Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας: Προκριματικές και εισαγωγικές εξετάσεις Δραματικής Σχολής ΚΘΒΕ 2013

Dramatiki Sxoli kratikou theatrou voreiou elladas

Από την Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, η Γραμματεία της Σχολής θα δέχεται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις Προκριματικές και Εισαγωγικές Εξετάσεις της Σχολής

από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013
έως και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013
εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ( επικυρωμένη φωτοτυπία)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • 8 ( ΟΚΤΩ) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το εικοστό πέμπτο.

Ώρες υποβολής των δικαιολογητικών από 9:00 π.μ. έως 2:30 μ.μ.

Η Γραμματεία στης Σχολής βρίσκεται στον 1ο όροφο στο κτίριο της Μονής Λαζαριστών στη Σταυρούπολη (Κολοκοτρώνη 25-27& Θράκης).

Σημείωση: Η Γραμματεία της Σχολής θα είναι κλειστή από 1 / 8 / 2013 έως και 29 / 8 / 2013.

Από τη γραμματεία της Σχολής

Πληροφορίες και Όροι Συμμετοχής

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Μονή Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 25-27 & Θράκης
564 30 Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310 589.104, 2310 589.110 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ

H Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κ.Θ.Β.Ε. ανήκει στην Ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (τριτοβάθμια) βάσει του Π.Δ. 336/14/6/89. Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η Σχολή είναι κρατική και η φοίτηση είναι δωρεάν. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή ανώτερης εκπαίδευσης στη Δραματική Τέχνη και η άρτια μόρφωση καλλιτεχνών και λειτουργών της Ελληνικής σκηνής.

Στη Σχολή διδάσκονται πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα, που αποβλέπουν σε μια όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη θεατρική παιδεία: Υποκριτική, Αγωγή του Προφορικού Λόγου (ορθοφωνία), Κινησιολογία, Χορός, Μουσική, Θεατρικό Τραγούδι, Ιστορία και Πρακτική Κινηματογράφου, Σκηνογραφία, Ενδυματολογία, Δραματολογία, Ιστορία Ελληνικού και ξένου Θεάτρου, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μακιγιάζ, Ξιφασκία, Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί κ.α. Επίσης γίνονται σεμινάρια, διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις πάνω σε θέματα του Θεάτρου και της Τέχνης γενικότερα.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Προηγούνται οι προκριματικές εξετάσεις και ακολουθούν οι εισαγωγικές, οι οποίες ολοκληρώνονται μέχρι τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Κ.Θ.Β.Ε

 1. Ο υποψήφιος στις 10 Σεπτεμβρίου του έτους που γίνονται οι εξετάσεις πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο-έβδομο (17) έτος της ηλικίας του.
 2. Ο υποψήφιος μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις Προκριματικές και Εισαγωγικές εξετάσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εικοστό-πέμπτο (25) έτος της ηλικίας του.
 3. Αν ο υποψήφιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο (18) έτος της ηλικίας του η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα, επικυρωμένη από την Αρχή.
 4. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή κάτοχος απολυτηρίου άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφ’ όσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική σύμβαση.
 5. Αν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός, πρέπει να γνωρίζει διαπιστωμένα άπταιστα την ελληνική γλώσσα.
 6. Ο υποψήφιος δεν πρέπει να πάσχει από μολυσματική νόσο.
 7. Ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις προκριματικές και εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλει στη Σχολή, από τις 1 μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου του έτους που γίνονται οι εξετάσεις, αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από:
  α. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου λυκείου επικυρωμένο από την Αρχή
  β. 8 έγχρωμες φωτογραφίες
  γ. πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας επικυρωμένο από την Αρχή
 8. Με ανακοίνωση στους πίνακες της Σχολής και στον ημερήσιο τοπικό τύπο η Δραματική Σχολή θα ενημερώσει τους υποψηφίους για την συγκεκριμένη ημερομηνία των προκριματικών και εισαγωγικών εξετάσεων και τον χώρο στον οποίο θα διεξαχθούν.
 9. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι αν δεν προκριθεί στις προκριματικές εξετάσεις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής.
 10. Κάθε υποψήφιος των προκριματικών εξετάσεων πρέπει να απαγγείλει από μνήμης ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής δύο (2) αποσπάσματα (μονόλογοι, ένας από αρχαίο έργο ή κλασικό, και ένας από σύγχρονο) έργων της αρεσκείας του και ένα ποίημα.
 11. Τα αποτελέσματα των προκριματικών εξετάσεων ανακοινώνονται την επομένη των εξετάσεων στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής.
 12. Όσοι υποψήφιοι προκριθούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής στην παρακάτω ύλη:
  α. Υποκριτική – αυτοσχεδιασμός (ένας θεατρικός μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου -διαφορετικός από τον α’ γύρο- και δύο μονόλογοι που θα δοθούν εγκαίρως από τη Σχολή.
  β. Τραγούδι (επιλογή του υποψηφίου, κατά προτίμηση ελληνικό)
  γ. Στοιχειώδης κίνηση
  δ. Στοιχειώδεις γνώσεις θεάτρου και λογοτεχνίας (γραπτά)
 13. Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων ανακοινώνονται την επομένη της λήξης των εξετάσεων στους πίνακες ανακοινώσεων της Σχολής. Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικώς.
 14. Η συμπλήρωση από τους υποψηφίους της αίτησης-δήλωσης υποψηφιότητας είναι υποχρεωτική.
 15. Οι όροι συμμετοχής για τις προκριματικές και εισαγωγικές εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος καθώς και τα πιστοποιητικά και οι φωτογραφίες είναι οι κανόνες των εξετάσεων. Πρέπει να είναι εις γνώσιν των υποψηφίων και θεωρούνται απαραβίαστοι. 

  Δραματική Σχολή

  Η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ιδρύθηκε το 1973. Οι σπουδές διαρκούν τρία (3) χρόνια και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν. Οι προκριματικές και εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Κατά μέσο όρο εισάγονται κάθε χρόνο δέκα με δώδεκα σπουδαστές.

  Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή είναι: Υποκριτική – αυτοσχεδιασμός, κίνηση, μουσική, χορός, θεατρικό τραγούδι, αγωγή λόγου, δραματολογία, ιστορία ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, ιστορία λογοτεχνίας, ιστορία ενδυματολογίας και σκηνογραφίας.

  Στη σχολή διοργανώνονται επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θεατρικά σεμινάρια. Η Σχολή διαθέτει θεατρική βιβλιοθήκη για τη σπουδή και ενημέρωση των σπουδαστών της.

  Υπεύθυνος Σπουδών της Δραματικής Σχολής είναι ο κ. Γιάννης Ρήγας. 

  Μονή Λαζαριστών – Σκηνή Σωκράτης Καραντινός

  Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη

  Χωρητικότητα:
  621 θέσεις

  Τηλέφωνο: 2315 200 200

  Πρόσβαση: Με λεωφορείο:
  34 Πλατεία Δικαστηρίων – Άνω Ηλιούπολη
  38 Πλατεία Δικαστηρίων – Νέα Ευκαρπία
  27 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο – Αμαξ. Σταυρούπολης
  56 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο – Ωραιόκαστρο

  Οι αίθουσες του Κ.Θ.Β.Ε., διαθέτουν άρτιο τεχνικό εξοπλισμό και έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις λευκωμάτων και συνέδρια. Πληροφορίες παραχωρήσεων στο τηλ. 2315200013, e-mail: s.tzolopoulos@ntng.gr, k.prantsidis@ntng.gr

  Σημείωση: Το πλάνο είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να επιφέρονται αλλαγές στις θέσεις που εμφανίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κύριο Μπίκα (tameia@ntng.gr & 2315 200 200)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.