Ματαίωση του 41ου Grand Prix Μαρία Κάλλας – Πιάνο που είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2019 ||| Ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού || Απάντηση Διεθνούς Καλλιτεχνικού κέντρου Atheneum

Αθήνα, 5/6/2019

Δελτίο Τύπου

Ματαίωση του 41ου Grand Prix Μαρία Κάλλας – Πιάνο που είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2019

Το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum βρίσκεται στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει την ματαίωση του 41ου διεθνούς διαγωνισμού Grand Prix Μαρία Κάλλας – Πιάνο, τον οποίο προετοίμαζε, επί ένα έτος, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και με το Ωδείο Αθηνών.

Το Δ.Κ.Κ. Athenaeum, συνεπές στην μεγάλη του παράδοση, είχε φροντίσει εγκαίρως για την ανάρτηση των απαραίτητων καταχωρίσεων σε όλα τα διεθνώς σημαντικά ειδικά έντυπα καθώς και στην ιστοσελίδα του, αφού είχε προηγουμένως εξασφαλίσει την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας, και δέχτηκε δηλώσεις συμμετοχής και ενδιαφέροντος από περισσότερους από 40 καλλιτέχνες απ’ όλον τον κόσμο. Δυστυχώς, και παρά τις επανειλημμένες πολύμηνες – έως και σήμερα- προσπάθειές του γραπτώς, με την κατάθεση των σχετικών ογκωδών φακέλων στο ΥΠΠΟΑ ως αρμόδιο φορέα διαβίβασης της επιχορήγησης, όσο και τηλεφωνικώς προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μυρσίνη Ζορμπά, ώστε να συνυπογράψει την σχετική απόφαση, η όποια επαφή με την Υπουργό κατέστη παντελώς και αναιτιολόγητα αδύνατη.

Για τη διαφύλαξη του κύρους του Grand Prix Μαρία Κάλλας καθώς και των φορέων διοργάνωσής του -και με δεδομένο ότι ο εναπομείνας χρόνος δεν κρίνεται επαρκής για την με το γνωστό κύρος και αξιώσεις πραγματοποίηση του υψηλότατου επιπέδου δυσκολίας και σημασίας διαγωνισμού- επιλέχθηκε η ματαίωσή του για το 2019 ως τη μοναδική ηθικά επιβεβλημένη στάση.

Το Δ.Κ.Κ. Athenaeum ευχαριστεί θερμά όλους όσοι με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν στην προοπτική πραγματοποίησης του 41oυ Grand Prix Μαρία Κάλλας – Πιάνο, λυπάται για την αναστάτωση που τυχόν προκάλεσε στους συμμετέχοντες απ’ όλον τον κόσμο, και προσβλέπει στην επαρκή συνθήκη που θα επιτρέψει στο άμεσο μέλλον την πραγματοποίηση του Grand Prix Μαρία Κάλλας.

Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum: 210 3211987, contact@athenaeum.com.gr

18:50 | 05.06.2019

Απάντηση του ΥΠΠΟΑ στην ανακοίνωση του Διεθνούς Καλλιτεχνικού κέντρου Atheneum

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώθηκε ότι το Διεθνές Καλλιτεχνικό κέντρο Atheneum ακυρώνει το διαγωνισμό Grand Prix Μαρία Κάλλας- Πιάνο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από το ΥΠΠΟΑ.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν πάντα αρωγός και υποστηρικτής της διοργάνωσης με χρηματοδοτήσεις είτε μέσω ΕΣΠΑ, είτε με έκτακτες χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο, ενώ το 2017 ο διαγωνισμός στηρίχθηκε οικονομικά από το ΠΔΕ με ποσό που έφτασε στις 255 χιλιάδες ευρώ.

Η Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού, καθ ύλην αρμόδια για το ζήτημα, ζήτησε εγκαίρως από τους διοργανωτές πλήρη φάκελο που να περιλαμβάνει εκτενές επιχειρησιακό σχέδιο, ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σχετικά με την πορεία των βραβευθέντων, στοιχεία για το αν ο διαγωνισμός έχει βοηθήσει στην καριέρα των συμμετεχόντων, το δίκτυο που ενδεχομένως δημιουργήθηκε, από πού παρατηρείται εύρος προέλευσης των υποψηφίων και τι δράσεις γίνονται για την επέκτασή του, καθώς και αν υπάρχουν άλλα δρώμενα όπως μουσικά συνέδρια.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση και την απόφαση του ΥΠΠΟΑ να χρηματοδοτήσει μέσω ΠΔΕ το διαγωνισμό στο παρόν και στο μέλλον.
Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού προς το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο που κοινοποιήθηκε στο γραφείο Υπουργού στις 30/05/2019, το Κέντρο Αtheneum δεν προσκόμισε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, άρα ο φάκελος δεν ήταν πλήρης και ως εκ τούτου η Διεύθυνση δεν δύναται να εισηγηθεί υπέρ της χρηματοδότησης.

Είναι λοιπόν σαφές ότι η Υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά δεν είναι δυνατόν να υπογράψει για τη χρηματοδότηση του διαγωνισμού χωρίς τη θετική εισήγηση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, ούτε να πραγματοποιεί συναντήσεις με φορείς αν προηγουμένως δεν έχει την επίσημη εισήγηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Αθήνα, 5/6/2019

Δελτίο Τύπου

Ματαίωση του 41ου Grand Prix Μαρία Κάλλας – Πιάνο που είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2019

Λυπούμεθα, αλλά οφείλουμε να απαντήσουμε με στοιχεία στις αιτιάσεις που καταγράφονται στο Δελτίο Τύπου με το οποίο το ΥΠΠΟΑ απαντά για τα αίτια της μη χρηματοδότησης, που οδήγησαν στη ματαίωση του 41ου Διεθνούς Διαγωνισμού Grand Prix Μαρία Κάλλας – Πιάνο, τον οποίο προετοίμαζε το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum επί ένα έτος, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και με το Ωδείο Αθηνών.

Πρώτα και κύρια, όμως, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1974 και ο Διεθνής Διαγωνισμός του Grand Prix Μαρία Κάλλας για Πιάνο και Όπερα εναλλάξ, έχουν για πάνω από 40 χρόνια αφήσει το διακριτό τους ίχνος στην πολιτιστική /καλλιτεχνική ζωή του τόπου αλλά και διεθνώς, και θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απάντηση δεν εμπεριέχει την εκτίμηση και τον σεβασμό που οφείλονται σε μία τόσο μακρόχρονη και υψηλού επιπέδου προσφορά στην τέχνη της κλασικής μουσικής και του λυρικού τραγουδιού, αλλά και στο πλήθος των Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών μεγάλου κύρους που έχουν υποστηρίξει το θεσμό αλλά και τους νέους καλλιτέχνες του κόσμου.

Όσον αφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία, στην τελευταία επιστολή μας προς την Υπουργό Πολιτισμού στις 8.5.19 με αρ. Πρωτ. 4948 αναφέρουμε:

«Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ Πολιτισμού,

Μετά από επανειλημμένες και αποτυχημένες προσπάθειες να μιλήσουμε μαζί σας και μετά από τρείς επιστολές μας με την παράλληλη κατάθεση φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (28/1/2019 αρ. πρ.824, 1/3/2019αρ. πρ. 2177, 6/4/2019 αρ.πρ.3861) ζητούμε απλά την οριστική σας απάντηση ώστε σχετικά έγκαιρα να απαντήσουμε σε όλους αυτούς τους νέους πιανίστες που έχουν δηλώσει συμμετοχή ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 41ο Διεθνές Grand Prix Μαρία Κάλλας – Πιάνο (επισυνάπτουμε ένα μικρό δείγμα των σχετικών αιτήσεων). Σημειώνουμε ότι η επιχορήγηση για αυτό το διεθνές γεγονός της χώρας μας έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το μόνο που λείπει είναι η υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

εάν πραγματικά δεν ενδιαφέρεσθε να πραγματοποιηθεί αυτή η έγκυρη διεθνής διοργάνωση για νέους καλλιτέχνες και επιθυμείτε κατά την υπουργεία σας να διακοπεί το μουσικό αφιέρωμα, που άντεξε επί 40 χρόνια, διακονεί με συνέπεια την μνήμη της Μαρίας Κάλλας και αποτελεί τον θεσμοφύλακα ενός πολύ σημαντικού θεσμού, του Διεθνούς Διαγωνισμού που φέρει το όνομά της, επιβεβαιώνοντας με έναν ακόμα τρόπο ότι η Μαρία Κάλλας δεν ανήκει μόνο στον χώρο της μνήμης αλλά στη ζώσα μουσική πραγματικότητα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε ΓΡΑΠΤΩΣ.»

Επιπλέον: στις 12.2.2019 το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum έλαβε ηλεκτρονικά από την κ. Πολυξένη Λιβά, Προϊσταμένη του Τμήματος Μουσικής της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών & Κινηματογράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού έγγραφο με το οποίο ζητούνται από το Γραφείο της Υπουργού απαντήσεις στα ερωτήματα: Ποια είναι η φετινή συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών και με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και πως πιστεύει το Athenaeum ότι ενισχύει με τον διαγωνισμό την καριέρα των βραβευθέντων και τη σύνδεσή τους με το κοινό, όπως και ένα αναλυτικό ιστορικό των 40 χρόνων του διαγωνισμού. ΟΙ ζητούμενες απαντήσεις, το ιστορικό και πληροφορίες για τη διοργάνωση απεστάλησαν στην κ. Λιβά αυθημερόν στις 12.2.2019 και τέθηκαν ως συνημμένα στη δεύτερη επιστολή προς την Υπουργό την 1/3/2019 αρ. πρ. 2177.

Τέλος, το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι ο ογκώδης φάκελος που κατέθεσε θεωρήθηκε μη πλήρης, και δεν έχει, μέχρι σήμερα 5.6.2019, λάβει καμία γραπτή απάντηση σχετικά με την χρηματοδότηση του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται ότι κοινοποιήθηκε στο Γραφείο της Υπουργού στις 30.5.2019.

Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaeum: 210 3211987, contact@athenaeum.com.gr

[Νέα Καλοκαιρινά Σεμινάρια: Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου, Δημιουργίας Ταινίας Μικρού Μήκους με Τάμπλετ και Κινητό ή Φτιάξε Ταινία Μικρού Μήκους με το Κινητό ή το Τάμπλετ, Ιστορίας Κινηματογράφου, Μοντάζ Premiere και Avid, και Δημιουργίας Ντοκιμαντέρ ξεκινούν μέσα Ιουνίου 2019. Πληροφορίες- Δηλώσεις Ενδιαφέροντος και Εγγραφές στα τηλέφωνα 2130 159 816, 6944143564 και στο e-mail schoolofcinemagr@gmail.com ]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.