποκλείονται εφεξής: α) από τη συµµετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη διδασκαλία σε µεταπτυχιακά προγράµµατα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαµβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.

5. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραµέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώµατος, ο κοσµήτορας υποχρεούται να ενηµερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

6. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος καθορίζονται τα αντικειµενικά κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης, ο τρόπος ορισµού των αξιολογητών, οι ειδικότερες διαβαθµίσεις της αξιολόγησης, θετικής και αρνητικής, ο τρόπος επιβράβευσης όσων αρίστευσαν, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία επιβολής

45

των µέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 22 Επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις

1. Ο Οργανισµός του ιδρύµατος µπορεί να προβλέπει την καταβολή
πρόσθετων παροχών, από ίδιους πόρους του ιδρύµατος, σε καθηγητές που
διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις και να θέτει τα
σχετικά κριτήρια. Οι παροχές αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν ιδίως
χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικούς φοιτητές που εκπονούν τη
διδακτορική τους διατριβή υπό την εποπτεία του καθηγητή, έξοδα συµµετοχής
σε συνέδρια και προµήθειες εργαστηρίου.

2. Ανάλογες πρόσθετες παροχές µπορεί να προβλέπονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος για νεοδιοριζόµενους καθηγητές ή για την προσέλκυση καθηγητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

3. Η διαδικασία για τη χορήγηση των ανωτέρω παροχών και κάθε σχετικό θέµα ρυθµίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.

Άρθρο 23 Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες

1. Οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους απασχόλησης. Μετά τη
συµπλήρωση τριετούς πραγµατικής άσκησης καθηκόντων στη βαθµίδα
διορισµού τους, µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της µερικής
απασχόλησης, οπότε και λαµβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.

2. Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να διαµένουν και
να εγκαθίστανται στο νοµό όπου εδρεύει η Σχολή του Α.Ε.Ι. στο οποίο
υπηρετούν και µπορούν:

α) Να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα έργα που διαχειρίζεται το ν.π.ι.δ. οποιουδήποτε ΑΕΙ., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο.

β) Να αµείβονται από δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας.

46

γ) Να ασκούν µε ή χωρίς αµοιβή, καθώς και µε αποζηµίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εµπορική ιδιότητα, µε εξαίρεση του διευθύνοντος συµβούλου του ν.π.ι.δ. του ιδρύµατός τους, που προβλέπεται στο άρθρο 58. Σε κάθε περίπτωση µπορούν να µετέχουν µε οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199).

δ) Να αµείβονται από εκτέλεση κλινικού έργου και εφηµεριών σε πανεπιστηµιακές κλινικές.

ε) Να συµµετέχουν µε αµοιβή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

στ) Να συµµετέχουν ως έµµισθα µέλη σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και διοικητικά συµβούλια του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόµου η συµµετοχή καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών, ως µέλη ή επιστηµονικοί συνεργάτες του Επιστηµονικού Συµβουλίου, της Επιστηµονικής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών µε εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους, πλην του προέδρου της ΑΔΙΠ, ή να κατέχουν τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις θέσεις Ειδικού Συµβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη του Υπουργού, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραµµατέων ων Υπουργείων Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.

ζ) Να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., σε δηµόσιες σχολές, σε δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι. Ε. Κ.) και Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ή να παρέχουν διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π.

η) Να αµείβονται για τη συµµετοχή τους στα όργανα διοίκησης του ιδρύµατος ή της ΑΔΙΠ ή κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

θ) Να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, µετά από έγκριση του Κοσµήτορα της σχολής στην οποία ανήκουν.

47

3. Οι αµοιβές των καθηγητών πλήρους απασχόλησης υπό τα στοιχεία α’, β’, δ’ και θ’ της προηγούµενης παραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς µέσω του ν.π.ι.δ. του ιδρύµατός τους, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58.

4. Καθηγητές µερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όσοι δε µπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης.

5. Οι καθηγητές που επιθυµούν να υπηρετήσουν κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος ως µερικής απασχόλησης υποβάλλουν στη σχολή στην οποία υπηρετούν αίτηση, στην οποία δηλώνουν την παράλληλη απασχόληση που επιθυµούν να ασκήσουν. Η αίτηση εγκρίνεται από την κοσµητεία, αφού διαπιστωθεί τεκµηριωµένα ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της σχολής. Την έγκριση ακολουθεί η έκδοση πράξης ένταξης στην κατηγορία της µερικής απασχόλησης από τον κοσµήτορα, η οποία κοινοποιείται στον πρύτανη και το Συµβούλιο του ιδρύµατος. Με τον Οργανισµό µπορεί να καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους.

6. Για την κατοχή δεύτερης έµµισθης θέσης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα από καθηγητές µερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της κοσµητείας, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του πρύτανη.

7. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις των καθηγητών πλήρους και µερικής απασχόλησης.

Άρθρο 24 Ασυµβίβαστααναστολή καθηκόντων

1. Στους καθηγητές απαγορεύεται:

α) να απασχολούνται ως σύµβουλοι ή µε διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συµµετέχουν µε οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα,

β) να ιδρύουν ή να συµµετέχουν, µε οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση µελετών ή προγραµµάτων ή η εκτέλεση

48

συγκεκριµένου έργου ή η προµήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε. Ι. και

γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού, µόνιµη οργανική θέση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.

2. Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσµήτορα είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική απασχόληση εκτός του ιδρύµατος, καθώς και µε την κατοχή έµµισθης θέσης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Το ασυµβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραποµπή µέσω του πρύτανη ή του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο πειθαρχικό συµβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

3. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές τελούν:

α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές,

β) περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήµαρχοι,

γ) γενικοί και ειδικοί γραµµατείς υπουργείων και όσοι κατέχουν θέσεις σε διεθνείς οργανισµούς,

δ) γενικοί γραµµατείς αποκεντρωµένων διοικήσεων και

ε) πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα, µε εξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων καθώς και τα µη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύµατα.

Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής µπορεί να διατελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, καθορίζεται µε τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος, δεν µπορεί, όµως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολικά έτη. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν λαµβάνεται υπόψη.

Οι ειδικοί γραµµατείς υπουργείων µπορούν µε αίτησή τους να ενταχθούν στο καθεστώς µερικής απασχόλησης.

4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους, οι
καθηγητές δεν λαµβάνουν αποδοχές από το ίδρυµα, ενώ υποχρεούνται σε
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους καθώς και σε κάθε άλλη
προβλεπόµενη επιβάρυνση από την ιδιότητά τους ως καθηγητών.

49

5. Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγµατος. Οι ανωτέρω δεν αµείβονται από τη θέση τους στο Α.Ε. Ι.

6. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύµατος κατά τη διάρκεια της άδειας που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των µη καταβαλλοµένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Άρθρο 25 Αποδοχές καθηγητών

1. Οι αποδοχές των καθηγητών είναι ανάλογες του λειτουργήµατος που
επιτελούν, της βαθµίδας που κατέχουν και του τρόπου απασχόλησής τους
στο ίδρυµα και καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (297
Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Οι ποδοχές του πρύτανη, των αναπληρωτών πρύτανη και
κοσµητόρων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Άρθρο 26 Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι.

1. Καθηγητές που υπηρετούν σε οµοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, όπως αυτά καθορίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ, και είναι καταξιωµένοι στο αντικείµενό τους, µπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν µε αυτοτελή κρίση σε θέση καθηγητή πρώτης βαθµίδας ελληνικού Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, για θητεία πέντε ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης. Αν αυτοί εκλεγούν, µπορούν να διορισθούν σε θέση καθηγητή χωρίς προηγουµένως να πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρµογής των προηγούµενων εδαφίων καθορίζονται από τον Οργανισµό του ιδρύµατος.

50

2. Οι καθηγητές της προηγούµενης παραγράφου κατά το χρόνο
απασχόλησής τους στο ελληνικό ίδρυµα έχουν όλα τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, πλην της συµµετοχής στα
όργανα διοίκησης του ιδρύµατος, και υποχρεούνται να απασχολούνται σε
αυτό µε πλήρη απασχόληση για διάστηµα τουλάχιστον τριών έως έξι µηνών
ετησίως σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στον Οργανισµό κάθε
ιδρύµατος, µε την αντίστοιχη αµοιβή.

3. Τη δυνατότητα διορισµού σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι της αλλοδαπής
έχουν αντίστοιχα και καθηγητές των ελληνικών ιδρυµάτων, ωρίς να
παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Α.Ε.Ι. Ο χρόνος απασχόλησής
τους στο ίδρυµα της αλλοδαπής δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες κατ’
έτος. Κατά το διάστηµα της απασχόλησής τους στο ίδρυµα της αλλοδαπής
δεν λαµβάνουν αµοιβή από το ίδρυµα της ηµεδαπής.

Άρθρο 27 Επιστηµονικές και λοιπές άδειες

1. Οι καθηγητές του ιδρύµατος έχουν δικαίωµα επιστηµονικής άδειας µε πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι µηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστηµονική άδεια χορηγείται µε πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραµµάτων σπουδών στα οποία συµµετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστηµονική άδεια. Η αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συνοδεύεται µε το προτεινόµενο πρόγραµµα επιστηµονικής δραστηριότητας. Ο αδειούχος µετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλλει στον πρύτανη ή τον αρµόδιο αναπληρωτή πρύτανη έκθεση σχετική µε την υλοποίηση του προγράµµατος που είχε προτείνει.

2. Το δικαίωµα για λήψη της επιστηµονικής άδειας µπορεί να ασκηθεί µόνο µέσα σε τρία έτη από τη συµπλήρωση εξαετούς υπηρεσίας στο ίδρυµα. Δεν παραγράφεται το δικαίωµα επιστηµονικής άδειας αλλά αθροίζεται µε εκείνο της επόµενης εξαετίας ή τριετίας, αν η άδεια δεν χορηγηθεί µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο

51

του αιτούντος. Η επιστηµονική άδεια δεν χορηγείται σε καθηγητές που απέχουν λιγότερα από τρία έτη από τη συνταξιοδότησή τους.

3. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αµοιβή µε ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύµατα του εξωτερικού, λαµβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόµενες κατά 80%.

4. Κάθε καθηγητής υπηρετεί στο ίδρυµα για τρία έτη µετά τη λήξη της επιστηµονικής του άδειας, άλλως του καταλογίζονται οι αποδοχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής.

5. Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύµατος, εφόσον δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία της σχολής. Κατά το διάστηµα της άδειας άνευ αποδοχών το σύνολο των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών για τον καθηγητή καταβάλλονται από τον ίδιο.

6. Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών σε κάθε καθηγητή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.

7. Στους καθηγητές µπορεί να χορηγείται, ύστερα από εισήγηση του κοσµήτορα και απόφαση της κοσµητείας, άδεια για την κατοχύρωση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µε πλήρεις αποδοχές, µε τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 28 Γραµµατέαςδιοικητικό προσωπικό

1. Του διοικητικού προσωπικού προΐσταται ο γραµµατέας του ιδρύµατος, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., µε πολύ καλή γνώση τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας και αυξηµένη διοικητική εµπειρία. Επιπλέον ακαδηµαϊκά προσόντα και άριστη γνώση ξένων γλωσσών συνεκτιµώνται.

52

2. Ο γραµµατέας επιλέγεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη, για τετραετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµα τετραετία. Η προκήρυξη της θέσης του γραµµατέα γίνεται από τον πρύτανη και ο διορισµός του µε πράξη του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Θέµατα σχετικά µε τα ειδικότερα προσόντα, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής του ραµµατέα του δρύµατος, καθώς και τις αρµοδιότητές του, καθορίζονται µε τον Οργανισµό του ιδρύµατος.

4. Οι αποδοχές του γραµµατέα του ιδρύµατος καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για γενικό διευθυντή υπουργείου.

5. Τα µέλη του διοικητικού προσωπικού ασκούν τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του ιδρύµατος, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

6. Το διοικητικό προσωπικό επιλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (26 Α΄).

7. Ο δορσµός του διοικητικού προσωπικού γνεται µε πράξη του
πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 29 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του

ιδρύµατος

1. α) Τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό – διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και µπορεί να ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναµο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρµοσµένες τέχνες.

β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και κατανέµονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγηση του ή των κοσµητόρων.

53

γ) Τυπικά προσόντα για το διορισµό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωµα.

2. α) Τα µέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρµοσµένο διδακτικό
έργο στα Α.Ε.Ι., το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή
εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή
πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρµογής των οικείων επιστηµών.

β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και κατανέµονται από τον πρύτανη στις σχολές ύστερα από εισήγηση του ή των κοσµητόρων.

γ) Τυπικά προσόντα για το διορισµό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι., σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

3. α) Τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού παρέχουν έργο υποδοµής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι.,
προσφέροντας εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την
αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου έργου
τους.

β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυµα και κατανέµονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγηση του ή των κοσµητόρων.

γ) Τυπικά προσόντα για τον διορισµό σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., ανάλογα µε τη θέση που προκηρύσσεται, είναι πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή ΤΕ), σχετικό µε την προς προκήρυξη θέση. Τα ειδικότερα προσόντα καθορίζονται µε την προκήρυξη της θέσης.

4. Ο διορισµός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγούµενων
παραγράφων γίνεται µε προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων
από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από δύο καθηγητές και ένα µέλος της
αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που
απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
προκήρυξη ων θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και
περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθµίζονται από τον
Οργανισµό του ιδρύµατος.

54

5. Ο διορισµός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται µε πράξη του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθορίζονται η βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των µελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθµίζονται τα σχετικά µε τη µονιµοποίηση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών.

55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 30 Διάρθρωση των σπουδών

1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο.

2. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράµµατος σπουδών, περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των ιδρυµάτων, οι οποίες διατυπώνονται µετά από γνώµη των κοσµητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώµη της ΑΔΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών µονάδων που απαιτούνται για την απονοµή τίτλου σπουδών από όλα τα οµοειδή προγράµµατα σπουδών, λαµβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστηµονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

β) Κάθε ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές µονάδες.

γ) Κάθε ίδρυµα µπορεί να οργανώνει προγράµµατα σύντοµου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαµβάνουν µαθήµατα που αντιστοιχούν κατά µέγιστο σε 120 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντοµου κύκλου, κατά τα οριζόµενα στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Ο τίτλος αυτός δεν είναι ισότιµος µε τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου.

3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση
προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, περιλαµβάνει για κάθε πρόγραµµα
σπουδών µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 πιστωτικές
µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή Μεταπτυχιακού Διπλώµατος
Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύµφωνα µε α οριζόµενα στον Οργανισµό κάθε
ιδρύµατος.

56

4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση
προγράµµατος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει για κάθε
πρόγραµµα σπουδών µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 30
πιστωτικές µονάδες, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Ολοκληρώνεται σε κατ’ ελάχιστο τρία χρόνια µε την απονοµή διδακτορικού
διπλώµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.

5. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των κύκλων σπουδών.

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 31 Διδακτικό έργο

Το διδακτικό έργο κατανέµεται σε εξαµηνιαία µαθήµατα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός µαθήµατος, β) η αυτοτελής διδασκαλία µαθηµάτων εµβάθυνσης σε µικρές οµάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωµατικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεµιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εµπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.

Άρθρο 32 Πρόγραµµα σπουδών

1. α) Το πρόγραµµα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρµογή του και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων του.

57

β) Σύµφωνα µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραµµα σπουδών περιέχει επίσης α µαθησιακά αποτελέσµατα και τα προσόντα που αποκτώνται από ο σύνολο του προγράµµατος σπουδών, καθώς και από κάθε επιµέρους µάθηµα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαµβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές µονάδες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 1466), καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντιστοίχησή του µε εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσµήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραµµα σπουδών, τον διευθυντή του µήµατος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσµήτορες. Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ή των κοσµητειών και της Συγκλήτου. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επιµέρους πτυχών του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών.

3. Στα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου ενός ιδρύµατος µπορούν να περιλαµβάνονται, µε την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών µονάδων, και µαθήµατα που παρέχονται από σχολές άλλων ιδρυµάτων της ηµεδαπής, όπως ορίζεται στους Οργανισµούς των ιδρυµάτων αυτών, ή της αλλοδαπής. Μεταξύ των δύο ιδρυµάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.

4. Τα προγράµµατα σπουδών πρώτου ύκλου περιλαµβάνουν υποχρεωτικά µαθήµατα για την εκµάθηση τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας.

5. Μετά την πιστοποίηση ενός προγράµµατος σπουδών σύµφωνα µε
τα άρθρα 70 έως και 72, ο κοσµήτορας αναθέτει την υλοποίησή του στη
συνέλευση του τµήµατος.

58

Άρθρο 33 Χρονική διάρθρωση σπουδώνεξετάσεις

1. Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάµηνα.

2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από την κοσµητεία και δηλώνει τα µαθήµατα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόµενα ξάµηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσµήτορα.

3. Οι φοιτητές που αποδεδειγµένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδοµάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές µερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσµητεία της σχολής. Ο Οργανισµός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών µε αναπηρία.

4. Οι φοιτητές µπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσµητεία της σχολής τους, να αναστείλουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της αναστολής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο µέγιστος χρόνος της αναστολής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται προσωρινά κατά το χρόνο αναστολής της φοίτησης, εκτός αν η αναστολή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

5. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας. Ο αριθµός των εβδοµάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

6. Παράταση της διάρκειας ενός εξαµήνου επιτρέπεται µόνο σ εξαιρετικές περιπτώσεις προκειµένου να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός εβδοµάδων διδασκαλίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δύο

59

το πολύ εβδοµάδες και γίνεται µε απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσµητείας της σχολής.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθµός εβδοµάδων διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι µικρότερος από τις δέκα τρεις, το µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθµός δεν υπολογίζεται για την απονοµή του τίτλου σπουδών8. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά µετά το πέρας του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου για τα µαθήµατα που διδάχθηκαν στα εξάµηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων πριν από την έναρξη του χειµερινού εξαµήνου. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών µε αποδεδειγµένη πριν την εισαγωγή τους στο ΑΕ.Ι. δυσλεξία, σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος.

9. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο
οποίος µπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές
εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

10. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα µάθηµα, µε απόφαση του κοσµήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριµελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο και ορίζονται από τον κοσµήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίσει ή όχ τη φοίτησή του σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος, πυ περιλαµβάνουν και τον µέγιστο αριθµό επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα µάθηµα.

11. α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής, προσαυξηµένο κατά τέσσερα εξάµηνα, οι φοιτητές µπορούν να εγγραφούν στα εξάµηνα, µόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.

β) Για τους φοιτητές µερικής φοίτησης, η περίπτωση α΄ έχει εφαρµογή µετά το πέρας περιόδου που ισούται µε τον διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου

60

αριθµού των αναγκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ύψος της οικονοµικής συµµετοχής για τη φοίτηση στα κανονικά εξάµηνα σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν εισαχθεί µε το εκάστοτε ισχύον σύστηµα εισαγωγικών εξετάσεων για τους Έλληνες.

12. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέµεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα που προβλέπονται από το πρόγραµµα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούµενο αριθµό πιστωτικών µονάδων.

13. Για την απονοµή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση µαθηµάτων µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγµένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθµός των µαθηµάτων, το επίπεδο εκµάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

14. Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού του τίτλου σπουδών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 34 Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές πρώτου κύκλου

1. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος αποτελεί ο κανονισµός προπτυχιακών σπουδών, ο οποίος καταρτίζεται ύστερα από εισήγηση των κοσµητειών.

2. Ο κανονισµός προπτυχιακών σπουδών περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις για ην απονοµή τίτλου σπουδών, την πρόβλεψη υποχρεωτικής παρακολούθησης συγκεκριµένων µαθηµάτων, τον ανώτατο αριθµό πιστωτικών µονάδων που αντιστοιχούν στα µαθήµατα στα οποία µπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ανά εξάµηνο, τον χαρακτηρισµό των µαθηµάτων και τα προαπαιτούµενα µαθήµατα, τη δυνατότητα

61

παρακολούθησης µαθηµάτων από άλλες χολές ή ιδρύµατα, τις κατευθύνσεις, την έκταση και το περιεχόµενο των προπτυχιακών µαθηµάτων, τη σειρά των µαθηµάτων στα οποία µπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές, τις διαδικασίες αξιολόγησης των µαθηµάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές, τη διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, την προθεσµία µέσα στην οποία χορηγείται ο τίτλος σπουδών και τα αρµόδια προς τούτο όργανα, το τελετουργικό αποφοίτησης, τον τύπο των τίτλων σπουδών, τη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή µη, τους όρους υπό τους οποίους ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν δικαιούται τις πάσης φύσεως φοιτητικές παροχές, καθώς και τη διαδικασία µε την οποία βεβαιώνεται η απώλεια του δικαιώµατος αυτού, καθώς και ζητήµατα τεχνολογικής και οικονοµικής υποστήριξης των προγραµµάτων σπουδών και ειδικής γραµµατειακής κάλυψης των αναγκών τους.

Άρθρο 35 Σύµβουλοι σπουδών

Ο σύµβουλος σπουδών έχει ως καθήκον να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράµµατα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό κάθε ιδρύµατος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συµβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθµίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέµατα.

Άρθρο 36 Φοιτητικά θέµατα

1. α) Τα ιδρύµατα λαµβάνουν ειδικά µέτρα για τη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόµενων φοιτητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόµενους φοιτητές κατά την περίοδο των εξετάσεων για την προετοιµασία και τη συµµετοχή τους σε αυτές.

β) Οι φοιτητές πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτή περιλαµβάνεται

62

στο οικείο πρόγραµµα σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ρυθµίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένης και ειδικής µέριµνας για τη διευκόλυνση φοιτητών µε αναπηρία προκειµένου να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση κατά ισότιµο τρόπο µε κάθε άλλο φοιτητή.

2. α) Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγή ιδρύµατα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραµµάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούµενοι φοιτητές στα Α.Ε.Ι. υποδοχής.

β) Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές του ιδρύµατος υποδοχής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 40 και 41.

γ) Οι φιλοξενούµενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωµα κατάταξης ή απόκτησης ακαδηµαϊκού τίτλου στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν το πρόγραµµα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόµενα Α.Ε.Ι.

δ) Προκειµένου περί φοιτητών εγγεγραµµένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι πιστωτικές µονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων και η βαθµολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαµβάνονται υπόψη, µεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένο πρόγραµµα συνεργασίας.

ε) Με τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι. µπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής µετακίνησης ενός φοιτητή από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ηµεδαπής, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα ακαδηµαϊκό έτος, η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών µονάδων και ρυθµίζονται τα λοιπά σχετικά θέµατα.

στ) Με τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι. ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης πιστωτικών µονάδων από το Α.Ε.Ι. υποδοχής, καθώς και η διατήρηση όσων φοιτητικών παροχών µπορούν να µεταφερθούν σε ίδρυµα υποδοχής της αλλοδαπής.

Άρθρο 37

63

Συγγράµµατα

1. Διδακτικό σύγγραµµα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδηµαϊκές σηµειώσεις, ύστερα από την έγκρισή τους από τις συνελεύσεις των τµηµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10, τα οποία ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωµένο στο γνωστικό αντικείµενο ενός µαθήµατος και καλύπτουν ολόκληρο ή το µεγαλύτερο µέρος της ύλης και του περιεχοµένου του, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισµό προπτυχιακών σπουδών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών της οικείας σχολής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη δωρεάν διάθεση στους φοιτητές των διδακτικών συγγραµµάτων, καθώς και την καταβολή αµοιβής στους συγγραφείς τους.

2. Ενισχύονται οι βιβλιοθήκες των ιδρυµάτων µε τον απαραίτητο αριθµό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραµµάτων ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ιδρυµάτων. Για κάθε διδακτικό σύγγραµµα παραχωρείται από το Δηµόσιο στη βιβλιοθήκη του οικείου ιδρύµατος ανάλογος αριθµός αντιτύπων. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται σε µακροχρόνιο δανεισµό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραµµάτων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια µε βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθµός και η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω αντιτύπων, η διαδικασία δανεισµού συγγραµµάτων στους φοιτητές και κάθε σχετικό θέµα.

3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραµµάτων της παραγράφου 1 γίνεται από επιτροπή και η διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου από ειδικό όργανο, σύµφωνα µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής

64

απόφασης ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι παραδόσες – σηµειώσεις των µαθηµάτων που διδάσκουν οι
καθηγητές όλων των βαθµίδων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο.

5. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέµει σε όλους τους φοιτητές που έχουν
εγγραφεί στο µάθηµα, κατά την πρώτη εβδοµάδα των µαθηµάτων και µε
δαπάνες του ιδρύµατος στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραµµα µελέτης το
οποίο περιλαµβάνει τη διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος, σχετική
βιβλιογραφία, άλλη τεκµηρίωση και συναφή πληροφόρηση.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 38 Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών

1. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται στο
στρατηγικό σχεδιασµό του ιδρύµατος, αποσκοπούν στην προαγωγή της
γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από
επιστηµονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα
επιστηµονικά πεδία των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών και
πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

2. Για α προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32.

3. Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την κοσµητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσµητείες των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών και της Συγκλήτου. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς

65

και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επιµέρους πτυχών του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών.

4. Στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύµατος µπορούν να περιλαµβάνονται, µε την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών µονάδων, και µαθήµατα που παρέχονται από σχολές µεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυµάτων, όπως ορίζεται στους Οργανισµούς ων ιδρυµάτων αυτών. Μεταξύ των δύο ιδρυµάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.

5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Για την εφαρµογή αυτή, όπου στις οικείες διατάξεις γίνεται αναφορά σε σχολή, νοείται η οικεία σχολή µεταπτυχιακών σπουδών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 39 Διδακτορική διατριβήπρογράµµατα διδακτορικών σπουδών

1. Η ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρµοδιότητα των Πανεπιστηµίων.

2. Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από πρόταση της ή των κοσµητειών των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών, οργανώνεται πρόγραµµα µαθηµάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρµογή του και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων του.

3. Για το πρόγραµµα διδακτορικών σπουδών και το περιεχόµενό του εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 38.

66

4. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των
υποψήφιων διδακτόρων ορίζονται µε τον Οργανισµό. Στον Εσωτερικό
Κανονισµό προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν
µέρει, των υποψήφιων διδακτόρων από την υποχρέωση παρακολούθησης
του προγράµµατος µαθηµάτων διδακτορικών σπουδών.

5. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, µε απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, µε τη σύµφωνη γνώµη του ίδιου του οριζοµένου. Με ην ίδια διαδικασία µπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου του άρθρου 42, δύναται ο επιβλέπων να είναι ερευνητής εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και µετά από απόφαση της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών.

6. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών προς την κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία µπορεί να συνεχίζεται µε αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από τριµελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται µε απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών. Δύο µέλη της επιτροπής είναι καθηγητές του ιδρύµατος και ένα µέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητής ερευνητικού ιδρύµατος της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της ηµεδαπής, από τα µητρώα του άρθρου 19. Οι επιβλέποντες καθηγητές ή ερευνητές δεν µπορούν να οριστούν ως µέλη της επιτροπής. Σε ένα από τα µέλη της επιτροπής ανατίθεται από την κοσµητεία η σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής. Για την απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή. Άλλα θέµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση της διατριβής, όπως η

67

διαδικασία της δηµόσιας υποστήριξης ή οι τυχόν προαπαιτούµενες δηµοσιεύσεις, ρυθµίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 40 Προγράµµατα σπουδών συνεργασίας µεταξύ Α.Ε.Ι.

1. Τα ιδρύµατα µπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν
προγράµµατα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία µε σχολές διαφορετικών
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, που οδηγούν στην απονοµή τίτλου σπουδών του
προγράµµατος αυτού.

2. Για τα προγράµµατα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών προκειµένου για προγράµµατα δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού από κάθε ίδρυµα τίτλου σπουδών, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραµµάτων σπουδών και κάθε σχετικό θέµα.

3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την αρµοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών.

Άρθρο 41 Προγράµµατα σπουδών συνεργασίας µε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής

1. Τα ιδρύµατα της ηµεδαπής µπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία προγράµµατα σπουδών µε

68

οµοταγή ιδρύµατα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην απονοµή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

2. Για τα προγράµµατα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα επιστηµονικά πεδία, οι πηγές χρηµατοδότησης, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σπουδών από κάθε ίδρυµα, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου, η συγκρότηση ργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραµµάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών και κάθε άλλο σχετικό θέµα, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο που διέπει τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές της χώρας κάθε συνεργαζόµενου ιδρύµατος.

3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την αρµοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών.

Άρθρο 42 Συνεργασία Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων

1. Τα Πανεπιστήµια µπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράµµατα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου και τα Τ. Ε. Ι. προγράµµατα σπουδών δεύτερου κύκλου τα οποία προγράµµατα οδηγούν στην απονοµή αντίστοιχων τίτλων σπουδών, σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής ή µε αντίστοιχα ιδρύµατα της ηµεδαπής που υπάγονται στον δηµόσιο τοµέα,

2. Για η συνεργασία αυτή καταρτίζεται, ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών και απόφαση του πρύτανη, πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων στο οποίο καθορίζονται το αντικείµενο του προγράµµατος και, κατά περίπτωση, τα

69

επιστηµονικά πεδία, οι πηγές χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα, η µετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. µε αναφορά του συνεργαζόµενου ερευνητικού ιδρύµατος, ο ύπος του χορηγούµενου τίτλου σπουδών, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραµµάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής εργασιών, η συµµετοχή των µελών των συνεργαζόµενων φορέων στη διδασκαλία και στην επίβλεψη µεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και κάθε σχετικό θέµα.

3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής του ιδρύµατος στα προγράµµατα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύµατος που έχουν την αρµοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραµµάτων αυτών.

Άρθρο 43 Προγράµµατα σπουδών δια βίου µάθησης

1. Τα ιδρύµατα µπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν προγράµµατα
δια βίου µάθησης, που οδηγούν στην απονοµή αντίστοιχων πιστοποιητικών
µη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), στο πλαίσιο της σχολής δια βίου µάθησης που
προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7.

2. Με τον Οργανισµό κάθε δρύµατος ορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την έγκριση των προγραµµάτων δια βίου µάθησης, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα όργανα διοίκησής τους, οι όροι και η διαδικασία ορισµού τους, καθώς και ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.

3. Με εισήγηση της κοσµητείας της σχολής δια βίου µάθησης και απόφαση της Συγκλήτου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του προγράµµατος δια βίου µάθησης. Ο ορισµός ή µη διδάκτρων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής τους γίνεται µε εισήγηση της κοσµητείας της σχολής, γνώµη της Συγκλήτου και απόφαση του Συµβουλίου

70

του ιδρύµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι ισχύουσες για τα προγράµµατα σπουδών διατάξεις, καθώς και ο Οργανισµός και ο Εσωτερικός Κανονισµός του ιδρύµατος.

4. Τα Α.Ε.Ι. µπορούν να οργανώνουν προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων.

Άρθρο 44 Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα

1. Προγράµµατα σπουδών µπορεί να διδάσκονται, εν όλω ή εν µέρει, σε ξένη γλώσσα, µε απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της κοσµητείας της οικείας σχολής και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύµατος.

2. Τα ανωτέρω προγράµµατα σπουδών οργανώνονται µε τη διαδικασία οργάνωσης των προγραµµάτων σπουδών των αντίστοιχων κύκλων.

3. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος µπορεί να προβλέπεται η οργάνωση προγραµµάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές ή ξένης γλώσσας για Έλληνες φοιτητές, πέραν της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας για τη λήψη του πτυχίου τους, και να ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα, όπως ι πηρεσίες πο παρέχουν τα προγράµµατα αυτά, ο τρόπος λειτουργίας τους και τα καθήκοντα και οι κάθε είδους υποχρεώσεις των φοιτητών.

Άρθρο 45 Πιστοποίηση και χρηµατοδότηση προγραµµάτων σπουδών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων των προγραµµάτων σπουδών είναι η πιστοποίησή τους σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια της ΑΔΙΠ κατά τα άρθρα 70 έως και 72. Για τη χρηµατοδότησή τους από το Δηµόσιο απαιτείται να έχουν συµπεριληφθεί στις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού που προβλέπονται στο άρθρο 62.

Άρθρο 46

71

Εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του . 3879/2010 (Α΄ 163) προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής: «δ) οι όροι διαµόρφωσης και εφαρµογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και, ιδίως, τα θέµατα που αφορούν τη σχέση του µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την αντιστοίχησή του µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης, καθώς και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.»

Άρθρο 47 Επώνυµες έδρες

1. Είναι δυνατή, µε απόφαση του πρύτανη, η οποα εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας και εγκρίνεται από το Συµβούλιο µε τη σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του ιδρύµατος, η ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυµης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριµένη γνωστική περιοχή.

2. Για την ίδρυση της έδρας απαιτείται η δωρεά στο ίδρυµα από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστηµονικής δραστηριότητας της έδρας. Αν ο δωρητής δεν προσδιορίσει τη γνωστική περιοχή, ο προσδιορισµός γίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύµατος. Η επιλογή διδάσκοντος στην επώνυµη έδρα και ο ορισµός του χρόνου της θητείας του γίνεται από το ίδρυµα.

3. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυµης έδρας καθορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

Άρθρο 48 ΒιβλιοθήκεςΣύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωµένη µονάδα σε εππεδο διεύθυνσης, µε τίτλο «Βιβλιοθήκη και

72

Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος ιδρύµατος)». Αποστολή της κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύµατος, η συµβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευµένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συµµετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισµό. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη ης κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύµατος σε παραρτήµατα σε επίπεδο σχολής καθορίζεται από τον Οργανισµό του ιδρύµατος. Τα παραρτήµατα υπάγονται διοικητικά στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύµατος και αποτελούν ενιαίο µε αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων.

2. Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) που συστάθηκε µε τον ν. 3404/2005 (Α’ …) έχει ως σκοπό την εξοικονόµηση πόρων και την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των µελών του. Ειδικότερα, µεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαµβάνονται η συντονισµένη ανάπτυξη των συλλογών των επί µέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δηµιουργία συστήµατος διαδανεισµού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τοµέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Μέλη του Συνδέσµου είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακαδηµία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

3. Συνεργαζόµενα µέλη του Συνδέσµου µπορεί να ενα τα ερευνητικά κέντρα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από Υπουργεία και άλλοι κρατικοί οργανισµοί.

73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 49 Φοιτητική ιδιότητασύλλογοι φοιτητών

1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται µε την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33, διατηρείται µέχρι την απονοµή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ή τη µη εγγραφή του για δύο συνεχόµενα εξάµηνα ή τη µη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Οργανισµός για τη συνέχιση της φοίτησής του µετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 33.

2. α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατοµικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επιµέρους οργανώσεων και οµίλων. Εκλογές για τα όργανα των ανωτέρω φορέων µπορεί να πραγµατοποιούνται και ηλεκτρονικά.

β) Όπου στον παρόντα νόµο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύµατος, ο εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών. Υποψήφιοι µπορούν να είναι οι ενεργοί φοιτητές κάθε αντίστοιχης κατηγορίας, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8. Η ψηφοφορία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.

γ) Η πρόσκληση στους φοιτητές για συµµετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συµµετέχουν γίνεται εγγράφως, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο.

δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των µέσων του ιδρύµατος που ροορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, τα οποία ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισµός και οι αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων του ιδρύµατος.

Άρθρο 50 Συµβούλια φοιτητικής µέριµνας και σπουδών

74

1. α) Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος συγκροτείται σε κάθε ίδρυµα
«Συµβούλιο φοιτητικής µέριµνας» µε πρόεδρο τον πρύτανη ή αναπληρωτή
του και µε σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την
αντιµετώπιση θεµάτων σχετικά µε τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή
βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας του ιδρύµατος, καθώς και µε τη
σωστή εφαρµογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.

β) Το συµβούλιο φοιτητικής µέριµνας αποτελείται κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, συντάσσει εκθέσεις, ιδίως κατόπιν µελέτης σχετικών αναφορών, και διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της φοιτητικής µέριµνας, τις οποίες υποβάλλει στον πρύτανη ή και στο Συµβούλιο του ιδρύµατος.

γ) Ο Οργανισµός του ιδρύµατος προβλέπει τον ακριβή αριθµό των µελών του συµβουλίου φοιτητικής µέριµνας, τον τρόπο ανάδειξής τους, τις συνεδριάσεις του συµβουλίου, τακτικές και έκτακτες, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τα θέµατα λειτουργίας του.

2. Με τον Οργανισµό του ιδρύµατος συνιστώνται ειδικά συµβούλια
σπουδών ανά σχολή ή και τµήµα, αποτελούµενα κατά 60% από καθηγητές
και κατά 40% από φοιτητές, µε πρόεδρο τον κοσµήτορα ή τον πρόεδρο του
τµήµατος, αντίστοιχα, και µε σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση
προτάσεων για την αντιµετώπιση προβληµάτων σχετικά µε κάθε πρόγραµµα
σπουδών, τις οποίες υποβάλλουν στην οσµητεία. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου.

Άρθρο 51 Γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας

Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενιαίου ή αυτοτελούς ανά σχολή γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας, ιδίως για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, καθορίζονται οι αρµοδιότητές του και ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας του.

Άρθρο 52 Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης

75

1. Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος προβλέπεται η σύσταση και
λειτουργία ενιαίας ή αυτοτελούς ανά σχολή υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,
µε σκοπό την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την
οµαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενηµέρωση για τη συνολική
λειτουργία του ιδρύµατος και την υποστήριξη φοιτητών µε αναπηρία ή
φοιτητών που αντιµετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των
σπουδών τους. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους για την παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους φοιτητές. Με τον
Οργανισµό του ιδρύµατος καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες της
υπηρεσίας και ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας της.

2. Σε κάθε ίδρυµα, στο πλαίσιο της Δοµής Απασχόλησης και
Σταδιοδροµίας του άρθρου 60 του παρόντος, παρέχονται υπηρεσίες
πληροφόρησης για ζητήµατα σταδιοδροµίας καθώς και υπηρεσίες
συµβουλευτικής σταδιοδροµίας, για να υποστηρίζεται ο φοιτητής τόσο στη
διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο σε ζητήµατα επιλογής σταδιοδροµίας
ή/και περαιτέρω σπουδών αλλά και στην εξεύρεση εργασίας.

Άρθρο 53 Φοιτητική µέριµναΥγειονοµική περίθαλψη

1. α) Οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης αυτής καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, µε βάση την ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση

76

και την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα του ιδρύµατος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.

γ) Στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες παρέχονται διευκολύνσεις για τις µετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία µέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι λεπτοµέρειες και οι προϋποθέσεις σχετικά µε τις παροχές αυτές καθορίζονται µε κοινή απόφαση ων Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Τουρισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) εφαρµόζονται αναλόγως και στους µεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που πραγµατοποιούν πρακτική άσκηση σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών τους.

Άρθρο 54 Υποτροφίεςεκπαιδευτικά δάνεια

1. Τα ιδρύµατα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, µε κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατοµική ή την οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση. Οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται από τον Οργανισµό του ιδρύµατος.

2. Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών µπορούν να παρέχονται από τα ιδρύµατα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες µε υποχρέωση, εκ µέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία µε µερική απασχόληση, µέχρι σαράντα ώρες µηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύµατος.

3. Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωµα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Για το σκοπό αυτό το ελληνικό δηµόσιο µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τις δηµόσιες προµήθειες. Η αποπληρωµή του δανείου από τους φοιτητές πραγµατοποιείται µηµατικά και σε κάθε περίπτωση µετά την έναρξη της επαγγελµατικής απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατοµικού εισοδήµατος. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του

77

δανείου στους φοιτητές, οι οποίες συναρτώνται µε τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις του φοιτητή, καθώς και µε την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του, η διαδικασία και ο τρόπος αποπληρωµής του δανείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α΄124 ) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

Άρθρο 55 Συνήγορος του φοιτητή

1. α) Κάθε ίδρυµα µε τον Οργανισµό του συνιστά αυτοτελές γραφείο µε την επωνυµία «Συνήγορος του φοιτητή», µε σκοπό τη διαµεσολάβηση µεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος, την τήρηση της νοµιµότητας στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, την αντιµετώπιση φαινοµένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθµης λειτουργίας του ιδρύµατος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρµοδιότητα σε θέµατα εξετάσεων και βαθµολογίας των φοιτητών.

β) Ο συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του οµώνυµου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αµοιβή, µπορεί να είναι καθηγητής ή οµότιµος καθηγητής του ιδρύµατος και ορίζεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη του συµβουλίου φοιτητικής µέριµνας, για θητεία ενός ακαδηµαϊκού έτους, µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυµεί.

γ) Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαµεσολαβεί στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύµατος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγµατογνωµοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριµένη υπόθεση δεν τηρείται η νοµιµότητα, ότι παρατηρούνται φαινόµενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία του ιδρύµατος, συντάσσει πόρισµα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρµόδια διοικητική

78

υπηρεσία και τον αναφέροντα φοιτητή και διαµεσολαβεί µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήµατος. Ο συνήγορος του φοιτητή µπορεί µε πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προφανώς αόριστη, αβάσιµη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώµατος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρµόδιο πεθαρχικό όργανο. Τα πορίσµατα του συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση µε τα ετήσια πεπραγµένα του δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει.

δ) Αν ο συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία καθηγητής, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του µπορεί, ύστερα από αίτησή του, να απαλλαγεί από µέρος ή από το σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του.

ε) Ο Οργανισµός του ιδρύµατος ρυθµίζει τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου συνηγόρου του φοιτητή.

79

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 56 Πόροι των Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση της
αποστολής τους στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού
που προβλέπονται στο άρθρο 62 και των κανόνων κατανοµής της δηµόσιας
χρηµατοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 63.

2. α) Πόροι των Α.Ε.Ι. είναι:

αα) η κρατική επιχορήγηση σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο,

ββ) οι πρόσοδοι που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας τους,

γγ) χρηµατοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται µε την επιστηµονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστηµονική µελέτη,

δδ) δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες και

εε) πόροι από κάθε άλλη νόµιµη πηγή.

β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µπορεί να θεσπίζονται αποκλίσεις από τον α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455) για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την εκµετάλλευση κληροδοτηµάτων και δωρεών, προκειµένου να ικανοποιείται πληρέστερα η αποστολή των Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 109 και 16 του Συντάγµατος.

Άρθρο 57 Διαχείριση πόρων Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους που προβλέπονται στο άρθρο 56. Στο πλαίσιο της κατοχυρωµένης από το άρθρο 16 του Συντάγµατος πλήρους αυτοδιοίκησής τους, τα Α.Ε.Ι. απολαµβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαµόρφωσης των κατά την κρίση τους πρόσφορων µέσων για την πραγµάτωση της αποστολής τους και την

80

εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Η θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων από τον αρµόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών των Α.Ε.Ι. περιορίζεται σε έλεγχο νοµιµότητας των δαπανών και δεν περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση και έλεγχο σκοπιµότητάς τους.

2. α) Διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. είναι ο πρύτανης και αν ελλείπει,
απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής πρύτανη που ορίζεται µε πράξη του
πρύτανη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Ο πρύτανης µε όµοια πράξη µπορεί να µεταβιβάζει την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής για ορισµένο ύψος ή είδος δαπανών σε αναπληρωτή πρύτανη, καθώς και στο γραµµατέα του ιδρύµατος και τους προϊσταµένους των λοιπών διοικητικών µονάδων του Α.Ε.Ι.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να τίθεται όριο πληρωµών, πέραν του οποίου είναι απαραίτητη απόφαση του πρύτανη που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του ιδρύµατος και σύµφωνη γνώµη κάθε αναπληρωτή πρύτανη, για την πραγµατοποίηση της δαπάνης.

3. Με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, µπορούν, µέσα
στο ίδιο οικονοµικό έτος, να µεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό
του ετήσιου προϋπολογισµού λειτουργικών εξόδων του ιδρύµατος ή του
ετήσιου προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του ιδρύµατος σε άλλο
κωδικό του ίδιου προϋπολογισµού. Οι πόροι που µεταφέρονται δεν µπορούν
να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισµού.

Άρθρο 58

Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.

1. α) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου του ιδρύµατος, µπορεί να συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) µε τη µορφή

81

ανώνυµης εταιρείας, για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή µέρους των πόρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ββ΄ έως και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56.

β) Το ν.π.ι.δ. λειτουργεί υπό τον έλεγχο του οικείου Α.Ε.Ι. Έδρα του ν.π.ι.δ. είναι η έδρα του ιδρύµατος. Το µετοχικό κεφάλαιο του ν.π.ι.δ. αποτελείται από µία µόνο ονοµαστική µετοχή, µη µεταβιβάσιµη, αξίας ίσης µε το µετοχικό κεφάλαιο, αναλαµβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το οικείο ίδρυµα. Το ν.π.ι.δ. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυµες εταιρείες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Το ν.π.ι.δ. δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν εφαρµόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισµούς και επιχειρήσεις που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο δηµόσιο, µε εξαίρεση όσες ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.

2. Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του ν.π.ι.δ. νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, µε απόφαση του πρύτανη, που εγκρίνεται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του ν.π.ι.δ. τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ιδρύµατος και αποκτήθηκαν µε πόρους προερχόµενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισµό είτε από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων.

3. Σκοπός του ν.π.ι.δ. είναι:

α) Η πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ιδρύµατος, καθώς και η αξιοποίηση και διαχείρισή της η οποία γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες της δηµοσιότητας και διαφάνειας του άρθρου 15, της χρηστής και επιµελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας και της επιχειρηµατικής λογικής. Ειδικότερος στόχος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηµατικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση της αποστολής του Α.Ε.Ι.

β) Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, µε εξαίρεση αυτά που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισµό και το εθνικό σκέλος του προγράµµατος δηµοσίων

82

επενδύσεων, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων και πραγµατογνωµοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, τη διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος του ιδρύµατος.

γ) Η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων από το ίδρυµα υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας.

4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το ν.π.ι.δ. µεριµνά για:

α) τη λήψη χρηµατοδοτήσεων οποιασδήποτε µορφής, περιλαµβανοµένων των δανείων, και την αποδοχή δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δηµόσια ή ιδιωτική, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόµατι του ιδρύµατος ή του ν.π.ι.δ., ύστερα από έγκριση από το Συµβούλιο του ΑΕΙ.,

β) την έναντι αµοιβής ή συµµετοχής είσπραξη δικαιωµάτων του ιδρύµατος ή του ν.π.ι.δ. για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και

γ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούµενης παραγράφου.

5. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 καθορίζονται οι
ειδικότερες δραστηριότητες που εκπληρώνουν το σκοπό του ν.π.ι.δ., όπως
ιδίως:

α) η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για τη φύλαξη του Α.Ε.Ι. και τη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής µέριµνας,

β) η εκπόνηση µελετών και η εκτέλεση ή η διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων για την προώθηση των δικών του σκοπών ή σκοπών τρίτων που αποβλέπουν στην επίλυση προβληµάτων εφαρµογής και αξιοποίησης των επιστηµονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιµαστικό στάδιο και τα οποία εµπίπτουν στους πιο πάνω τοµείς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3,

83

γ) η συνεργασία µε φορείς της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, µεταξύ άλλων, της οικονοµικής αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της έρευνας και της διασύνδεσής της µε την παραγωγική διαδικασία, ιδίως µε:

αα) την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιµήσεων προτεινόµενων ή σε εξέλιξη ευρισκόµενων ερευνητικών εργασιών,

ββ) την παραγωγή προϊόντων σε µικρή κλίµακα,

γγ) τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς,

δδ) τη συνδροµή για την κατοχύρωση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύµατος και των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας,

εε) την παροχή συµβουλών και υπηρεσιών,

δ) η συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δηµόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισµούς και άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του,

ε) η µέριµνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας µε την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και µε άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύµατα και φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,

στ) η συνεργασία µε τεχνολογικούς φορείς της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε σκοπό τη σύζευξη της έρευνας µε την παραγωγή, τη δηµιουργία συστηµατικών δεσµών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων,

ζ) η συνεργασία στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή µε εµπειρογνώµονες και κάθε είδους φορείς ειδικευµένους σε θέµατα των δραστηριοτήτων του για την προώθηση των σκοπών του, µε δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών και λοιπών έργων,

η) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήµονες µε την οργάνωση και χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, σεµιναρίων και συνεδρίων, καθώς και η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών,

θ) παροχή ειδικής επιµόρφωσης, θερινών µαθηµάτων και

προγραµµάτων δια βίου µάθησης για λογαριασµό και µε χρηµατοδότηση των ενδιαφερόµενων ατόµων και φορέων του ιδιωτικού ή και του δηµόσιου τοµέα,

ι) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών έναντι τιµήµατος στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του ιδρύµατος, αυτοτελώς ή

84

µετά από σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς ή µε τη συµµετοχή του σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή,

ια) η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εµπορικής εκµετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, έναντι τιµήµατος που καθορίζεται συµβατικά, σε άλλο οργανισµό ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής,

ιβ) η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης για την οικονοµική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων ή η συµµετοχή στην ίδρυσή τους µε οµάδες επιστηµόνων ή σε συνεργασία µε άλλους παραγωγικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199),

ιγ) η ίδρυση εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου ή η συµµετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και της γνώσης, είτε µε τη σύσταση θυγατρικής επιχείρησης οποιασδήποτε µορφής γα την εµπορική εκµετάλλευσή της είτε µε τη συµµετοχή σε από κοινού δραστηριότητα εκµετάλλευσης µε άλλους οργανισµούς ή επιχειρήσεις,

ιδ) η ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προµηθειών και

ιε) η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς µε τους πιο πάνω σκοπούς του.

6. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 καθορίζονται, επίσης:

α) Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το ν.π.ι.δ. υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτηµάτων.

β) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς από το ν.π.ι.δ. εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου µάθησης.

γ) Ο τρόπος χρηµατοδότησης και διαχείρισης της περιουσίας του.

δ) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών, εκτέλεσης δοκιµών, µετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωµοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων.

ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία µε τους οποίους µπορούν να χορηγούνται πρόσθετες παροχές στους καθηγητές για την πραγµάτωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών τους καθηκόντων.

στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την διαδικασία ανάθεσης έργου και σύναψης της οικείας σύµβασης µίσθωσης έργου για την παροχή

85

επιστηµονικών, τεχνικών ή διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται ύστερα από εισήγηση του επιστηµονικού υπευθύνου του έργου και απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του ν.π.ι.δ. µε βάση τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας.

7. α) Με απόφαση του πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από το Συµβούλιο
του ιδρύµατος, είναι δυνατή η ανάθεση επ’ αµοιβή στο ν.π.ι.δ., µε ειδικές
εκάστοτε συµφωνίες, της επιµέλειας και συντήρησης των περιουσιακών
στοιχείων του Α.Ε.Ι.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ν.π.ι.δ. και του πρύτανη του ιδρύµατος επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών των ΑΕΙ., πλην της µισθοδοσίας µόνιµου προσωπικού, εν όλω ή εν µέρει, από πόρους του ν.π.ι.δ. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα του ν.π.ι.δ.

8. α) Το ν.π.ι.δ. διοικείται από διοικητικό συµβούλιο, το οποίο είναι
επταµελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον
διευθύνοντα σύµβουλο και άλλα τέσσερα µέλη. Ένα από τα µέλη είναι
πτυχιούχος νοµικής, ένα οικονοµικών επιστηµών ή διοίκησης επιχειρήσεων
και ένα διπλωµατούχος µηχανικός.

β) Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του πρύτανη. Ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο του ν.π.ι.δ. µεταξύ των µελών του.

γ) Ο διευθύνων σύµβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. µε εξειδίκευση και εµπειρία στην οικονοµική διαχείριση φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα.

δ) Ο διευθύνων σύµβουλος και τα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τρία εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύµατος, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συµβουλίου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, και αποτελείται από τρεις καθηγητές πρώτης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης. Στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 µπορούν να ορίζονται και να

86

εξειδικεύονται τα τυπικά και τα επιπλέον ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που συνεκτιµώνται, καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης.

ε) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το ν.π.ι.δ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Ο διευθύνων σύµβουλος είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του ν.π.ι.δ., επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεών του, εποπτεύει την οµαλή λειτουργία του και εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

στ) Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται µετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, µέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού συµβουλίου, όχι όµως πέρα από ένα εξάµηνο. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος µπορεί να παύσει µέλος του διοικητικού συµβουλίου για σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έλλειψης µέλους ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο µέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, µε την ίδια διαδικασία. Με απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος, η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται µία φορά.

9. Το Συµβούλιο του ιδρύµατος αποτελεί τη γενική συνέλευση του ν.π.ι.δ.
και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.

10. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 εγκρίνεται το κατά το
άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) καταστατικό του ν.π.ι.δ. και ρυθµίζονται:

α) Τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τα όργανα του ν.π.ι.δ. και οι αρµοδιότητές τους.

β) Ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των υπηρεσιών του και τα σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του.

γ) Κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του ν.π.ι.δ., όπως ιδίως η διάρκεια του ν.π.ι.δ., το µετοχικό κεφάλαιο, ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης, τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής ποινών, ο καθορισµός των αµοιβών των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου, η λειτουργία του διοικητικού συµβουλίου, της

87

γενικής συνέλευσης και της µονάδας εσωτερικού ελέγχου, µε δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

11. Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α` 136) αντικαθίσταται ως εξής: «23. Στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206) και της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α` 280), όπως ισχύουν, περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των ΑΕΙ., την Ακαδηµία Αθηνών, την Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), τον Ειδικό Λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ. Ε.), το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), στο πλαίσιο συγκεκριµένου επιδοτούµενου, συγχρηµατοδοτούµενου ή αυτοχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος.»

Άρθρο 59 Πόροι του ν.π.ι.δ.

Πόροι του ν.π.ι.δ. είναι:

α) Δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή.

β) Χρηµατοδοτήσεις για εκτέλεση επιστηµονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου από οποιαδήποτε δηµόσια ή ιδιωτική πηγή, ηµεδαπή ή αλλοδαπή.

γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ιδρύµατος.

88

δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και από εµπορική εκµετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηµατοδοτούµενα έργα.

ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από τρίτους σε ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου, το ακριβές ύψος του οποίου καθορίζεται µε την απόφαση ή τη σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηµατοδότησης και οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου του ν.π.ι.δ.

στ) Ποσοστό 10% επί της ετήσιας ακαθάριστης αµοιβής των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος ή κάθε είδους έργου σύµφωνα µε το άρθρο 23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία εισπράξεως ή συµψηφισµού του ποσού που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ως άνω ποσοστό.

ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του ν.π.ι.δ.

η) Κάθε είδους δάνεια.

Άρθρο 60 Δοµή απασχόληςης και σταδιοδροµίας

1. Σε κάθε ν.π.ι.δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 λειτουργεί η
Αυτοτελής Δοµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας, στην οποία υπάγονται το
Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας, το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Γραφείο Διαµεσολάβησης, που δύνανται
να λειτουργούν ως διακριτές Μονάδες του Γραφείου.

2. Η Δοµή αυτή έχει ως σκοπό:

α) να υποστηρίζει και να διευκολύνει την κατοχύρωση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύµατος και των µελών της οικείας ακαδηµαϊκής κοινότητας,

β) να προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των ερευνητών και µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε παραγωγικούς φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται στο Α.Ε.Ι.,

89

γ) να παρέχει στους φοιτητές και σε αποφοίτους του ιδρύµατος πληροφόρηση για ζητήµατα σταδιοδροµίας και υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας υποστηρίζοντάς τους τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο και σε ζητήµατα επιλογής σταδιοδροµίας, περαιτέρω σπουδών και στην εξεύρεση εργασίας,

δ) να οργανώνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών,

ε) να οργανώνει σεµινάρια, διαλέξεις, συµβουλευτική, επαφές µε µέντορες για τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύµατος σε ζητήµατα καινοτοµίας και κοινωνικής δράσης και εν γένει να προωθεί καινοτόµες ιδέες φοιτητών που µπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελµατικές ή κοινωνικές δραστηριότητες και

στ) να οργανώνει κάθε είδους δραστηριότητες προώθησης της καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας µεταξύ των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως ιδίως διαγωνισµούς καινοτοµίας.

Άρθρο 61 Πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

1. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:

α) καταρτίζεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από δηµόσια διαβούλευση και γνώµη της ΑΔΙΠ,

β) περιλαµβάνει, ιδίως, µεσοπρόθεσµους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράµµατα ή επιµέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και

γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε όλες τις δράσεις εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

Για την κατάρτιση του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση λαµβάνονται υπόψη οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.

2. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση
υλοποιείται µέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία εφαρµόζουν τις σχετικές δράσεις, στο

90

πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού που προβλέπονται στο άρθρο 62.

Άρθρο 62 Συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού

1. α) Κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει τετραετές ακαδηµαϊκό – αναπτυξιακό
πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αυτό καθορίζει τους στόχους του, την ιδιαίτερη
εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωµία, στρατηγική, δοµή και
λειτουργία στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυµάτων και κινείται εντός των
προβλεπόµενων ορίων του κρατικού προϋπολογισµού και του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση.

β) Οι κατευθύνσεις του προγράµµατος επί των οποίων βασίζονται οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού καθορίζονται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, ύστερα από γνώµη των οσµητειών των σχολών και της Συγκλήτου. Στη συνέχεια, τα σχέδια των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζονται από τον πρύτανη και εγκρίνονται από το Συµβούλιο του ιδρύµατος, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Οργανισµό του.

2. Οι υµφωνίες προγραµµατικού χεδιασµού κάθε ιδρύµατος
καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασµού και της εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και αναφέρονται, ιδίως, στα
ακόλουθα θέµατα:

α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωµία και αποστολή του ιδρύµατος, τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του ιδρύµατος και των σχολών του, µε ιεράρχηση και καθορισµό προτεραιοτήτων,

β) στον προσδιορισµό, τον προγραµµατισµό και τα µέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του ιδρύµατος,

γ) στην ανάπτυξη της υποδοµής και του εξοπλισµού,

δ) στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,

ε) στο συντονισµό των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύµατος µε τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύµατα της αλλοδαπής και ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και

91

στ) στον κατ’ έτος αριθµό εισακτέων σε κάθε σχολή του ιδρύµατος.

3. Ως προς το οικονοµικό σκέλος, οι συµφωνες προγραµµατικού
σχεδιασµού κάθε ιδρύµατος εξειδικεύονται:

α) στις λειτουργικές δαπάνες,

β) στις επενδύσεις και

γ) σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.

Οι παραπάνω συµφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.

4. Η εισήγηση του ιδρύµατος για την προγραµµατική συµφωνία
υποβάλλεται από τον πρύτανη στην ΑΔΙΠ µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του
προηγούµενου έτους εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόµενης
προγραµµατικής συµφωνίας. Ύστερα από διαπραγµάτευση της ΑΔΙΠ µε το
ίδρυµα, κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραµµα εθνικής
στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συµµόρφωση του ιδρύµατος
προς τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, η ΑΔΙΠ εισηγείται
το τελικό σχέδιο συµφωνίας προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, η οποία υπογράφεται από τον Υπουργό και τον πρύτανη
του οικείου ιδρύµατος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα
συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν τις συµφωνίες προγραµµατικού
σχεδιασµού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος.

5. Ο ετήσιος απολογισµός της εκτέλεσης των συµφωνιών
προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζεται και εγκρίνεται σύµφωνα µε τον
Οργανισµό του οικείου ιδρύµατος, δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και
υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
το αργότερο µέχρι το τέλος Απριλίου του επόµενου έτους. Η διαδικασία της
έγκρισης του απολογισµού από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων ολοκληρώνεται εντός τριών µηνών από την υποβολή του.
Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισµός θεωρείται
εγκεκριµένος.

Άρθρο 63 Κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης στα Α.Ε.Ι.

92

1. α) Η χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον κρατικό προϋπολογισµό, στο
πλαίσιο του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση
και των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού πολιτείας και ιδρυµάτων,
κατανέµεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και δεικτών.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της ΑΔΙΠ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ανωτέρω κριτήρια και δείκτες και, ιδίως, ο τοµέας της ανώτατης εκπαίδευσης που ανήκει το ίδρυµα, το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών, ο αριθµός των φοιτητών που εγγράφονται ετησίως στο ίδρυµα, το γνωστικό αντικείµενο των σπουδών, το µέγεθος, η γεωγραφική διασπορά του ιδρύµατος και το υπόλοιπο προηγούµενων χρήσεών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια και δείκτες για την κατανοµή πιστώσεων για την πρόσληψη προσωπικού στα Α.Ε.Ι., όπως, ιδίως, οι αναλογίες διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών.

2. α) Πρόσθετη χρηµατοδότηση, πέραν αυτής της προηγούµενης
παραγράφου, κατανέµεται στα ιδρύµατα µε βάση τους δείκτες ποιότητας και
επιτευγµάτων κάθε ιδρύµατος. Οι δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων είναι,
ιδίως, οι ακόλουθοι:

αα) Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η αριθµητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόµενους φοιτητές, ο βαθµός ικανοποίησης των φοιτητών, η διδακτική αξιολόγηση από τους φοιτητές, ο αριθµός Κέντρων Αριστείας στην εκπαίδευση και την οργάνωση της µάθησης, ο αριθµός συµµετεχόντων σε προγράµµατα δια βίου µάθησης και η πορεία επαγγελµατικής ένταξης των αποφοίτων.

ββ) Ερευνητική αριστεία, όπως ο αριθµός δηµοσιεύσεων ανά καθηγητή, ο αριθµός ετεροαναφορών ανά καθηγητή, ο αριθµός ανά καθηγητή απλών συµµετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών, ο αριθµός ανά καθηγητή συµµετοχών µε συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών, ο αριθµός µελών του επιστηµονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, ο αριθµός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα και ο αριθµός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα

93

κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών οργανισµών ή διεθνών επιστηµονικών εταιρειών.

γγ) Διεθνοποίηση, όπως ο αριθµός αλλοδαπών φοιτητών, ο αριθµός φοιτητών που προσελκύονται στο ίδρυµα µέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ο αριθµός φοιτητών που αποστέλλονται στο εξωτερικό µέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ο αριθµός συµφωνιών συνεργασίας µε άλλα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζεται το ποσό της πρόσθετης χρηµατοδότησης των Α.Ε.Ι., να ορίζεται το χρονοδιάγραµµα και οι προϋποθέσεις κατανοµής της, να οµαδοποιούνται οι ως άνω δείκτες και να εξειδικεύεται η βαρύτητά τους.

γ) Κάθε ίδρυµα στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού επιλέγει την οµάδα ή τις οµάδες των δεικτών µε βάση την οποία επιθυµεί να αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσµατα της λειτουργίας του και τα επιτεύγµατά του. Ο τρόπος διάθεσης και αξιοποίησης του ποσού της πρόσθετης χρηµατοδότησης καθορίζεται από τα όργανα του ιδρύµατος, στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού.

94

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 64 Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη

Εκπαίδευση

1. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία «Αρχή Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», που έχει συσταθεί µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), µετονοµάζεται σε
«Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ) µε διεθνή ονοµασία «Hellenic Quality Assurance and
Accreditation Agency» (HQA) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.

2. Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών της.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κυρώνεται ο Οργανισµός
της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και ρυθµίζει τα θέµατα της εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα θέµατα υπηρεσιακής
κατάστασης των µελών και του προσωπικού της.

Άρθρο 65 Αποστολή

1. Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαµόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε. Ι.

95

2. Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των Α.Ε. Ι.

Άρθρο 66 Αρµοδιότητες πιστοποίησης της ποιότητας

1. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:

α) Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα:

αα) των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 14 και ββ) των προγραµµάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα προγράµµατα σύντοµου κύκλου, δια βίου µάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και συνεργασίας µε άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και µέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

2. Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της, η Αρχή:

α) διαµορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δηµοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

β) αναπτύσσει ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης και βάση δεδοµένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία µε τις Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των ΑΕΙ.,

γ) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί µέρους µονάδες τους στο σχεδιασµό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης και

δ) διεξάγει µελέτες και έρευνες σχετικές µε την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς.

3. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Αρχή µπορεί:

96

α) Να διαφοροποιεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την πιστοποίηση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών, που προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72, για:

αα) τα ιδρύµατα που έχουν λάβει πιστοποίηση των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας και τα ιδρύµατα που δεν έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση και

ββ) νέα προγράµµατα σπουδών και προγράµµατα σπουδών που ήδη λειτουργούν.

β) Να αναβάλλει ή να αναστέλλει την αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός προγράµµατος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτηµα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούµενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκµηρίωση.

γ) Να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της και άλλη, πλην της ελληνικής.

4. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης µε βάση συγκεκριµένα, προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δηµοσιοποιηµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε. Ι.

Άρθρο 67 Συµβούλιο της Αρχής

1. Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το Συµβούλιο. Το
Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από δεκαπέντε µέλη, τα οποία ορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα µέλη του
Συµβουλίου απολαµβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

2. Το Συµβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη:

α) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήµονας µε υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο και αποδεδειγµένη διεθνή

97

ακαδηµαϊκή εµπειρία, κατά προτίµηση και µε εµπειρία σε θέµατα διοίκησης και διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, και ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας κατά τον κανονισµό της Βουλής επιτροπής.

β) Έξι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθµίδας των Πανεπιστηµίων µε αντίστοιχη εξειδίκευση στους επιστηµονικούς κλάδους:

αα) των ανθρωπιστικών επιστηµών ή καλών τεχνών,

ββ) των νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών,

γγ) των επιστηµών υγείας ή βιολογίας,

δδ) των οικονοµικών επιστηµών ή διοίκησης επιχειρήσεων,

εε) των µηχανικών ή γεωτεχνικών επιστηµών και

στστ) των θετικών επιστηµών ή της πληροφορικής.

γ) Τέσσερις εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθµίδας των Τ.Ε.Ι. µε αντίστοιχη εξειδίκευση στους κλάδους:

αα) της διοίκησης ή οικονοµίας,

ββ) των επαγγελµάτων υγείας ή πρόνοιας,

γγ) των τεχνολογικών επιστηµών µηχανικών και

δδ) των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστηµών ή τροφίµων.

δ) Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών που έχει συµµετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατός του, ο οποίος προτείνεται από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.).

ε) Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών σπουδαστών που χει συµµετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατός του, ο οποίος προτείνεται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).

στ) Έναν εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθµίδας µη ακαδηµαϊκών ερευνητικών ιδρυµάτων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

ζ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού από τα επιµελητήρια αυτά.

Τα µέλη του Συµβουλίου των περιπτώσεων β’, ’ και στ’ είναι επιστήµονες µε υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό

98

έργο. Ένα από τα µέλη των περιπτώσεων β’ και γ’ µπορεί να είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

3. α) Οι θέσεις των µελών του Συµβουλίου της Αρχής των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ’ της προηγούµενης παραγράφου προκηρύσσονται δηµόσια, µε απόφαση του προέδρου της.

β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται από τον πρόεδρο, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της Αρχής, σε τριµελείς επιτροπές που συγκροτούνται για κάθε υποπερίπτωση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ και για την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2. Οι επιτροπές αποτελούνται από καθηγητές πρώτης βαθµίδας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης εξειδίκευσης, και συντάσσουν αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µε βάση το επιστηµονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιµώνται η εµπειρία σε θέµατα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συµµετοχή σε συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. και το σχετικό επιστηµονικό και ερευνητικό έργο, και η διοικητική εµπειρία, ιδίως σε Α.Ε. Ι.

γ) Ο πρόεδρος της Αρχής κοινοποιεί τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων: αα) στους πρυτάνεις όλων των Πανεπιστηµίων για τους υποψηφίους της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, ββ) στους προέδρους όλων των Τ.Ε.Ι. για τους υποψηφίους της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 και γγ) στη σύνοδο των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τους υποψηφίους της περίπτωσης στ΄ της ίδιας παραγράφου. Αν για συγκεκριµένη υποψηφιότητα εκφράσουν αντιρρήσεις τα τρία τέταρτα των πρυτάνεων ή των προέδρων των Τ.Ε.Ι. ή των µελών της συνόδου των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχα, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης.

δ) Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα µέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2, που διατυπώνεται σύµφωνα µε την κατά τα ανωτέρω αξιολογική κατάταξη. Για τη συγκρότηση του Συµβουλίου εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 13.

99

4. Το Συµβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρότησή του σε σώµα, εκλέγει µεταξύ των µελών του δύο αντιπροέδρους, τον πρώτο µε αρµοδιότητα σε θέµατα πιστοποίησης ποιότητας και τον δεύτερο µε αρµοδιότητα σε θέµατα χρηµατοδότησης. Ο αντιπρόεδρος για την πιστοποίηση ποιότητας συνεπικουρεί τον πρόεδρο της Αρχής στα θέµατα που αφορούν τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο αντιπρόεδρος για τη χρηµατοδότηση συνεπικουρεί τον πρόεδρο στα θέµατα που αφορούν τη χρηµατοδότηση των Α.Ε. Ι.

5. Η θητεία του προέδρου είναι τετραετής, ενώ η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι εξαετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός των µελών για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή µη. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και σπουδαστών πρέπει να διανύουν τα δύο τελευταία έτη του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών τους και διορίζονται για µία µόνο ετήσια θητεία.

6. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης µέλους του
Συµβουλίου της Αρχής διορίζεται νέο µέλος για νέα θητεία. Η θητεία του
προέδρου και των λοιπών µελών του Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως
µέχρι τον ορισµό νέων µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων και
πάντως όχι για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών από τη λήξη
της θητείας τους.

7. Τα µέλη του Συµβουλίου που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν µπορούν να κατέχουν θέσεις διοίκησης στα ιδρύµατά τους. Ο Οργανισµός της Αρχής καθορίζει τις λεπτοµερείς προϋποθέσεις και τους περιορισµούς για την αµερόληπτη άσκηση των καθηκόντων των µελών του Συµβουλίου της Αρχής.

8. Ο πρόεδρος και τα λοιπά µέλη του Συµβουλίου της Αρχής λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. Το ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Οι δαπάνες αι η αποζηµίωση µετακίνησης των µελών του Συµβουλίου της Αρχής για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή.

10. Δεν µπορεί να οριστεί µέλος του Συµβουλίου όποιος έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1

100

του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.. Από την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη των µελών του Συµβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή ρυθµίζεται από τον Οργανισµό της Αρχής.

11. Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για το προηγούµενο έτος από την Αρχή έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 68 Αρµοδιότητες του προέδρου και του Συµβουλίου

1. Ο πρόεδρος της Αρχής έχει την γενική ευθύνη για την επίτευξη των
στόχων και της αποστολής της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:

α) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως,

β) συγκαλεί το Συµβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του,

γ) καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ύστερα από εισήγηση του γενικού διευθυντή,

δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Συµβουλίου και του συνολικού έργου της Αρχής,

ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των µελών του Συµβουλίου των περιπτώσεων β΄, γ και στ΄ της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου και

στ) διορίζει το γενικό διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της Αρχής.

Αν ο πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο που ορίζεται µε απόφασή του. Σε περίπτωση έλλειψης, η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισµό νέου προέδρου.

2. Το Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για το συντονισµό όλων των δράσεων
της Αρχής που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων και της

101

αποστολής της. Ορίζει το πλαίσιο, τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις µεθόδους διεκπεραίωσης των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών διοικητικής και επιστηµονικής υποστήριξης της Αρχής.

Τα µέλη των περιπτώσεων β΄, γ και στ΄ της παραγράφου 2 του προηγούµενου ρθρου µπορεί να αναλαµβάνουν και συγκεκριµένες αρµοδιότητες που τους ανατίθενται µε απόφαση του Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής, και, ιδίως, την υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης του Μητρώου Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων και τη συγκρότηση των επιτροπών πιστοποίησης µε επιστήµονες διεθνώς αναγνωρισµένους για το επιστηµονικό τους έργο.

3. Η Αρχή συνεργάζεται ή συµµετέχει ως µέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισµούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς µε την αποστολή της.

Άρθρο 69 Επιστηµονική και διοικητική υπηρεσία

1. Για τη λειτουργία της η Αρχή υποστηρίζεται από διοικητική και
επιστηµονική υπηρεσία, στις οποίες προΐσταται ο γενικός διευθυντής.

2. Ο γενικός διευθυντής της Αρχής διορίζεται µε απόφαση του προέδρου της Αρχής, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριµελή επιτροπή που ορίζει το Συµβούλιο µεταξύ των µελών του, µετά από εισήγηση του προέδρου.

3. Υποψήφιος για τη θέση του γενικού διευθυντή µπορεί να είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής. Αν στη θέση του γενικού διευθυντή διοριστεί καθηγητής Α.Ε.Ι., υπάγεται στην κατηγορία της µερικής απασχόλησης στο οικείο ίδρυµα.

4. Ο γενικός διευθυντής έχει την ευθύνη της διοίκησης και λειτουργίας της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α) συντονίζει και κατευθύνει την επιστηµονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις µονάδες τους,

102

β) εισηγείται στον πρόεδρο τη σύγκληση του Συµβουλίου και την ηµερήσια διάταξη και συµµετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου,

γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Αρχής,

δ) είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος του ειδικού επιστηµονικού και του διοικητικού προσωπικού,

ε) µπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί µέλη του προσωπικού της Αρχής να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «µε εντολή γενικού διευθυντή»,

στ) είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και

ζ) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του προέδρου.

Πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες µπορεί να ορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής.

5. Η διοικητική υπηρεσία της Αρχής διαρθρώνεται στις ακόλουθες
υπηρεσιακές µονάδες:

α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,

β) Διεύθυνση Συµφωνιών Προγραµµατικού Σχεδιασµού και Χρηµατοδότησης,

γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεκµηρίωσης και

δ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωση τους σε τµήµατα και οι κατηγορίες και οι κλάδοι ή οι ειδικότητες των προϊσταµένων τους καθορίζονται στον Οργανισµό της Αρχής.

6. Την επιστηµονική υπηρεσία της Αρχής αποτελεί το Κέντρο Μελετών
και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί βάσεις δεδοµένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί µελέτες, δηµοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστηµονικές ηµερίδες και διεθνή συνέδρια για θέµατα σχετικά µε την αποστολή της Αρχής.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία µε το γενικό διευθυντή της Αρχής.

103

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Συµβούλιο της Αρχής την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 67.

7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος µε ειδίκευση σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Συµβούλιο της Αρχής, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συστήσει Επιστηµονικό Συµβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. µε εξειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας του, η θητεία των µελών του και κάθε σχετικό θέµα. Οι δαπάνες µετακίνησης των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου καλύπτονται από την ΑΔΙΠ.

Οι αρµοδιότητες του Κέντρου και τα θέµατα λειτουργίας του εξειδικεύονται στον Οργανισµό της Αρχής.

8. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού και 20 θέσεις µόνιµου διοικητικού προσωπικού. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι ή ο ειδικότητες του προσωπικού, τα ειδικά προσόντα διορισµού ή πρόσληψής του, η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου που επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέµα ρυθµίζονται στον Οργανισµό της Αρχής.

9. Οι θέσεις του διοικητικού και του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
µπορεί να πληρώνονται µε µετατάξεις ή οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες να
καλύπτονται µε αποσπάσεις µόνιµου προσωπικού ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας ή της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση
διατάξεις.

10. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα προσόντα του
προσωπικού αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39). Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή η εξειδίκευση σε θέµατα

104

οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιµώνται κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισµό της Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994.

11. Οι αποδοχές του προσωπικού της Αρχής καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει. Στο προσωπικό καταβάλλεται επίσης ειδική πρόσθετη αµοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Με απόφαση του Συµβουλίου, το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της Αρχής µπορεί να λαµβάνει εκπαιδευτική ή επιµορφωτική άδεια µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισµός της Αρχής.

13. Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της η Αρχή, µε απόφαση του Συµβουλίου της, µπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται µε καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικεύσεις και εµπειρία σχετικές µε τη δραστηριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συµβούλιο της Αρχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της οικείας κοσµητείας. Η κοσµητεία µπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή µερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του στη σχολή.

Για τον ίδιο σκοπό, η Αρχή µπορεί να προσκαλεί επιστήµονες από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας και χρηµατοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Μπορεί επίσης να χορηγεί στα µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρεις µήνες, µε σκοπό τη συνεχή ενηµέρωση και κατάρτιση στο αντικείµενό τους.

Η Αρχή µπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αµοιβή, ηµερήσια αποζηµίωση και τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής. Το ύψος και οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

105

14. Στην Αρχή λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005.

Άρθρο 70 Πιστοποίηση της ποιότητας

1. Η Αρχή συγκροτεί επιτροπή πιστοποίησης για την αξιολόγηση ενός
προγράµµατος σπουδών ή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της
ποιότητας ενός ιδρύµατος.

2. Η επιτροπή πιστοποίησης αποτελείται από ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων
Εµπειρογνωµόνων, το οποίο έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 8 του ν. 3374/2005. Το µητρώο τηρείται και ενηµερώνεται από
την Αρχή, η οποία για το σκοπό αυτό λαµβάνει υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι.
και άλλων σχετικών µε το αντικείµενο της Αρχής φορέων. Η διαδικασία
τήρησης και ανανέωσης του µητρώου καθορίζεται µε απόφαση της Αρχής,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο µητρώο
υποχρεωτικά περιλαµβάνονται και Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρισµένου
κύρους εµπειρογνώµονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε οµοταγή Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύµατα της αλλοδαπής, κατά προτίµηση µε πείρα σε θέµατα αξιολόγησης
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Μέλη του Συµβουλίου της Αρχής, καθώς
επίσης και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτή µε
οποιαδήποτε σχέση, δεν µπορούν να περιλαµβάνονται στο µητρώο. Στην
περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράµµατος σπουδών που οδηγεί
σε δικαιώµατα νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων, ένα µέλος της
επιτροπής πιστοποίησης προέρχεται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο
επιστηµονικό επιµελητήριο, το οποίο και ορίζει το µέλος αυτό.

3. Η επιτροπή πιστοποίησης αξιολογεί την ποιότητα του προγράµµατος
σπουδών ή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του
ιδρύµατος, µε βάση τα προκαθορισµένα κριτήρια, µελετά το υλικό και τα
στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, την
αντίστοιχη µονάδα ή ίδρυµα. Η ίδια επιτροπή πιστοποίησης µπορεί: α) να

106

αξιολογεί περισσότερα από ένα προγράµµατα σπουδών, ιδίως αν ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο και β) να αξιολογεί συναφή προγράµµατα σπουδών ή τα εσωτερικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυµάτων.

4. Η επιτροπή πιστοποίησης συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, η οποία
υποβάλλεται στο Συµβούλιο της Αρχής, προκειµένου να εκδοθεί και να
δηµοσιοποιηθεί η απόφαση πιστοποίησης σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο.

5. Στα µέλη των επιτροπών πιστοποίησης καταβάλλεται ηµερήσια
αµοιβή για το έργο τους, για το ύψος της οποίας δεν εφαρµόζονται οι
περιορισµοί του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι
δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των µελών αυτών για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους (αντίτιµο εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων ή δαπάνη
χρήσης ιδιόκτητου ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου και έξοδα
διανυκτέρευσης) καλύπτονται από την Αρχή. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αθορίζονται η
ηµερήσια αµοιβή των µελών των επιτροπών πιστοποίησης, το ποσό των
δαπανών µετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα
αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέµα.

Άρθρο 71 Αποφάσεις πιστοποίησης

1. Με απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής πιστοποιούνται τα προγράµµατα σπουδών και τα εσωτερικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυµάτων, µε βάση τις εκθέσεις των επιτροπών πιστοποίησης. Η απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής µπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

2. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορίζεται ανά πρόγραµµα ή εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης από την Αρχή και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Δεν απαιτείται πιστοποίηση αναθεωρήσεων επιµέρους πτυχών των προγραµµάτων και των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης πιστοποίησης, το Συµβούλιο της Αρχής, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα

107

από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια ιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια πιστοποίησης δεν ικανοποιούνται, το Συµβούλιο της Αρχής ανακαλεί την απόφαση πιστοποίησης και ενηµερώνει αµελλητί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

3. Ο πρύτανης οφείλει να ενηµερώνει την Αρχή αν τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχει τέτοια αµφιβολία.

4. Στη θετική υπό όρους απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τη συµµόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Συµβούλιο, ύστερα από την υποβολή συµπληρωµατικής έκθεσης πιστοποίησης σχετικά µε τη συµµόρφωση ή µη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.

5. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης, ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί, µε απόφασή του, να περιορίσει τη χρηµατοδότηση του ιδρύµατος και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραµµα σπουδών ή το ίδρυµα, ανάλογα µε το αντικείµενο της πιστοποίησης (πρόγραµµα σπουδών ή εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος). Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους φοιτητές των προγραµµάτων σπουδών ή των ιδρυµάτων αυτών η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε άλλο πιστοποιηµένο πρόγραµµα σπουδών ή ίδρυµα, αντίστοιχα, και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα.

6. Οι εκθέσεις πιστοποίησης των επιτροπών πιστοποίησης και οι αποφάσεις πιστοποίησης του Συµβουλίου της Αρχής κοινοποιούνται στο ίδρυµα και τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων τηρεί µητρώο των πιστοποιηµένων προγραµµάτων σπουδών και των ιδρυµάτων µε πιστοποιηµένο εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας.

7. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου πιστοποίηση της ποιότητας για συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών ή εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. µπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής. Το Συµβούλιο της

108

Αρχής διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς πιστοποίησης που είναι διεθνώς αναγνωρισµένοι και εφαρµόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.

Άρθρο 72 Κριτήρια πιστοποίησης

1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών
περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία και ο προσανατολισµός του

προγράµµατος σπουδών,

β) τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα επιδιωκόµενα προσόντα σύµφωνα

µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης που προβλέπεται

στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010,

όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του παρόντος νόµου,

γ) η δοµή και η οργάνωση του προγράµµατος σπουδών,

δ) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου, όπως

τεκµηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους φοιτητές,

ε) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδηµαϊκής µονάδας,

ζ) ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα,

η) η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώµενων προσόντων και

θ) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως ο διοικητικές

υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας.

2. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστηµάτων
διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε. Ι. περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η θέσπιση σαφών και καθορισµένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του ιδρύµατος,

β) η διαδικασία σχεδιασµού πολιτικής, η αποτελεσµατική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

γ) η διαδικασία εφαρµογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και

δ) η τεκµηριωµένη βελτίωση της ποιότητας.

109

3. Με απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διαµορφώνονται πρόσθετα κριτήρια για τα προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις εκπαιδευτικές και θεσµικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελµατικών κλάδων. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες επαγγελµατικές ενώσεις και επιµελητήρια.

4. Τα κριτήρια των προηγούµενων παραγράφων συµπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται µε απόφαση του Συµβουλίου της Αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε βάση τη γνώση και εµπειρία από την εφαρµογή των διαδικασιών πιστοποίησης και τις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων λαµβάνεται, επίσης, υπόψη η διακριτή φυσιογνωµία και αποστολή των πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχολής.

Άρθρο 73

Αρµοδιότητες για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την

ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι.

1. Η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση:

α) γνωµοδοτεί για το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 61,

β) υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηµατοδότηση των Α.Ε.Ι.,

γ) εγγυάται τη διαφάνεια των κριτηρίων χρηµατοδότησης των Α.Ε.Ι. και

δ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και µέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

2. Ειδικότερα, η Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων και των
κατευθύνσεων του προγράµµατος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη
εκπαίδευση:

110

α) διαπραγµατεύεται τις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού µε τα επιµέρους ιδρύµατα,

β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων τις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού των Α.Ε.Ι. και την κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότησης σε αυτά και

γ) παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού κάθε ιδρύµατος και εισηγείται για την τροποποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω η Αρχή:

α) επεξεργάζεται και δηµοσιοποιεί κριτήρια, δείκτες και πρότυπα κοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Α.Ε.Ι., µε βάση και τις διεθνείς πρακτικές και ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

β) συλλέγει από τα επιµέρους ιδρύµατα και αναλύει τα αναγκαία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της στοιχεία και

γ) εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση σχετικών µελετών και ερευνών.

4. Η Αρχή µπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων την ολική ή µερική αναστολή της
χρηµατοδότησης ενός ιδρύµατος αν το ίδρυµα, µε δική του υπαιτιότητα, δεν
παρέχει το απαιτούµενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη
τεκµηρίωση.

Άρθρο 74 Αξιολόγηση και χρηµατοδότηση της Αρχής

1. Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισµένους αξιολογητές, οργανισµούς ή φορείς αξιολόγησης που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα στο εξωτερικό και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο.

2. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται από ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο πρόεδρος της Αρχής.

111

3. Η Αρχή συνάπτει συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού µε τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για τις δραστηριότητες και τους στόχους της. Επίσης, η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων και απολογισµού.

Άρθρο 75 Κέντρα αριστείας

1. Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτοµίας στα Α.Ε.Ι., θεσµοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα κατωτέρω.

2. Α.Ε.Ι., σχολές ή τµήµατά τους αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την ΑΔΙΠ, ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται, τα µέλη των οποίων επιλέγονται µε κλήρωση από το Μητρώο Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων που τηρεί η Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 70. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσµατική δοµή και οργάνωση του προγράµµατος σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΑΔΙΠ και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία
ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και κάθε σχετικό
θέµα.

112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 76 Εκλογή πρώτων οργάνων του Α.Ε.Ι. – συγκρότηση σχολών

1. α) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, την ευθύνη για την ανάδειξη των µελών του πρώτου Συµβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. έχει οργανωτική επιτροπή, η οποα αποτελείται από πέντε µέλη για τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπηρετούν τουλάχιστον πενήντα καθηγητές πρώτης βαθµίδας και από τρία µέλη για τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπηρετούν λιγότεροι από πενήντα καθηγητές πρώτης βαθµίδας.

β) Η επιτροπή αποτελείται από τους δύο προηγούµενους εκλεγµένους πρυτάνεις ή προέδρους Τ.Ε.Ι. που είναι εν ενεργεία ή οµότιµοι καθηγητές και συµπληρώνεται από τους προηγούµενους εκλεγµένους αντιπρυτάνεις ή αντιπροέδρους Τ.Ε.Ι. που είναι επίσης εν ενεργεία ή οµότιµοι καθηγητές κατά τη σειρά της πλέον πρόσφατης υπηρεσίας τους στην πρυτανεία ή την προεδρία. Μεταξύ αντιπρυτάνεων ή αντιπροέδρων της ίδιας σειράς προηγούνται οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και µεταξύ καθηγητών της ίδιας βαθµίδας οι αρχαιότεροι στην οικεία βαθµίδα. Αν δεν υπάρχουν προηγούµενοι εκλεγµένοι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. και αντιπρυτάνεις ή αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι. ή αν ο αριθµός τους δεν επαρκεί ή αν δεν αποδέχονται τον ορισµό τους για οποιοδήποτε λόγο, η επιτροπή συµπληρώνεται από τους καθηγητές του ιδρύµατος που έχουν το µεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας ως µέλη Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθµίδα του καθηγητή. Δεν ορίζονται ως µέλη της επιτροπής εκείνοι που µέσα σε δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δηλώνουν εγγράφως προς τον πρύτανη ή πρόεδρο Τ.Ε.Ι., κοινοποιώντας τη δήλωσή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ότι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα ως µέλη του Συµβουλίου.

γ) Για τη συγκρότηση της επιτροπής εκδίδεται µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διαπιστωτική πράξη του πρύτανη ή προέδρου του Τ.Ε.Ι., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση της συγκρότησης ορίζεται ως πρόεδρος το

113

πρώτο, κατά τη σειρά ορισµού του σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση, µέλος της επιτροπής. Η γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του ιδρύµατος.

δ) Αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που προβλέπεται στην προηγούµενη περίπτωση, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.

ε) Αν µέλος της επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται κατά σειρά από τον αµέσως επόµενο αντιπρύτανη ή αντιπρόεδρο Τ.Ε.Ι. ή τον καθηγητή που έχει το µεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας ως µέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. στη βαθµίδα του καθηγητή.

2. Μέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από τη συγκρότησή της, η επιτροπή που
προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο προκηρύσσει τις εκλογές για την
ανάδειξη των εσωτερικών µελών του Συµβουλίου. Η επιτροπή καταρτίζει τον
κατάλογο των υποψηφίων, διενεργεί τις εκλογές και δηµοσιοποιεί τα
αποτελέσµατά τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα το άρθρο 8 που
εφαρµόζονται αναλόγως, έως και τις 15-11-2011.

3. Οι φοιτητές ή σπουδαστές εκλέγουν τον εκπρόσωπό τους στο Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 που εφαρµόζονται αναλόγως, έως και τις 15-11 -2011. Μέσα στην ίδια προθεσµία εκλέγονται από τα αντίστοιχα σώµατα οι εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, των µελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ για τα Πανεπιστήµια και του Ε.ΔΙ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. για τα Τ.Ε.Ι. και οι εκπρόσωποι του Ε.Τ.Ε.Π. για τα Πανεπιστήµια και του Ε.Τ.Π. για τα Τ.Ε.Ι.

4. Ο πρόεδρος της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, µέσα σε µία εβδοµάδα από τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών µελών, εκδίδει και δηµοσιεύει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του προέδρου και των λοιπών εξωτερικών µελών του Συµβουλίου του ιδρύµατος. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες και οργανώνει τη διαδικασία εκλογής των εξωτερικών µελών του Συµβουλίου από τα εσωτερικά µέλη, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 που εφαρµόζονται αναλόγως. Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά µέλη εκλέγουν τον αναπληρωτή πρόεδρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 8.

114

5. Η όλη διαδικασία συγκρότησης του Συµβουλίου ολοκληρώνεται έως και τις 16-1-2012 και στη συνέχεια εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 8.

6. Ο προϋπολογισµός του έτους 2012 εγκρίνεται από το Συµβούλιο που συγκροτείται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου κάθε ΑΕΙ., η οποία διατυπώνεται µετά από εισήγηση του πρύτανη και γνώµη της Συγκλήτου, καθώς και ύστερα από γνώµη της ΑΔΙΠ, συνιστώνται οι σχολές του ιδρύµατος κατά την έννοια του παρόντος νόµου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καταργούνται οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σχολές, προβλέπεται η ταυτόχρονη µετατροπή των υφιστάµενων τµηµάτων σε προγράµµατα σπουδών των νέων σχολών, µε ξαίρεση τα Γενικά Τµήµατα, όπου πάχουν, τα οποία καταργούνται, και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την ανάθεση της υλοποίησής τους σε µήµατα κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, την κατανοµή του πάσης φύσεως προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού των Γενικών Τµηµάτων, των διοικητικών υπηρεσιών, των εργαστηρίων, κλινικών και µουσείων και των φοιτητών στις σχολές, τον τρόπο συγκρότησης ων πρώτων γενικών συνελεύσεων των σχολών και των συνελεύσεων των τµηµάτων, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη µετάβαση στο νέο καθεστώς και την οµαλή συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου και της φοίτησης των φοιτητών. Ως διευθυντές των τµηµάτων, και έως τη λήξη της θητείας τους, παραµένουν οι πρόεδροι των τµηµάτων που έχουν εκλεγεί σύµφωνα µε την προϊσχύουσα του παρόντος νόµου νοµοθεσία. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, οι γνώµες των Συµβουλίων των ιδρυµάτων και της ΑΔΙΠ υποβάλλονται έως τις 30-4-2012. Αν οι γνώµες των Συµβουλίων και της ΑΔΙΠ δεν υποβληθούν µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

8. Μέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εκλογής των νέων κοσµητόρων ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι.,

115

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9. Για την εφαρµογή της διαδικασίας της παραγράφου 3 του άρθρου 9 η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από τους διευθυντές των τµηµάτων. Από την εκλογή των νέων κοσµητόρων ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι. και έως την έκδοση του Οργανισµού του ιδρύµατος και τη συγκρότηση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 και του Οργανισµού, η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από τον πρύτανη ή τον πρόεδρο Τ.Ε.Ι., τους κοσµήτορες ή διευθυντές των σχολών Τ.Ε.Ι., τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθµίδας κάθε σχολής, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, έναν των µεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και έναν των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29. Αν δεν έχει δηµοσιευτεί ακόµα το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29, οι εκπρόσωποι των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού εκλέγονται κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8. Η Σύγκλητος που συγκροτείται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο αναλαµβάνει καθήκοντα το αργότερο έως την 1-9-2012.

9. Τα Συµβούλια των ιδρυµάτων υποβάλλουν στο Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων τις προτάσεις τους για την έγκριση των
Οργανισµών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 5, έως τις 31-12-2012.

10. Το Συµβούλιο που συγκροτείται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο εκκινεί
από την 1-2-2012 τη διαδικασία εκλογής νέου πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι.
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Δικαίωµα υποβολής
υποψηφιότητας για τη θέση του πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου έχουν και οι υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευσή του
πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις ή πρόεδροι και αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι. Οι θητείες
όλων των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων ή προέδρων και αντιπροέδρων
Τ.Ε.Ι. που έχουν εκλεγεί σύµφωνα µε τις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου ισχύουσες διατάξεις, λήγουν στις 31-8-2012, οπότε και αναλαµβάνουν
καθήκοντα οι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. που εκλέγονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.

116

11. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες της προηγούµενης παραγράφου, από 1-9-2012 αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηµατοδότηση του ιδρύµατος.

Άρθρο 77 Μέλη Δ.Ε.Π.

1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, οι βαθµίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή των µελών Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων, αντιστοιχούν στις βαθµίδες του καθηγητή πρώτης βαθµίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.

2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις µελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, µετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τοµέα ή του τµήµατος, νοείται ο κοσµήτορας.

3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθµίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη καθηγητή, αντίστοιχα, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διέπονται έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού του ιδρύµατος από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού, τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται προσωρινά µε απόφαση της Συγκλήτου. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, για το χρονικό διάστηµα έως την κατάρτιση των µητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά µέλη επιλέγονται από το Μητρώο

117

Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων που τηρείται από την ΑΔΙΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 70.

4. α) Για την εξέλιξη των µόνιµων επίκουρων καθηγητών που υπηρετούν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή
τους έως δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη µεταξύ τους. Σε
περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι θέσεις τους
µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων
καθηγητών, τις οποίες και καταλαµβάνουν.

β) Επίκουροι µε θητεία καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, µονιµοποίηση στη βαθµίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθµίδα µε τις προϋποθέσεις και τις προθεσµίες που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση µονιµοποίησής τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυµα κατά τη λήξη της θητείας τους.

γ) Επίκουροι µε θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διορίζονται για τετραετή θητεία και µετά το πέρας της υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους ή, κατ’ εξαίρεση, εξέλιξη στην ανώτερη βαθµίδα µε τις προϋποθέσεις και τις προθεσµίες που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους αποχωρούν από το ίδρυµα.

5. α) Οι µόνιµοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου διατηρούν τις θέσεις τους µέχρι τη µε οποιονδήποτε τρόπο
αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι θέσεις αυτές καταργούνται.

β) Οι λέκτορες µε θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος

118

νόµου µπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυµα.

γ) Λέκτορες που εξελίσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διορίζονται στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µε τετραετή θητεία και έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα να ζητήσουν µέσα σε τρία έτη από το διορισµό τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, παραµένουν στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή ως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

6. Το µόνιµο προσωπικό του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων και των κατόχων προσωποπαγών θέσεων, υπόκειται στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 21.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 δεν εφαρµόζονται για τα µέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Οµοίως δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις εκλογής για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

8. Για τη µετατροπή θέσης σε προσωποπαγή και την κατάληψή της σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου προβλέπονται προσωποπαγείς θέσεις, οι θέσεις αυτές καταργούνται µε τη µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει από τις θέσεις αυτές.

9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επανέρχονται και
διατηρούνται σε ισχύ έως τις 31-8-2013 οι διατάξεις των προεδρικών
διαταγµάτων 123/1984 (Α΄ 39), 187/1996 (Α΄ 145) και 390/1995 (Α΄ 217),
όπως αυτά κατά περίπτωση είχαν τροποποιηθεί.

Άρθρο 78

119

Μέλη Ε.Π.

1. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, οι βαθµίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή των µελών Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν στις βαθµίδες του καθηγητή πρώτης βαθµίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.

2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις µελών Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, µετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τοµέα ή του τµήµατος, νοείται ο διευθυντής σχολής.

3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθµίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόµενο για εξέλιξη καθηγητή, αντίστοιχα, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διέπονται έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού του ιδρύµατος από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού διατάξεις. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο έως τη δηµοσίευση του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού, τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τον Οργανισµό και τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται προσωρινά µε απόφαση της Συνέλευσης. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, για το χρονικό διάστηµα έως την κατάρτιση των µητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά µέλη επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων που τηρεί η ΑΔΙΠ, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 70.

4. Για τους αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις. Μετά τη δηµοσίευση του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού, οι καθηγητές αυτοί

120

εξακολουθούν να διατηρούν την προσωποπαγή θέση που κατέχουν, συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης, ψηφίζουν για την εκλογή τους και αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νόµου, του Οργανισµού και του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος.

5. α) Για τους µόνιµους επίκουρους καθηγητές που κατέχουν τακτική
θέση και τους επίκουρους µε θητεία καθηγητές που υπηρετούν ή έχουν
εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
περιπτώσεων α΄, β και γ΄ της παραγράφου 4 του προηγούµενου άρθρου,
αντίστοιχα.

β) Για τους επίκουρους καθηγητές, οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, έχουν εφαρµογή οι πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις. Εάν µέχρι την 31/12/2016 οι καθηγητές αυτοί αποκτήσουν τα απαιτούµενα προσόντα εξελίσσονται σε θέση τακτικού επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή. Σε διαφορετική περίπτωση παραµένουν στην προσωποπαγή θέση που κατέχουν.

6. α) Οι µόνιµοι καθηγητές εφαρµογών που έχουν διδακτορικό δίπλωµα
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του
επίκουρου καθηγητή, µε τις προϋποθέσεις και τις προθεσµίες που ισχύουν
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διατηρώντας τη µονιµότητά τους
στη βαθµίδα αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι
θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων
καθηγητών εφαρµογών, τις οποίες και καταλαµβάνουν.

β) Οι θέσεις των µόνιµων καθηγητών εφαρµογών χωρίς διδακτορικό δίπλωµα που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων καθηγητών εφαρµογών τις οποίες και καταλαµβάνουν. Οι κάτοχοί τους µπορούν, εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωµα µέχρι 31-12-2016, να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή µέχρι δύο φορές, διατηρώντας την µονιµότητά τους στην βαθµίδα αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι

121

διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Για τη διευκόλυνση στην απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος µπορεί να τους χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ειδική επιστηµονική άδεια, διάρκειας έως δύο ετών.

γ) Οι καθηγητές εφαρµογών που υπηρετούν µε θητεία ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µπορούν να υποβάλουν αίτηση για µονιµοποίηση ή εξέλιξη, εφόσον έχουν τα νόµιµα προσόντα για την επόµενη βαθµίδα, µε τις προϋποθέσεις και τις προθεσµίες που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της µονιµοποίησης. Σε περίπτωση µονιµοποίησής τους, οι θέσεις τους µετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις µόνιµων καθηγητών εφαρµογών, τις οποίες και καταλαµβάνουν έως την εξέλιξή τους στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή διατηρώντας τη µονιµότητά τους στη βαθµίδα αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν µονιµοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυµα κατά τη λήξη της θητείας τους.

δ) Οι υπηρετούντες καθηγητές εφαρµογών µετά τη µονιµοποίησή τους, διατηρούν τη µονιµότητα και στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον εξελιχθούν.

6. Οι Καθηγητές Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε προσωποπαγείς βαθµίδες, διατηρούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, ως έχει διαµορφωθεί

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται και για το Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3404/2005 (A΄ 260) διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 79 Λοιπές κατηγορίες προσωπικού

1. Υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου βοηθοί, επιµελητές και επιστηµονικοί συνεργάτες των Πανεπιστηµίων, διατηρούν τις

122

θέσεις τους µε τα ίδια καθήκοντα έως την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

2. Οι γραµµατείς των Α.Ε. Ι. που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισµού τους κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξαντλούν τη θητεία για την οποία έχουν εκλεγεί, η οποία µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του πρύτανη, ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου, έως την εκλογή νέου γραµµατέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Αν δεν έχει εκλεγεί γραµµατέας κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή αν λήξει η θητεία του γραµµατέα που υπηρετεί χωρίς να παραταθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, τα καθήκοντα του γραµµατέα µπορεί να ανατίθενται προσωρινά, µε την ίδια διαδικασία, σε γενικό διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, σε προϊστάµενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύµατος έως την εκλογή του νέου γραµµατέα.

3. Από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29:

α) Οι θέσεις µελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων των κλάδων Ι και ΙΙ µετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα. Οι κάτοχοι των θέσεων µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µπορούν, µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, να ζητήσουν τη µετατροπή των θέσεών τους σε θέσεις Ε.Ε.Π. εφόσον το γνωστικό αντικείµενο του διδακτορικού τους διπλώµατος είναι ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το ίδρυµα. Η κρίση για τη συνάφεια γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 4, µε αντικατάσταση του µέλους Ε.ΔΙ.Π. από µέλος Ε.Ε.Π.

β) οι θέσεις των µελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. µετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29 και

γ) οι θέσεις των µελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. µετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29.

123

δ) Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση ου Οργανισµού του ιδρύµατος, οι υπηρετούντες στο ίδρυµα µε συµβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.Ε.Π., εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το ίδρυµα. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της κοσµητείας, ύστερα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα µέλος Ε.Ε.Π. που ορίζονται από τον κοσµήτορα, και σχετική πράξη του πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Μέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του Οργανισµού του
ιδρύµατος, οι υπηρετούντες στο ίδρυµα στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. που
προβλέπεται στο άρθρο 29 έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την ένταξή τους στην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., εφόσον διαθέτουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής
τους τα προσόντα για το διορισµό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη
πραγµατοποιείται µε απόφαση της κοσµητείας, ύστερα από εισήγηση
τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα µέλος
Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον κοσµήτορα, και σχετική πράξη του πρύτανη,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Όσοι υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε θέσεις
του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων της περίπτωσης γ’ του
κεφαλαίου Δ΄ του 38 του ν. 1404/1983 διατηρούν τις θέσεις τους έως την µε
οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε και
καταργούνται οι θέσεις αυτές.

Άρθρο 80 Λοιπές µεταβατικές διατάξεις

1. Έως τη συγκρότηση των Συµβουλίων των Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η εισήγηση που απαιτείται για την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, παρέχεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, τέσσερα ή δύο από τα εσωτερικά και τρία ή δύο από τα εξωτερικά µέλη των δεκαπενταµελών ή

124

ενδεκαµελών Συµβουλίων των Α.Ε.Ι., αντίστοιχα, πλην του προέδρου και του αναπληρωτή του προέδρου, διορίζονται για θητεία δύο ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγµατοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή τους.

3. Στα Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν τη διοίκηση των Α.Ε.Ι. έως τη λήξη της θητείας της επιτροπής αυτής.

4. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) και το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) εξακολουθούν να διέπονται από τις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες ειδικές διατάξεις. Κατά τα άλλα εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου.

5. α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού κάθε ιδρύµατος ή την έκδοση
του πρότυπου Οργανισµού των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να εφαρµόζονται για το
ίδρυµα αυτό οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις
που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήµατα και τη συγκρότηση και λειτουργία των
πειθαρχικών συµβουλίων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πλην των
καθηγητών, τις φοιτητικές λέσχες, τα εργαστήρια, τις κλινικές και τα µουσεία
και την υγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών. Για την εφαρµογή των
διατάξεων που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, από τη συγκρότηση των σχολών και των
οργάνων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπου γίνεται
αναφορά σε τµήµα ή τοµέα νοείται η σχολή και όπου γίνεται αναφορά σε
όργανα του τµήµατος ή του τοµέα νοείται η κοσµητεία της σχολής.

β) Για την κατά τα ανωτέρω εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήµατα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συµβουλίων των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, όπου γίνεται αναφορά σε αντιπρυτάνεις και µέλη Δ.Ε.Π ή Ε.Π. νοούνται οι αναπληρωτές πρύτανη και οι καθηγητές, αντίστοιχα, όπου γίνεται αναφορά σε Ε.Ε.ΔΙ.Π. νοείται το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), όπου αναφέρεται το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) νοείται το Ε.Ε.Π. και όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συµβούλιο ή το Συµβούλιο τµήµατος νοείται η κοσµητεία σχολής.

γ) Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, όπου στις διατάξεις που παραµένουν σε σχύ σύµφωνα µε το άρθρο 81 και αφορούν πειθαρχικά

125

θέµατα των καθηγητών, γίνεται αναφορά σε πρύτανη ή αντιπρύτανη νοείται ο πρύτανης.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εφαρµόζονται στα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, έως την έκδοση των Οργανισµών τους.

7. Η ισχύς των άρθρων 23 και 24 αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013. Έως τότε εφαρµόζονται οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 δεν εφαρµόζεται για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έχουν θεµελιώσει δικαίωµα εκπαιδευτικής άδειας σύµφωνα µε τις κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ισχύουσες διατάξεις.

9. α) Όσοι φοιτητές συµπληρώνουν στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης του διπλάσιου αριθµού εξαµήνων απ’ όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά δύο εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

β) Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης του αριθµού εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά τέσσερα εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

γ) Όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας µικρότερης από αυτήν της προηγούµενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συµπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης µε το διπλάσιο αριθµό εξαµήνων απ’ όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα να διακόψουν, µε έγγραφη αίτηση τους

126

στη γραµµατεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάµηνα, συνεχόµενα ή µη, επιθυµούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών. Τα εξάµηνα αυτά δεν προσµετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.

ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσµήτορα της οικείας σχολής, µε την οποία βεβαιώνονται και τα µαθήµατα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

10. α) Έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 και στο πλαίσιο του συστήµατος της δωρεάν διανοµής έντυπων συγγραµµάτων, οι συνελεύσεις των µηµάτων συντάσσουν κατ’ έτος κατάλογο συγγραµµάτων ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα που ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωµένο στο γνωστικό αντικείµενο κάθε µαθήµατος. Ο κατάλογος συγγραµµάτων καταχωρίζεται κάθε φορά ως σύνολο, αµέσως µετά τη σύνταξη του, στο διαδικτυακό τόπο της σχολής κάθε Α.Ε.Ι.

β) Ο ως άνω κατάλογος περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόµενο διδακτικό σύγγραµµα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο µάθηµα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράµµατα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα (Κ.Π.Σ.) ΕΥΔΟΞΟΣ και συντάσσεται µετά από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της δωρεάν προµήθειας από τους φοιτητές αριθµού συγγραµµάτων ίσου µε τον αριθµό των υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου από τον κατάλογο διδακτικών συγγραµµάτων της περίπτωσης α΄.

δ) Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράµµατα σε φοιτητές:

127

αα) που παρακολουθούν πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και

ββ) για µαθήµατα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραµµα.

11. α) Μέχρι την ίδρυση σχολής ή σχολών µεταπτυχιακών σπουδών και
τη συγκρότηση των οργάνων τους, για τα υφιστάµενα Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών
διατριβών εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄
148), όπω σχει. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών µετά τη
συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
νόµου αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
νοείται η οικεία κοσµητεία.

β) Στο άρθρο µόνο της Υ.Α. 75548/Β7/2010 (Β’ 1032) περιλαβάνονται και όλα τα Π.Μ.Σ. που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι.

12. α) Το αργότερο µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, ορίζεται ο πρόεδρος της ΑΔΙΠ. Το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από
τον ορισµό του Προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη
των µελών του Συµβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή της. Με τη
συγκρότηση του Συµβουλίου παύει η θητεία των µελών της Ολοµέλειας της
Α.ΔΙ.Π. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι επιτροπές
αξιολόγησης των υποψηφίων µελών του Συµβουλίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 67 ορίζονται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου.

β) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, τα µισά από τα µέλη του Συµβουλίου της Αρχής διορίζονται για θητεία τριών ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγµατοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή του, και τα άλλα µισά από τα µέλη για θητεία έξι ετών.

γ) Εκκρεµείς διαδικασίες αξιολόγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3374/2005 ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου. Για τις σχολές και τα τµήµατα των Α.Ε.Ι., για τα οποία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αξιολόγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3374/2005, η διαδικασία αυτή αρχίζει και ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, όπου σε αυτές αναφέρεται η Ολοµέλεια της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του Συµβουλίου της ΑΔΙΠ νοείται το Συµβούλιο αυτό.

128

δ) Τα προγράµµατα σπουδών που παρέχονται από τµήµατα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου θεωρούνται πιστοποιηµένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης σύµφωνα µε το επόµενο εδάφιο. Η διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου αρχίζει σε κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από σχετική δηµόσια πρόσκληση της Αρχής και αίτηση του οικείου ιδρύµατος, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση, καθώς και µετά την ανάπτυξη του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι., µε βάση τις κοινές αρχές και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Αρχής.

ε) Μέχρι την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 14 και τη συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3374/2005 που αφορούν τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

13. Το χρονικό διάστηµα θητείας που έχει διανυθεί σε µονοµελή ή συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. ή της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν προσµετράται για τον υπολογισµό της ανώτατης διάρκειας άσκησης καθηκόντων σε µονοµελή ή συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. ή της ΑΔΙΠ, αντίστοιχα, όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

14. Τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985 καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δηµοσίευση των Οργανισµών των οικείων ιδρυµάτων. Έως την κατάργησή τους σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο µπορούν να συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως από τα ν.π.ι.δ. των οικείων ιδρυµάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε απόφαση του Συµβουλίου ή των Συµβουλίων των οικείων ιδρυµάτων.

15. Τα ειδικά νοµικά πρόσωπα για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982 και της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δηµοσίευση των Οργανισµών του οικείων ιδρυµάτων. Έως την κατάργησή τους σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο µπορούν να συγχωνεύονται δι’

129

απορροφήσεως από τα ν.π.ι.δ. των οικείων ιδρυµάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε απόφαση των Συµβουλίων των οικείων ιδρυµάτων.

16. Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέπεται στις δύο προηγούµενες παραγράφους, το ν.π.ι.δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση, σύµφωνα µε το νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις των απορροφούµενων νοµικών προσώπων και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούµενων νοµικών προσώπων συνεχίζονται από το ν.π.ι.δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορροφούµενα νοµικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Τα απορροφούµενα νοµικά πρόσωπα µεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στο ν.π.ι.δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και το τελευταίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νοµέας κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούµενων νοµικών προσώπων, µε την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών. Το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νοµικών προσώπων µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την ίδια σχέση εργασίας στο ν.π.ι.δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και αποτελεί προσωπικό του, διατηρώντας τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Το διοικητικό συµβούλιο του ν.π.ι.δ, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών από τη συγχώνευση, υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του ν.π.ι.δ. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του πρύτανη του οικείου ιδρύµατος. Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου. Οµοίως ατελώς πραγµατοποιούνται οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές. Με πράξη του διοικητικού συµβουλίου του ν.π.ι.δ.

130

του άρθρου 58 ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα που αφορά συγχώνευση, και ιδίως τη µεταφορά και ένταξη του προσωπικού.

17. α) Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών,
από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, όπου γίνεται αναφορά σε τµήµα νοείται η
σχολή και όπου αναφέρονται ο Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού
και Ανάπτυξης και το Πρυτανικό Συµβούλιο νοούνται ο αρµόδιος
αναπληρωτής πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. και η Σύγκλητος ή η Συνέλευση
Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

β) Από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 58, το Συµβούλιο του οικείου ιδρύµατος αποφασίζει για την ανάθεση ή µη της διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων έρευνας στο οικείο ν.π.ι.δ. και την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε περίπτωση κατάργησης του Ε.Λ.Κ.Ε., το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε. µετακινείται σε άλλες οργανικές µονάδες του ιδρύµατος. Το προσωπικό αυτό µπορεί, µε αίτησή του, να αποσπάται στο ν.π.ι.δ. µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του ν.π.ι.δ. και γνώµη του υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου του ιδρύµατος.

18. Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171) καταργούνται από την ίδρυση σχολής δια βίου µάθησης στο οικείο ίδρυµα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Από την κατάργησή τους, το µε κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των Ινστιτούτων αυτών µετακινείται στη σχολή δια βίου µάθησης.

19. Τέσσσερα έτη µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ανατίθεται στην ΑΔΙΠ η συγκρότηση οµάδας εµπειρογνωµόνων µε διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση των αλλαγών του παρόντος νόµου και τη σύσταση προτάσεων για τυχόν αναθεώρηση διατάξεων. Η οµάδα εµπειρογνοµώνων συντάσσει έκθεση µέσα σε 6 µήνες από τη συγκρότησή της και την υποβάλλει στον Υπουργό. Για την υποστήριξη της οµάδας η ΑΔΙΠ συλλέγει τα

131

απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου.

20. α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, οι κατά το επόµενο ρθρο καταργούµενες διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα που προβλέπεται να ρυθµιστούν µε τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος, εξακολουθούν να εφαρµόζονται για κάθε ίδρυµα µέχρι τη δηµοσίευση του Οργανισµού του.

β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, από τη δηµοσίευση του Οργανισµού κάθε δρύµατος δεν εφαρµόζονται για το συγκεκριµένο ίδρυµα οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις για τα Α.Ε.Ι.

γ) Μέχρι τη δηµοσίευση του Εσωτερικού Κανονισµού κάθε ιδρύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 6, τα προβλεπόµενα σε αυτόν ζητήµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις των αρµόδιων, βάσει του παρόντος νόµου, οργάνων του οικείου ιδρύµατος και, έως τη συγκρότησή τους, µε απόφαση του πρύτανη του ιδρύµατος.

Άρθρο 81 Καταργούµενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου και, ιδίως:

1. ο νόµος 5343/1932 (Α΄ 86), εκτός των άρθρων 120 έως και 123, 326, 327 και 329 έως και 333,

2. ο α.ν. 553/1968 (Α 210),

3. τα άρθρα 1, 2, 3, 6, οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 7, τα άρθρα 8, 9, 10, το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 11, το άρθρο 12, το άρθρο 13 µε την εξαίρεση της παραγράφου 5, τα άρθρα 14, 15 και 16, το άρθρο 17 µε τις εξαιρέσεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1, τα άρθρα 18, 20, 21, 22, το άρθρο 23 µε εξαίρεση την περίπτωση γ της παραγράφου 3 που καταργείται µόνο όσον αφορά τα Α.Ε.Ι. και τα άρθρα 24, 25 και 29 έως και 35 του ν. 1268/1982,

4. τα άρθρα 1, 3, οι παράγραφοι 2 έως και 6 του άρθρου 4, τα άρθρα 5, 6, 8 έως και 22, 24, 26 έως και 30, καθώς και τα άρθρα 33, 34, οι

132

παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 35, τα άρθρα 36 έως και 39,οι παράγραφοι 11, 12 και 13 του άρθρου 48 και η παράγραφος 10 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 (Α’ 173),

5. η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (Α’ 23),

6. τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1514/1985 (Α’ 13),

7. τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1674/1986 (Α’ 203),

8. τα άρθρα 3, 6, οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 και η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147),

9. τα άρθρα 1 έως και 5, το άρθρο 6 µε την εξαίρεση της παραγράφου 12, το άρθρο 7, το άρθρο 8 µε την εξαίρεση της παραγράφου 7, τα άρθρα 9 έως και 16, το άρθρο 19, τα άρθρα 22 και 23, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 25 καθώς και οι παράγραφοι, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22 και 28 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (Α’ 159),

10. το άρθρο 4 του ν. 2174/1993 (Α’ 210),

11. το στοιχείο α’ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (Α’ 18),

12. η παράγραφος 2 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 2327/1995 (Α’ 156),

13. τα άρθρα 1, 5, 6 και 7 του ν. 2454/1997 (Α’ 7),

14. τα άρθρα 1, 2 και 3 και η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α’ 160),

15. τα άρθρα 1, 2, 3, 5, το άρθρο 6 µε την εξαίρεση της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3, καθώς και τα άρθρα 7, 8, 9, 11, 12 και 14 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218),

16. η παράγραφος 8, οι περιπτώσεις α, β, γ και ε της παραγράφου 11 και οι παράγραφοι 21 και 25 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998 (Α’ 136),

17. τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2752/1999 (Α’ 248), η παράγραφος 7 του άρθρου 11, το άρθρο 13, το οποίο καταργείται από τη δηµοσίευση του π.δ. της παρ. 6 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου, η περίπτωση α της παραγράφου 5, οι παράγραφοι 20, 25 και 41 του άρθρου 14, η παράγραφος 1, µε την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ’, του άρθρου 15, η οποία καταργείται από την δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του παρόντος νόµου,

133

καθώς και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2817/2000 (Α’ 78),

18. η περίπτωση β της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α’ 114),

19. οι παράγραφοι 13, 17, 19 έως και 27, 30 και 31 του αρ. 3 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),

20. τα άρθρα 9 και 10 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), από την ίδρυση στο οικείο Ίδρυµα της Σχολής δια βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου,

21. η παράγραφος 4 µε εξαίρεση το πρώτο εδάφιο και η παράγραφος 5 του άρθρου 2 καθώς και τα άρθρα 5, 6, 11 και 12 του ν. 3374/2005 (Α’ 189),

22. η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3404/2005 (Α’ 260),

23. η περίπτωση α της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 1 έως και 7 και η παράγραφος 9 του άρθρου 3, η περίπτωση α της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 4, τα άρθρα 5, έως και 8, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9, τα άρθρα 10 έως και 18, το άρθρο 21, η παράγραφος 1 του άρθρου 22, η παράγραφος 4 του άρθρου 23, οι παράγραφοι 1, 2, 6 και 7 του άρθρου 24 καθώς και οι παράγραφοι 2, 6, 7 και 10 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),

24. τα άρθρα 1 έως και 10 του ν. 3685/2008 (Α’ 148), µε την εξαίρεση της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 1,

25. τα άρθρα 1 έως και 7, 12 έως και 14, 16, 19, 21,23, 24 και 25 του ν. 3794/2009 (Α’ 156),

26. οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), ενώ κατ’ εξαίρεση η παράγραφος 5 του άρθρο 34 διατηρείται σε ισχύ µόνο για την εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010,

27. το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),

28. το π.δ. 275/1983 (Α’ 103),

29. το π.δ. 327/1983 (Α’ 117),

30. το κεφ. β’ του π.δ. 387/1983 (Α’ 141),

31. το π.δ. 388/1983 (Α’ 141),

32. το π.δ. 389/1983 (Α’ 141),

33. το π.δ. 459/1983 (Α’ 175),

134

34. το π.δ. 473/1983 (Α’ 181),

35. το π.δ. 509/1983 (Α’ 195),

36. το π.δ. 31/1984 (Α’ 8),

37. το π.δ. 123/1984 (Α’ 39),

38. το π.δ. 411/1984 (Α’ 142),

39. το π.δ. 497/1984 (Α’ 176),

40. το π.δ. 567/1984 (Α’ 204),

41. το π.δ. 265/1985 (Α’ 99), το οποίο καταργείται από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφαση της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 53,

42. το π.δ. 327/1985 (Α’ 115),

43. το π.δ. 46/1989 (Α’ 21),

44. το π.δ. 380/1989 (Α’ 167),

45. το π.δ. 444/1993 (Α’ 184),

46. το π.δ. 124/1994 (Α’ 91),

47. το π.δ. 390/1995 (Α’ 217),

48. το π.δ. 187/1996 (Α’ 145),

49. το π.δ. 227/1996 (Α’ 174),

50. το π.δ. 163/2002 (Α’ 149),

51. το π.δ. 35/2003 (Α’ 36),

52. το π.δ. 45/2003 (Α’ 46).

53. το π.δ. 212/2004 (Α’ 190),

54. το π.δ. 34/2005 (Α’ 52),

55. το π.δ. 36/2007 (Α’ 32),

56. το π.δ. 226/2007 (Α’ 255),

57. το π.δ. 160/2008 (Α’ 220), µε εξαίρεση τα άρθρα 5, 6 και 7, και τα άρθρα 22 έως και 28, και

58. το π.δ. 178/2009 (Α’ 208).

135

136

Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα,

2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

137

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

138

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.