Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για «ποινικοποίηση» και μπλοκάρισμα των διαδηλώσεων  || ΜέΡΑ25: Επτά λόγοι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις || ενημέρωση από thepressproject.gr (4 άρθρα)

ΑΡΘΡΟ 1: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που προβλέπει πως οι κυβερνητικές Αρχές θα έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις, όταν δεν πληρούνται ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η «μείωση των δημόσιων συναθροίσεων», εάν κριθεί ότι υπάρχει πιθανότητα διαταραχής της «κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής», καθώς επίσης ορίζονται αυστηρότατες αρμοδιότητες για τον «οργανωτή», τον οποίο θα βαραίνουν και ποινικές ευθύνες. Παράλληλα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις «έκτακτης ανάγκης», κατά τις οποίες η αστυνομία θα επιτίθεται και θα διαλύει μια πορεία που «δεν θα πληρεί τα αυστηρά κριτήρια του νόμου».

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ενημέρωσε ότι κατατίθεται στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο που προβλέπει τον περιορισμό έως και την απαγόρευση διαδηλώσεων εάν δεν πληρούνται ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η «μείωση των δημόσιων συναθροίσεων», εάν κριθεί ότι υπάρχει πιθανότητα διαταραχής της «κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής», καθώς επίσης ορίζονται αυστηρότατες αρμοδιότητες για τον «οργανωτή», τον οποίο θα βαραίνουν και ποινικές ευθύνες. Παράλληλα το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις «έκτακτης ανάγκης», κατά τις οποίες η αστυνομία θα επιτίθεται και θα διαλύει μια πορεία που «δεν θα πληρεί τα αυστηρά κριτήρια του νόμου».

Στην τελική μορφή του νομοσχεδίου, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ακόμα και περιορισμός των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων «εάν πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή τους θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής». Στα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για μια τέτοια απόφαση θα περιλαμβάνεται και ο αριθμός των συμμετεχόντων.

Παράλληλα θα είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση της συγκέντρωσης από τον οργανωτή, όπως και να ορίζεται αυτός, στην Αστυνομία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η κατάφωρη ποινικοποίηση της διαδήλωσης, εφόσον ο νόμος θα είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στον οργανωτή, ο οποίος θα ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας τους. Ωστόσο εάν ο οργανωτής, έχει λάβει όλα τα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνάθροισης, τότε θα απαλλάσσεται από την ευθύνη.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι «από την ευθύνη αυτή απαλλάσσεται εάν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεξαγωγή της συνάθροισης και αποδεικνύει ότι είχε λάβει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή της ζημιάς». Ο οργανωτής βάσει του νόμου, δηλαδή, θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψει εάν μια συγκέντρωση, πιθανόν χιλιάδων ανθρώπων, θα καταλήξει σε επεισόδια ή «θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικοοικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής».

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση κάνει και «δώρο» δύο εξαιρέσεις, καθώς το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι «Δεν απαιτείται γνωστοποίηση για τις δημόσιες συναθροίσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεμβρίου». Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο, επιχειρεί να διασφαλίσει την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, διασφαλίζοντας ισόρροπα την ακώλυτη άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος των πολιτών και τη δημόσια ασφάλεια και τη μη υπέρμετρη διαταραχή της κοινωνικοοικονομικής ζωής μιας ορισμένης περιοχής.

Εξιλαστήριο θύμα ο «οργανωτής»

Ο «οργανωτής» της κάθε πορείας, θα είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει είτε στην ΕΛ.ΑΣ. είτε στο Λιμενικό τον τόπο και τον χρόνο της διαδήλωσης, εγγράφως ή μέσω Διαδικτύου.

Το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να δηλωθούν τα χαρακτηριστικά της διαδήλωσης είναι ασφυκτικά στενό, καθώς ο οργανωτής, σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιος, εκτός από το να δηλώσει τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του, θα πρέπει να προσδιορίσει ακόμα και τον χρόνο έναρξης και λήξης της συνάθροισης, τον σκοπό, καθώς και την προτεινόμενη διαδρομή.

Αναφορικά με τις «υποχρεώσεις» του υπευθύνου για την πορεία, το σχέδιο νόμου, ορίζει ότι, «ο οργανωτής συνεργάζεται με την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική Αρχή και ιδίως με τον αστυνομικό ή λιμενικό διαμεσολαβητή και θα συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους παρέχοντας τη συνδρομή του στην προσπάθεια για την τήρηση της τάξης και την ομαλή πραγματοποίηση της συνάθροισης. Ενημερώνει τους μετέχοντες στη συνάθροιση για την υποχρέωσή τους να μη φέρουν και χρησιμοποιούν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας και ζητά την παρέμβαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής Αρχής για την απομάκρυνση ατόμων που φέρουν τέτοια αντικείμενα».Επίσης επιχειρείται και η στοχοποίηση ακόμα και της περιφρούρησης της εκάστοτε συνάθροισης εφόσον το νομοσχέδιο απαιτεί από τον οργανωτή να «ορίζει επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία παρέχουν συνδρομή στην περιφρούρηση της συνάθροισης».

Αν η συγκέντρωση δεν έχει οργανωτή το νομοσχέδιο ορίζει «αυθόρμητη συνάθροιση που δεν έχει γνωστοποιηθεί δύναται να επιτραπεί εφόσον δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αστυνομική ή λιμενική Αρχή καλεί τους συμμετέχοντες να ορίσουν οργανωτή, εφόσον οι υφιστάμενες συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ δύναται να επιβάλει περιορισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αστυνομική ή λιμενική Αρχή δύναται να προβεί στη διάλυση της ανωτέρω συνάθροισης».

Ουσιαστικά, ο νόμος θα δίνει το δικαίωμα στην αστυνομία να προβαίνει σε διάλυση της συγκέντρωσης, με ο,τι συνεπάγεται αυτό, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που δεν ορίζονται με σαφήνεια στο άρθρο του σχεδίου νόμου. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση και το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, η αστυνομία θα θέτει τους δικούς της όρους αυτοβούλως, ακόμα και αν διεξάγεται μια καταφανώς ειρηνική συγκέντρωση, πορεία ή παράσταση διαμαρτυρίας.

ΑΡΘΡΟ 2: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που περιορίζει και ποινικοποιεί διαδηλώσεις

Σε δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020, έχει τεθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το νομοσχέδιο που περιορίζει τις διαδηλώσεις, με πρόσχημα τους «ανοιχτούς δρόμους» και τις «διαδηλώσεις των λίγων», αλλά με αόριστες ερμηνείες που θα επιτρέπει στην Αστυνομία απαγορεύει και να διαλύει ευκολότερα συγκεντρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται και ιδιώνυμο αδίκημα για όσους και όσες συμμετέχουν σε «απαγορευμένη» διαδήλωση, με την ποινή φυλάκισης να φτάνει μέχρι το 1 έτος.
The Press Project
Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που περιορίζει και ποινικοποιεί διαδηλώσεις

Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο, που είχε αποκαλύψει η «Καθημερινή« πριν από δύο εβδομάδες, ορίζεται «οργανωτής» κάθε συνάθροισης που αναλαμβάνει και αστικές ευθύνες και «συνεργάζεται με την αστυνομία», αλλά και «αστυνομικός διαμεσολαβητής», όπως επίσης και ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση στους πολίτες για τις πορείες και τις σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Διαβάστε το εδώ, όπως αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση

Η αστυνομία αποκτάει υπέρμετρες αρμοδιότητες όμως και με τη βούλα του νόμου για τη διαδήλωση, χωρίς να ορίζεται σαφώς το ποια και με ποια κριτήρια θα αποφασίζεται η απαγόρευση και διάλυσή της. Ενδεικτικά, τα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι:

Άρθρο 7
Απαγόρευση

1. Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί αν:

α. επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας ή

β. απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής σε ορισμένη περιοχή ή

γ. πρόκειται για δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ο σκοπός της οποίας αντιτίθεται προς το σκοπό ήδη προγραμματισμένης γνωστοποιηθείσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος και μη απαγορευθείσας συνάθροισης που πραγματοποιείται ή βρίσκεται σε εξέλιξη στην ίδια περιοχή ή εγγύς της ίδιας περιοχής και κατά το αυτό χρονικό διάστημα.

2. Στις περιπτώσεις (β) και (γ) της προηγούμενης παραγράφου η κατά την παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή δύναται να υποδεικνύει ενδεικτικά, ως εναλλακτικές επιλογές, άλλες περιοχές, κατάλληλες για την πραγματοποίηση της συνάθροισης.

3. Η απόφαση για την απαγόρευση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης κοινοποιείται στον οργανωτή εγκαίρως πριν από τον αιτηθέντα για την πραγματοποίησή της χρόνο.

4. Για τη λήψη της απόφασης περί απαγόρευσης, όπως και για την επιβολή περιορισμών κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο σε γνωστοποιηθείσα δημόσια υπαίθρια συνάθροιση λαμβάνονται υπόψη ιδίως: (α) ο εκτιμώμενος αριθμός συμμετεχόντων, (β) η περιοχή πραγματοποίησής της, (γ) ο βαθμός επικινδυνότητας αυτής ως προς την πιθανότητα διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων και διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

Άρθρο 9
Διάλυση

Η διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη δύναται να διαταχθεί, εάν:

α. πραγματοποιείται παρά την έκδοση απόφασης απαγόρευσης του άρθρου 6 του παρόντος ή

β. συμμετέχοντες δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε σχέση με αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος ή

γ. μετατρέπεται σε βίαιη με τη διάπραξη σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως επιθέσεων κατά προσώπων, εμπρησμών, φθορών δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, βιαιοπραγιών κατά της αστυνομικής δύναμης και ιδίως σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί και εμπρηστικοί μηχανισμοί, φωτοβολίδες, αιχμηρά αντικείμενα ή από τη συνέχισή της προκαλείται άμεσος κίνδυνος κατά της ζωής ή σωματική βλάβη ή

δ. από τη συνέχισή της προκαλείται άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων ή συμμετέχοντες τελούν αξιόποινες πράξεις, πέραν εκείνων που αναφέρονται στη προηγούμενη περίπτωση ή

ε. πραγματοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

Ενώ στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου, ορίζονται οι ποινές για όποιον και όποια συμμετέχει σε «απαγορευμένη διαδήλωση»:

Άρθρο 14
Ποινικές κυρώσεις

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 170 και 189 του Ποινικού Κώδικα, όσοι μετέχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, η οποία έχει απαγορευθεί νόμιμα με απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής ή παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.
  2. Στην περίπτωση που παρεισφρέουν σε αυτήν πρόσωπα με σκοπό να αλλοιώσουν με βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα της συνάθροισης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, εκτός αν οι πράξεις τους τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
  3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 170 και 189 του Ποινικού Κώδικα, όσοι δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβάλλει η παριστάμενη αστυνομική ή λιμενική αρχή τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Αν οι υπαίτιοι του προηγούμενου εδαφίου τέλεσαν βιαιοπραγίες, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, εκτός αν οι πράξεις τους τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
  4. Ο οργανωτής δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Από την ευθύνη αυτή απαλλάσσεται, εάν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεξαγωγή της συνάθροισης και αποδεικνύει ότι είχε λάβει όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή της ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.
  5. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τον οργανωτή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

Ενώ παράλληλα, ο «οργανωτής», που αναλαμβάνει σοβαρές ευθύνες, οφείλει να γνωστοποιεί στην αστυνομία μέχρι και 48 ώρες νωρίτερα τις λεπτομέρειες της διαδήλωσης. Αν δεν το κάνει, είναι ξανά στη διακριτική ευχέρεια της ΕΛ.ΑΣ η απαγόρευση η μη:

Άρθρο 3
Υποχρέωση γνωστοποίησης

  1. Ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπο αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή, την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεκριμένων ατόμων να συμμετάσχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.
  2. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας και υποβάλλεται εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, τον ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης, τον σκοπό καθώς και το προτεινόμενο δρομολόγιο της συνάθροισης. Δεν απαιτείται γνωστοποίηση για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεμβρίου.
  3. Αυθόρμητη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που δεν έχει γνωστοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δύναται να επιτραπεί εφόσον δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή καλεί τους συμμετέχοντες να ορίσουν οργανωτή, ενώ δύναται να επιβάλει περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς καθώς και με την υποχρέωση ορισμού οργανωτή, η αστυνομική ή λιμενική αρχή δύναται να προβεί στη διάλυση της ανωτέρω συνάθροισης.
  4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη θεσμοθετείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας παρέχεται ενημέρωση στους πολίτες για τις τρέχουσες συναθροίσεις και λοιπές εκδηλώσεις και τις σχετιζόμενες με αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3 : Τα δέντρα, τα δάση και το σκοινί της καταστολής

Ναι, σίγουρα το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον περιορισμό των διαδηλώσεων έχει τον ευγενή στόχο των «ανοιχτών δρόμων». Θα γίνονται οι συγκεντρώσεις στο πεζοδρόμιο, θα λειτουργεί και η αγορά, θα υπάρχει αγαστή συνεργασία του «οργανωτή» με τον «αστυνομικό διαμεσολαβητή», όλα αγγελικά πλασμένα. Μόνο που, γίνεται κάπως πιο ασαφές το πώς θα απαγορεύεται μία κινητοποίηση αλλά και το πώς και γιατί θα έχει το δικαίωμα η αστυνομία να τη διαλύσει. Μόνο που, η συμμετοχή σε «απαγορευμένη» διαδήλωση γίνεται ιδιώνυμο αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Αλλά ναι, οι ανοιχτοί δρόμοι, η αγορά, οι οδηγοί που ταλαιπωρούνται είναι ο στόχος. Υπάρχει, όπως και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία, το δέντρο και το δάσος.

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 

του Θάνου Καμήλαλη

Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο που δημοσίευσε την Κυριακή η «Καθημερινή», οι διαδηλώσεις θα είναι το επόμενο θύμα της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα πρέπει να έχουν «οργανωτή», με αστικές ευθύνες για φθορές κλπ, θα υπάρχει «αστυνομικός διαμεσολαβητής» και συνοπτικά, θα απαιτείται σχεδόν ολοκληρωτική συμμόρφωση των διαδηλωτών με τις αστυνομικές αρχές, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της πορείας. Με θολές ερμηνείες «δημόσιας ασφάλειας», «διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής», «παρείσφρησης ατόμων με σκοπό την αλλοίωση του ειρηνευτικού χαρακτήρα» ή «μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς», μετατρέπει την ΕΛ.ΑΣ σε απόλυτο ελεγκτή.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να θέσει τις κινητοποιήσεις υπό τον πλήρη έλεγχο της εξουσίας, εκτός αν κανείς πιστεύει ότι η αστυνομία λειτουργεί αμερόληπτα, με «δικαστικό» και ανεπηρέαστο τρόπο από την κυβέρνηση. Φυσικά, το χειρότερο απ’όλα είναι το ιδιώνυμο αδίκημα, της συμμετοχής σε «παράνομες διαδηλώσεις«, με τις ποινές για όσους «μετέχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, η οποία έχει απαγορευθεί νόμιμα με απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής», που φτάνουν μέχρι και ένα έτος. Να θυμίσουμε ότι είναι το δεύτερο ιδιώνυμο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο μάλιστα, θεσπίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και αφορά την παρεμπόδιση πλειστηριασμών. Μολονότι η διάταξη αυτή ήδη έχει εφαρμοστεί ενάντια σε μέλη του κινήματος, είναι βέβαιο ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στην κυβέρνηση ΝΔ στη συνέχεια.

Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις και διατάξεις η καταστολή είναι προληπτική. Δεν έρχεται δηλαδή αντιδραστικά με σκοπό να αντιμετωπίσει μία υπάρχουσα κατάσταση, αλλά με το βλέμμα στο μέλλον. Άλλωστε, συνήθως όταν υπάρχει κοινωνική αναταραχή τα δεδομένα είναι απαγορευτικά για τέτοιες ρυθμίσεις. Η εγκληματολόγος, Νατάσσα Τσουκαλά εξηγεί σε ανάρτησή της το πώς η ρύθμιση για περιορισμούς στις μικρές διαδηλώσεις υπάρχει ως σχέδιο από το 2009, αλλά ήταν η κοινωνική αντίσταση που καθιστούσε τέτοιες πράξεις απαγορευτικές. Μάλιστα, στη σύγκριση με την πρόταση που είχε έρθει στη δημοσιότητα το 2012 με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Αθηναίων, Γ.Καμίνη, είναι σαφές ότι το νυν σχέδιο είναι αυστηρότερο. Ενδεικτικά το ιδιώνυμο για τη συμμετοχή δεν υπήρχε, ενώ η πρόταση Καμίνη είχε μέσα και απαγόρευση των χημικών από την ΕΛ.ΑΣ.. Σήμερα, σε καταστάσεις «κανονικότητας», πολιτικής κι επικοινωνιακής παντοδυναμίας της ΝΔ και χωρίς πολλές αναταραχές, η εξουσία βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να τραβήξει το σκοινί λίγο ακόμα παραπάνω προς το μέρος της. Προληπτικά, για την επόμενη κρίση.

Γιατί προφανώς, δεν θα αρχίσουν να απαγορεύονται, να διαλύονται και να καταστέλλονται βίαια κινητοποιήσεις δεξιά και αριστερά, με το γράμμα του νέου νόμου, αμέσως μετά την ψήφισή του. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολιτικά αυτοκτονικό, θα έριχνε λάδι στη φωτιά. Αλλά σε πιθανή περίοδο κρίσης, η κυβέρνηση θα ακολουθήσει τα βήματα του πολύ φίλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμανουέλ Μακρόν, που έχει απαγορεύσει πολλές φορές διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων». Την ίδια στιγμή, Μητσοτάκης και Χρυσοχοϊδης έχουν «υποσχεθεί» τη δημιουργία ενός νέου, ειδικού τμήματος της ΕΛ.ΑΣ τη Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας, «με αιχμή του ενδιαφέροντός του τη ριζοσπαστικοποίηση που τροφοδοτεί την τρομοκρατία. Και με πεδίο δράσης που θα απλώνονται παντού, από τα σωφρονιστικά καταστήματα μέχρι τις οργανώσεις φιλάθλων.»

Το οπλοστάσιο της καταστολής εντείνεται και η απάντηση είναι πάντα η ίδια: «Γιατί μπορούν». Δεν είναι φυσικά οι κινητοποιήσεις μόνο. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα επίσης με την «Καθημερινή», η κυβέρνηση επεξεργάζεται έναν «νόμο Ρουβίκωνα», με στόχο να μετατρέψει σε κακουργηματική τη δράση του. Ο βουλευτής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, κυνηγάει δικαστικά μία 25χρονη κοπέλα για μία ανάρτησή της σε ένα γκρουπ στο facebook αλλά και τα reactions σε σχόλια άλλων χρηστών. Η ανάρτηση κατέβηκε, αλλά ο Μπογδάνος συνεχίζει να την κυνηγάει γιατί ο στόχος δεν είναι η Ελένη Σ. Είναι επόμενος και η επόμενη που θα το σκεφτούν παραπάνω, πριν κάνουν κριτική. Στις ΗΠΑ υπάρχει όρος γι αυτό: Λέγονται SLAPP Suits (Strategic Lawsuit Against Public Participation – Στρατηγική Μήνυση Ενάντια στη Συμμετοχή του Κοινού) και ο βουλευτής της ΝΔ το εισάγει και στα social media.

Η εκπομπή του Τζον Όλιβερ, Last Week Tonight, αφιέρωσε ένα επεισόδιο στα SLAPP Suits με αφορμή μία δικαστική διαμάχη με έναν επιφανή επιχειρηματία των εξορύξεων (δείτε και το άρθρο του skra – punk εδώ). Η εκπομπή τελικά δικαιώθηκε, αλλά η δικαίωση αυτή της κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ κατά την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι εναντίον του επιχειρηματία υπήρχαν δύο μηνύσεις εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση. Οι υποθέσεις αυτές δεν βρήκαν το δρόμο προς τη δημοσιότητα, ίσως λόγω του συστήματος μηνύσεων του επιχειρηματία.

Παράλληλα, η επικοινωνιακή παντοδυναμία της ΝΔ κάνει πιο εύκολες τις επιθέσεις και σε αντιπολιτευόμενα μέσα. Πρόσφατα, ο Μπογδάνος και άλλοι, που κατά τα άλλα κόπτονται για την Ελευθερία του Τύπου, έβαλαν πρόσφατα στο στόχαστρο την «Εφημερίδα των Συντακτών», αποκαλώντας την «εφημερίδα των τρομοκρατών», ενώ υπήρξαν και φωνές απέναντι στα μέσα που «τολμούν» να δημοσιεύσουν προκηρύξεις του Ρουβίκωνα. Η εφημερίδα «Documento» επίσης, είναι συχνά στο στόχαστρο της κυβέρνησης και πρόσφατα κυβερνητικοί «κύκλοι» αποκάλεσαν την εφημερίδα ως «βασικό γρανάζι παραδικαστικού και παρακρατικού κυκλώματος». Οι υποτιθέμενες «αποδείξεις» γι αυτό είναι καταθέσεις δικαστικών λειτουργών στην Εξεταστική για τη Novartis, που όμως έγιναν για τις πράξεις τους αντικείμενα έρευνας τόσο από την εφημερίδα, όσο και από συναδέρφους τους στο Σώμα.

Υπάρχει λοιπόν σε τέτοια ζητήματα το δέντρο και το δάσος. Δεν έχει να κάνει με τους «ανοιχτούς δρόμους», δεν έχει να κάνει με τη μία φωτογραφία του Μπογδάνου, δεν έχει να κάνει με το «Documento» ή τον «Ρουβίκωνα». Έχει να κάνει με μία εξουσία που εκμεταλλεύεται μία περίοδο «κανονικότητας» ώστε, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την fast track νομοθέτηση για άσυλο, «ανάπτυξη», ασφαλιστικό κλπ, να νομοθετήσει ή να στοχοποιήσει ανενόχλητη όσα ενδέχεται να την ενοχλήσουν ή να την κλυδωνίσουν στο μέλλον, δικλείδες «ασφαλείας» σε περίπτωση μελλοντικού «ατυχήματος». Μέχρι εκεί ακριβώς που νιώθει ότι μπορεί να τραβήξει το σκοινί.

ΑΡΘΡΟ 4: ΜέΡΑ25: Επτά λόγοι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις

«Η καθόλα αντισυνταγματική προσπάθεια περιορισμού του δικαιώματος του συνέρχεσθαι οφείλει να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων και να μη διανοηθεί καν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να το φέρει στη Βουλή» τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25, παραθέτοντας επτά λόγους για την απόσυρσή του.
The Press Project
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 

Στη τελική μορφή του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση για τον περιορισμό έως και την απαγόρευση διαδηλώσεων εάν δεν πληρούνται ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις, προβλέπεται μεταξύ άλλων η «μείωση των δημόσιων συναθροίσεων», εάν κριθεί ότι υπάρχει πιθανότητα διαταραχής της «κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής», καθώς επίσης ορίζονται αυστηρότατες αρμοδιότητες για τον «οργανωτή», τον οποίο θα βαραίνουν και ποινικές ευθύνες. Παράλληλα το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις «έκτακτης ανάγκης», κατά τις οποίες η αστυνομία θα επιτίθεται και θα διαλύει μια πορεία που δεν θα πληρεί τα αυστηρά κριτήρια του νόμου.

«Την πρώτη φορά που η Κυβέρνηση έφερε δειλά-δειλά στη δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου της για τον περιορισμό των συναθροίσεων, η έλευση του κορωνοϊού την ανάγκασε να το βάλει στον «πάγο». Διαβάζουμε ωστόσο ότι σχεδιάζει να το καταθέσει άμεσα στη Βουλή για ψήφιση, ελπίζοντας σε περιορισμένες αντιδράσεις λόγω θέρους. (Κατά το πρότυπο του περσινού καλοκαιριού που εκμεταλλεύτηκε για να περάσει την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου)» σχολιάζει το ΜέΡΑ25 και προσθέτει:

«Και αν η κατάργηση του ασύλου συνιστούσε το συμβολικό ξήλωμα της μεταπολιτευτικής δημοκρατικής εγρήγορσης και μόνιμο αίτημα της ακροδεξιάς πτέρυγας της ΝΔ, το παρόν νομοσχέδιο προχωράει ένα στρατοκρατικό βήμα παραπέρα, μεταφράζοντας απλώς στη δημοτική τα βασικά σημεία του Νομοθετικού Διατάγματος 794/1971 της μαύρης επταετίας!

Συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, λοιπόν, φαίνεται πως απλώς έχουν μεταφραστεί από την καθαρεύουσα στην δημοτική, ενώ διακρίνεται και από τη συνάφεια του στη δομή και το πνεύμα των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Χαρακτηριστικές είναι οι διατάξεις για την απαγόρευση της δημόσιας συνάθροισης, την διάλυση της και την συνεργασία των διοργανωτών της με τις αρχές.

Αυτή η καθόλα αντισυνταγματική προσπάθεια περιορισμού του δικαιώματος του συνέρχεσθαι οφείλει να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων και να μη διανοηθεί καν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να το φέρει στη Βουλή. Υπάρχουν «επτά-αιτίες» για την άμεση απόσυρση του:

Πρόκειται για σαφή περιορισμό του πυρήνα συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών.
Πέρα από αντισυνταγματικό, είναι αναχρονιστικό και αντιδραστικό, χαρακτηριστικές οι χουντικές του αποστροφές.
Τα όσα προβλέπει για τον ορισμό της συνάθροισης και την υποχρέωση γνωστοποίησης της στις αρχές, θέτουν υπό αίρεση την ενάσκηση του δικαιώματος.
Οι ασαφείς όροι του “κινδύνου της δημόσιας ασφάλειας” και της “διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής”, δίνουν στις αρχές το περιθώριο να καταστέλλουν τις συναθροίσεις μη αρεσκείας τους, ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη που να θωρακίζει ή να υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών.
Θεσπίζεται ιδιώνυμο αδίκημα για όσους δεν θα συμμορφώνονται “προς τας υποδείξεις” (αναρωτιόμαστε πόσο κουράστηκε ο νομοθέτης να μεταφράσει στη νεοελληνική τις διατάξεις).
Μέσω του περιορισμού των δήθεν μικρών συγκεντρώσεων ανοίγει η κερκόπορτα για τον δυνητικό περιορισμό κάθε συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.
Είναι σαφές ότι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης μετά και τα όσα είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν (βλ. ΑΣΟΕΕ πρότερα, υπόθεση Ινδαρέ, ξεγύμνωμα και ευτελισμός διαδηλωτών, άγρια καταστολή σε συγκεκριμένες πλατείες), διέπεται από τη λογική της προληπτικής πολιτικής καταστολής για τα όσα ήδη ετοιμάζει η Κυβέρνηση, ώστε να αποφευχθούν οι αντιδράσεις στο 5ο σκληρότατο μνημόνιο της.

https://thepressproject.gr/

Οn l i n e (διαδικτυακά) και Δια Ζώσης Σεμινάρια Κινηματογράφου 2020 !!

Συμπληρώστε τη δήλωση ενδιαφέροντος:

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star